130drakt (5K) 130lijang-kvinner (4K) 130sun (3K)

20.10.05

  10:58:15, by admin   , 227 words  
Categories: antropologi allment, forskning(spolitikk) akademia, utdanning, kvalitetsreformen

Blir ikke klokere av å studere raskere: Antropologi og "normert tid"

En blir ikke klokere av å studere raskere. Med kunnskap forholder det seg som vin: Den modnes over tid. Likevel overtar mediene myndighetenes holdning og framstiller studenter som ikke blir ferdig med utdannelsen sin "innen normert tid" som "trege" og roser kjappe realfagstudenter.

Studentaviser er ikke noe unntak:

Utropia (UiTø) skriver:

Sosialantropologi er det faget som kjem aller verst ut i Utropia sin ringerunde til alle faga ved SV-fakultetet. Ingen av dei åtte studentane som starta på mastergraden hausten 2003 greidde å fullføra på normert tid i vår.

I Studvest leser vi:

75 prosent av masterstudentane ved UiB fullførte ikkje graden på fire semester. Mat.nat er flinkast i klassen, medan SV heng etter.

Et annet perspektiv på normert tid gir oss Johannes Wilm, infosjef i Sosialantropologisk forening ved UiO, i den nyeste utgaven av Universitas:

Kravene til økt gjennomstrømning gir flere av Sosialantropologistudentenes foreninger store problemer med å rekruttere nye medlemmer. Få vil ta på seg å redigere tidsskrift og arrangere debatter på toppen av knapt tilmålt arbeidstid, og det er stor fare for at mye av det spennende fagmiljøet vil forsvinne sammen med de siste hovedfagsstudenter.

Dessuten er sosialantropologi et fag med en metode som krever tid:

Feltarbeid med deltakende krever mye selvrefleksjon, som oppnås gjennom en modningsprosess som tar tid og ikke kan fremtvinges ved hjelp av økt press.

>> hele saken i Universitas

No feedback yet

Search


Siste nyheter

Siste nytt internasjonalt

Siste linker til denne bloggen

Twingly Blog Search link:http://www.antropologi.info/blog/nyheter/ 3

Bloggurat
Blogglisten

  XML Feeds