130drakt (5K) 130lijang-kvinner (4K) 130sun (3K)

Category: doktoravhandlinger

13.03.06

  00:48:33, by admin   , 213 words  
Categories: forskning(spolitikk) akademia, doktoravhandlinger

Hva innebærer det å ta en doktorgrad?

Det er mye en lurer på når en er nyutdannet og eventuelt har tenkt å gå videre med en doktorgrad. Informasjon er vanskelig å finne, Universitetets utlysningstekster er skrevet kun for de innvidde. Derfor er innlegget Hva gjør en stipendiat? av Marianne… more »

12.02.06

  19:33:10, by admin   , 181 words  
Categories: Kultur tradisjon kunnskap, innvandring migrasjon, bøker, formidling, doktoravhandlinger, media

Arrangerte ekteskap: Å gripe leseren med et komplekst budskap

Hvordan går det an å forfekte en nyansert mellomposisjon og likevel være interessant? Hvordan formidle et komplekst buskap? Det er spørsmål som ikke bare sosiolog Anja Bredal har tenkt mye over. Bredal er aktuell med en ny bok om arrangerte ekteskap. Et… more »

09.02.06

  13:45:54, by admin   , 172 words  
Categories: doktoravhandlinger, kunnskapsdeling på Internett

Å skrive en søknad om et doktorgradsstipend på nettet

To avslag har hun allerede fått, men hun har fortsatt flere søknader inne. Å skrive en søknad om et doktorgradsstipend er et stort prosjekt der flere personer er involvert, forteller nyutdannet psykolog Marianne Skogbrott Birkeland på tenke.no. Prosessen… more »

20.01.06

  13:55:19, by admin   , 116 words  
Categories: språk, religion kosmologi, samer, doktoravhandlinger

For første gang i Norge: Holdt disputas på samisk

Da Jelena Porsanger fredag 20. januar disputerte ved UiTø, ble hun den første som holdt en disputas på samisk i Norge, melder Tromsøflaket. Hun forsvarte avhandlinga "Bassejoga čáhci": Gáldut nuortasámiid eamioskkoldaga birra álgoálbmotmetodologiija… more »

09.01.06

  08:04:00, by admin   , 362 words  
Categories: antropologi allment, Afrika, teknologi, utvikling, doktoravhandlinger

Mindre sex, mer stress, renere vann: Slik forandrer strømmen livet i Zanzibar

I et intervju i Teknisk Ukeblad får vi vite mer om doktorgradsavhandlingen til antropologen Tanja Winther. Hun har studert hvordan elektrisiteten har endret livet på landsbygda i Zanzibar. Det må ha vært fascinerende å studere! Alle deler av hverdagsliv… more »
  08:00:00, by admin   , 155 words  
Categories: antropologi allment, kjønn, doktoravhandlinger, familie

Doktorgradsprosjekt: Foreldreskap i bio- og genteknologiens tidsalder

I Norge er sæddonasjon lov, men ikke eggdonasjon – til tross for at teknologi og medisin gjør det mulig. Hva er det med moderskapet som gjør eggdonasjon til en mulighet som ikke tas i bruk? Det er spørsmål som antropologen Kristin Hestflått undersøker i… more »

07.12.05

  14:07:45, by admin   , 202 words  
Categories: doktoravhandlinger, Russland, fattigdom

Ny doktoravhandling: Hemlöshet och människovärde i dagens Ryssland

I en ny doktoravhandling i sosialantropologi ved Universitetet i Stockholm tar Tova Höjdestrand for seg den økende hjemløsheten i dagens Russland, skriver forskning.se. Et av de sentrale spørsmålene hun behandler i oppgaven er hvordan det er mulig å beva… more »

05.12.05

  18:31:06, by admin   , 202 words  
Categories: Kultur tradisjon kunnskap, samer, doktoravhandlinger, familie

Flerforeldreprinsipp blant samene - Doktorgrad på rituelt slektskap

Samiske barn blir gjennom navnevalget og dåpen tildelt et flerforeldre-nettverk av faddere og navnesøsken. Det er vanlig at barna både får et norsk navn og flere samiske navn. Tradisjonelle samer døper gjerne barna sine to ganger. Vegard Nergård har nyli… more »

<< 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 18 >>

Search


Siste nyheter

Siste nytt internasjonalt

Siste linker til denne bloggen

Twingly Blog Search link:http://www.antropologi.info/blog/nyheter/ 3

Bloggurat
Blogglisten

  XML Feeds