130drakt (5K) 130lijang-kvinner (4K) 130sun (3K)

04.11.04

  08:00:13, by admin   , 156 words  
Categories: antropologi allment, forskning(spolitikk) akademia, kvalitetsreformen

Sosialantropologer i Bergen bekymret over "avdemokratiseringen av universitetet"

På Høyden, UiB

Vi, de ansatte ved Institutt for sosialantropologi, vil med dette uttrykke vår dype bekymring over den fundamentale omskaping av universitetet som nå foregår. Det alvorlige i situasjonen er at det ikke lenger er faglige overveielser, men byråkratisk-administrative forordninger som legges til grunn for utformingen av endringene - og som dermed får bestemme universitetets innhold.

I saksframlegget forskutteres Stortingsbehandlingen av den nye universitetsloven ved at det blir gått inn for tilsatt rektor. I vedtaksforslagene i samme sak innstilles det på en nedleggelse av alle representative organer på fakultets- og instituttnivå. Det økende presset for å etablere ”store enheter” på instituttnivå er ikke begrunnet i fagpolitiske visjoner for universitetet, men i en ideologisk posisjon om antatt konkurransedyktighet.

På kort sikt svekkes fagmiljøenes innflytelse både formelt og substansielt, i et litt lenger perspektiv er det vår mening at universitetsledelsen eroderer selve fundamentet for universitetets eksistens og legitimitet. >> les mer

No feedback yet

Search


Siste nyheter

Siste nytt internasjonalt

Siste linker til denne bloggen

Twingly Blog Search link:http://www.antropologi.info/blog/nyheter/ 3

Bloggurat
Blogglisten

  XML Feeds