130drakt (5K) 130lijang-kvinner (4K) 130sun (3K)

15.04.05

  12:22:33, by admin   , 169 words  
Categories: bøker, portretter og intervjuer, globalisering transnajonalt, vi og de andre, modernitet

Ny bok om Bauman og det postmoderne

Ny Tid

I den nylig utkomne boka "Moralsosiologi. En introduksjon til Zygmunt Bauman" tar Øystein Nilsen for seg Baumans syn på moderniteten, postmoderniteten og betingelsene for å handle moralsk i disse epokene. Jødeutryddelsen representerer for Bauman moderniteten i ytterste konsekvens.

Moderniteten er preget av en nærmest fetisjistisk renhets- og ordensideologi, der en byråkratisk fornuftskultur forsøker å kvele samfunnslivets komplekse og kompliserende dynamikk ved å opprette kontroll for enhver pris. Byråkratiseringen gjør menneskene til brikker i et maskineri som er så stort og uoversiktlig at ansvaret for systemets slutthandlinger forvitrer. Moderniteten forakter alt og enhver som skaper uorden. Derfor er den fremmede, som ikke passer inn i nasjonale og ideologiske modernitetsprosjekter, et problem.

Øystein Nilsen har skrevet en interessant bok fordi den er av de første forsøkene på en samlet fremstilling og drøfting av Zygmunt Baumans forfatterskap på norsk. >> les mer

SE OGSÅ:

Øystein Nilsen: Zygmunt Baumans moralbegrep (Morgenbladet, 1.4.05)

Thomas Hylland Eriksen: Moderniteten og apartheid (Morgenbladet, 6.6.03)

Lasse Midttun: Moderniteten og Holocaust - årets fagbok (Morgenbladet, 2.2.98)

No feedback yet

Search


Siste nyheter

Siste nytt internasjonalt

Siste linker til denne bloggen

Twingly Blog Search link:http://www.antropologi.info/blog/nyheter/ 3

Bloggurat
Blogglisten

  XML Feeds