130drakt (5K) 130lijang-kvinner (4K) 130sun (3K)

Category: doktoravhandlinger

16.10.06

  12:59:34, by admin   , 130 words  
Categories: Kultur tradisjon kunnskap, doktoravhandlinger, Sverige, familie

Doktoravhandling: Hvordan skal et perfekt bryllup være?

I en fersk doktoravhandling i etnologi har Eva Knuts undersøkt bryllupets rolle i dagens forbrukersamfunn og de mange ritualene som bør finne sted på et "perfekt" bryllup, melder forskning.se. I Nerikes Allehanda (Örebro) forteller etnologen om de mange… more »

14.10.06

  12:42:25, by admin   , 128 words  
Categories: religion kosmologi, Asia, doktoravhandlinger, minoriteter og urbefolkninger

Doktorgrad: Interessen for de lokale religionene vedvarer i Kina

Sosialantropolog Koen Wellens har nylig avlagt doktorgrad om religiøs oppblomstring blant en etnisk minoritet (Premi-samfunnet) i Sørøst-Kina ved grensen til Tibet, melder forskning.no. Han forteller at folk flest kombinerer lokale religiøse praksiser me… more »

19.09.06

  23:53:07, by admin   , 132 words  
Categories: Afrika, kjønn, doktoravhandlinger, konflikter katastrofer

Kvinner: Ikke ofre, men aktive krigsdeltakere

I en nettopp publisert doktoravhandling kritiserer sosialantropolog Chris Coulter det rådende syn på kvinner som uskyldige ofre i kriger. I Sierra Leone har mange kvinner vært aktive krigsdeltakere. Men fordi en bare har sett på kvinnene som ofre, har ik… more »

19.06.06

  14:17:13, by admin   , 252 words  
Categories: Afrika, miljø og økologi, doktoravhandlinger, visuell antropologi

Doktoravhandling: - Åpen tilgang til naturressursene en fordel

I Tchadsjøen i Sentral-Afrika har den åpne tilgangen til fiskeressursene for folk utenfra vært en styrke for ressursbruken. Privat eiendomsrett eller en avgrenset gruppes kollektive eiendomsrett til fisken er altså ikke nødvendigvis en forutsetning for… more »

28.05.06

  13:24:22, by admin   , 252 words  
Categories: religion kosmologi, doktoravhandlinger

For mer forskning på "det esoteriske"

Frimurernes ritualer er hemmelige. Likevel klarte den svenske religionsviteren Henrik Bogdan å avlegge doktorgrad om dem. Bogdan er del av en nyere strømning der religionshistorikere, kunsthistorikere, litteraturvitere og andre fagfelter forsker på det… more »

02.05.06

  12:07:21, by admin   , 157 words  
Categories: kjønn, medisin og helse, doktoravhandlinger, kropp

Keisersnitt eller hjemmefødsel? Doktoravhandling om gravide kvinner

Hvorfor velger noen kvinner keisersnitt, mens andre foretrekker en hjemmefødsel? Antropologen Birgitta Hellmark Lindgren har vært på feltarbeid blant gravide kvinner. Hun kom fram til at likheten mellom kvinnene er større enn hun trodde. Selv om de velge… more »

03.04.06

  12:14:54, by admin   , 76 words  
Categories: vi og de andre, arbeid(sliv), doktoravhandlinger, individ og samfunn

Fellesskap på arbeidsplassen forebygger ulykker

Fellesskap og et godt arbeidsmiljø spiller en hovedrolle, når man skal forebygge ulykker. Dette fant antropologen Charlotte Baarts ut på sin feltarbeid på en byggeplass i Danmark. Konklusjonen er: Hvis du er en del av arbeidsfellesskapet, holder kollegae… more »

20.03.06

  11:17:23, by admin   , 206 words  
Categories: Norge, politikk, doktoravhandlinger, historie

Disputerer om politiske helleristninger i Østfold

Blant arkeologer har det vært vanlig å se helleristninger i sammenheng med bronsealderens religion basert på tilbedelse av solen, kilden for alt liv, og en dyrking av fruktbarhet. I en fersk doktoravhandling hevder arkeolog David Vogt at helleristningene… more »

<< 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 18 >>

Search


Siste nyheter

Siste nytt internasjonalt

Siste linker til denne bloggen

Twingly Blog Search link:http://www.antropologi.info/blog/nyheter/ 3

Bloggurat
Blogglisten

  XML Feeds