130drakt (5K) 130lijang-kvinner (4K) 130sun (3K)

Category: doktoravhandlinger

15.07.08

  23:05:49, by admin   , 105 words  
Categories: Norge, miljø og økologi, doktoravhandlinger

Doktoravhandling om norsk skogbruk

Antropolog Gro Follo har i en årrekke studert det norske skogbruket. Nylig forsvarte hun doktoravhandlingen "Det norske familieskogbruket, dets kvinnelige og mannlige skogeiere, forvaltningsaktivitet – og metaforiske forbindelser", melder stiftelsen Bygd… more »

30.06.08

  23:32:12, by admin   , 347 words  
Categories: musikk, globalisering transnajonalt, vi og de andre, doktoravhandlinger

Verdensmusikk = ideologisk styrte kulturmøter?

Antropolog Anne Ellingsen forsvarte nylig sin doktoravhandling Music and Ethnic Integration in Norwegian State Policies. Hun har tatt for seg Rikskonsertenes satsning på verdensmusikk som middel til integrering. På fusion-konserter opptrer musikere fra… more »

06.05.08

  12:16:36, by admin   , 150 words  
Categories: medisin og helse, arbeid(sliv), doktoravhandlinger

Doktoravhandling: Langtidssykemelding positivt for utbrente

Skal sykemeldte tilbake på jobb så fort som mulig? Nei, mener etnologen Mia-Marie Hammarlin fra Lunds universitet som har skrevet en doktoravhandling om utbrenthet. En langtidssykemelding kan nemlig gi uante muligheter og en positiv utvikling for de syke… more »

11.04.08

  10:11:05, by admin   , 144 words  
Categories: ungdom oppvekst, doktoravhandlinger, Sverige

Skrev den "mest inspirerande doktorsavhandlingen"

Hvordan skaper skolen "den normale eleven"? Hvordan kan elever motiveres? Antropolog Åsa Bartholdsson og universitetsadjunkt i matematik Eva Taflins har fått en pris for å ha skrevet "den mest inspirerende doktoravhandlingen" som omhandler skolen i Sveri… more »

26.02.08

Doktoravhandling: "Omsorgsarbete i omvandling. Genus, klass och etnicitet inom hemtjänsten"

Det er ikke lenger bare hvite heteroseksuelle arbeiderklassekvinner som jobber i hjemmetjenesten. Hva hender når også flere og flere menn og omsorgsarbeidere fra andre deler av verden jobber sammen? Antropolog Renita Sörensdotter har vært på feltarbeid b… more »

15.02.08

  12:51:16, by admin   , 360 words  
Categories: Afrika, medisin og helse, doktoravhandlinger

Doktoravhandling: Kärlek i virusets tid

Kan en bekjempe AIDS uten å vite hva kjærlighet er? Idag disputerer antropolog Anette Wickström med avhandligen Kärlek i virusets tid: att hantera relationer och hälsa i Zululand. Hun viser blant annet at mange initiativ til å forbedre zulufolkets situas… more »

08.02.08

  00:55:46, by admin   , 299 words  
Categories: Kultur tradisjon kunnskap, språk, Kunst og kultur, samer, doktoravhandlinger, Sverige

Stor interesse for "världens första doktor i jojkberättelser"

Ifjor høst leverte han doktoravhandlingen Juoiganmuitalusat - jojkberättelser: en studie av jojkens narrativa egenskaper. Nå reiser Krister Stoor verden rundt for å presentere forskningen sin: Interessen for urbefolkningsspørsmål er stor, sier han til No… more »

31.01.08

  12:17:34, by admin   , 426 words  
Categories: Norge, kvener, doktoravhandlinger, identitet etnisitet

Første doktorgrad om kvener

Selv ser de på seg som finske norske borgere. Men de blir ofte betegnet som kvener. Det er forvirring om kvenbegrepet, sier antropolog Kari Storaas, som nylig har forsvart doktorgradsavhandlingen "Finland er bak oss, Norge er vårt land. Konteksters betyd… more »

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 18 >>

Search


Siste nyheter

Siste nytt internasjonalt

Siste linker til denne bloggen

Twingly Blog Search link:http://www.antropologi.info/blog/nyheter/ 3

Bloggurat
Blogglisten

  XML Feeds