7
May
2010

Antropologiens grenser: grensenes antropologi - NAF årskonferanse 2010

7.-9. mai 2010, Trondheim

Grenser har lenge hatt en sentral plass i antropologien, både som tema for empiriske studier og som analytisk perspektiv i studiet av identitet, kulturell betydningsdannelse og sosial organisering. I tillegg til å rette oppmerksomheten mot nye grensedannelser i verden - kognitive, politiske, etniske, økonomiske - vil konferansen fokusere antropologiens egne grenser. Det vil gi oss anledning til å reflektere over hva faget er og kan være i en samtid preget av grenseoverskridende interaksjonsmønstre, stadig utvidelse av det antropologiske arbeidsområdet og større krav om at vi skal virke globalt, tverrfaglig og samfunnsnyttig. Konferansen tar sikte på å identifisere premisser, forståelsesformer og erkjennelsesinteresser som er med på å definere fagets grenser i vår tid. Ved å gjøre det kan vi utdype vår forståelse av hvordan nye omstendigheter fører til at faget endres, videreføres og fornyes.

Mer informasjon: http://portal.svt.ntnu.no/san/naf2010


free b2evolution skin

No feedback yet