130drakt (5K) 130lijang-kvinner (4K) 130sun (3K)

05.12.05

  18:50:27, by admin   , 121 words  
Categories: antropologi allment, portretter og intervjuer, medisin og helse, arbeid(sliv)

- Antropologisk kunnskap etterspurt i psykiatrien: Månedens antropolog Tore Gundersen

Tore Gundersen heter månedens antropolog i serien på hjemmesiden til Norsk antropologisk forening. Siden han ble ferdig med sitt hovedfagsprosjekt i en somalisk bydel i Nairobi har han engasjert seg innen psykisk helsevern. Jobben sin beskriver han - typisk for en antropolog som "et vedvarende feltarbeid med deltakende observasjon som en metodisk innfallsvinkel til forståelse og refleksjon.".

Interessant for alle jobbsøkere:

"De som ansatte meg var interessert i å ha en antropolog der og ikke en psykiatrisk sykepleier. De ville gjerne høre andre beskrivelser og se senteret og menneskene der på nye måter."

>> les hele saken

SE OGSÅ:
Kort oppsummering av Gundersens hovedoppgave "I utlandet, men ikke abroad". Eastleigh - tradisjon og mobilitet i en somalisk bydel i Nairobi

No feedback yet

Search


Siste nyheter

Siste nytt internasjonalt

Siste linker til denne bloggen

Twingly Blog Search link:http://www.antropologi.info/blog/nyheter/ 3

Bloggurat
Blogglisten

  XML Feeds