7
May
2010

Antropologiens grenser: grensenes antropologi - NAF årskonferanse 2010

7.-9. mai 2010, TrondheimGrenser har lenge hatt en sentral plass i antropologien, både som tema for empiriske studier og som analytisk perspektiv i studiet av identitet, kulturell betydningsdannelse og sosial organisering. I tillegg til å rette oppme… more »

free b2evolution skin
7
Oct
2009

Antronettkonferansen 2009

7.-8. 10.09, Norlandia Karl Johan Hotell OsloAntronettkonferansen fokuserer på å oversette antropologisk kunnskap til en mer arbeidslivsorientert kunnskap. I tillegg ønsker konferansen å formidle hva som skjer på forskningsfronten innenfor ulike tema… more »

free b2evolution skin
8
May
2009

Årskonferansen til Norsk antropologisk forening

Norsk antropologisk forenings årskonferanse 2009 "Maktens metamorfoser" avholdes ved Grand Hotel Terminus i Bergen 8.-10. mai 2009, og arrangeres av Institutt for sosialantropologi v/ UiB, i samarbeid med Sveriges Antropologförbund, Bergen Museum og Chri… more »

free b2evolution skin
23
May
2008

Årskonferansen i Norsk antropologisk forening (Oslo)

23.-25. mai 2008, Oslo Tema for Norsk antropologisk forenings årskonferanse 2008 er "Forestillinger om fellesskap". Konferanselokalet vil være Georg Sverdrups hus (Universitetsbiblioteket) UiO. mer informasjon http://www.sai.uio.no/Naf/ more »

free b2evolution skin
12
May
2008

Utstilling: De indfødte (Copenhagen)

23. februar - 12. maj 2008, København Charlotte Haslund-Christensen tager udgangspunkt i den vestlige opdagelsesrejsendes blik på "den anden", men vender objektivet mod os selv: danskerne. Udstillingen er en fotografisk installation af de indfødte.… more »

free b2evolution skin
2
Feb
2008

Visuel kultur: Sveriges antropologförbunds (SANT) årliga konferens (Falun)

Högskolan Dalarnas Mediehus, Falun 25-26 april 2008 Självklara studieobjekt för visuell kultur är alla gamla och nya medier som har en viktig visuell komponent, t ex film, teve, tevespel, internet, serietidningar, manga, traditionell konst, reklam. Fö… more »

free b2evolution skin
10
Jan
2008

Makt og motstand - Kva tyding har kjønn i relasjonar på tvers av minoritet og majoritet? (Oslo)

10. og 11. januar 2008, Universitetet i Oslo. Minoritets- og majoritetsrelasjonar i eit fleirkulturelt samfunn er blant anna relatert til etnisitet, religion, landbakgrunn og urfolksgrupper. Konteksten vil ha tyding for på kva grunnlag gruppedanning s… more »

free b2evolution skin
10
Oct
2007

Årskonferansen i Norsk antropologisk forening (Oslo)

23.-25. mai 2008, Oslo Tema for Norsk antropologisk forenings årskonferanse 2008 er "Forestillinger om fellesskap". Konferanselokalet vil være Georg Sverdrups hus (Universitetsbiblioteket) UiO. kilde: http://antropologi.org/?mid=108&o=-5&n=… more »

free b2evolution skin
10
Oct
2007

Antronettkonferansen 2007

Onsdag 10. - torsdag 11. oktober på Karl Johan Norlandia hotell, Oslo I 2005 arrangerte Norsk antropologisk forening for første gang en etter- og videreutdanningskonferanse for sosialantropologer som arbeider utenfor akademia. Antronettkonferansen fok… more »

free b2evolution skin