:: antropologi.info ::

nordisk nyhetsklipp

Søk antropologi.info
Utvidet søk
News
Nordisk nyhetsklipp
Ethnologie in den Nachrichten
- vor 18.Juni 2004
Social & Cultural Anthropology in the News
Magasin
AntroMag: kronikker, intervjuer, anmeldelser
Open Access and Open Source Anthropology: Initiativer for antropologisk vitendeling på nett
Corporate Anthropology - Antropologer utenfor akademia
Interaktiv
Gjestebok
Forum: diskuter og spør!
Kalender
Nyhetsbrev
Kontaktinformasjon
Linker
Gumsagumlao.dk: dansk antropologi-portal (oppstart: september 2004)
Anthrobase.com - Vitenskapelig artikkelsamling
04.08.05: Nyhetsklippet har flyttet til www.antropologi.info/blog/nyheter/. Her er de nyeste sakene fra den nye siden:
 

Tuesday, June 21, 2005, 08:00

Harde tider for samene etter 1905

Jon Gustavsen, Ny Tid

Den norsk-svenske separasjonen i 1905 førte ikke til lettere vilkår for samene. Den norske stat åpnet med sin fornorskningspolitikk døren for de mest effektive i faget. I Sverige dreide politikken seg i mer sosialdarwinistisk retning og det utviklet det seg et romantisk rasesyn på samene. >> les mer


SE OGSÅ:
Hva feirer vi? I 1905 lærte barn at tatere, negere og samer var lavtstående

[ No comments / Skriv kommentar ]

 

Monday, June 20, 2005, 11:32

Avdelningen för Socialantropologi, Lunds universitet

Vem tar hand om dina föräldrar när de blir gamla? Här i Sverige förlitar vi oss på den kommunala äldreomsorgen. I Singapore är det lag på att barnen ska ta hand om sina föräldrar på ålderns höst. Socialantropologen Kristina Göransson vid Lunds universitet har undersökt vad som händer när den nya tidens krav på yrkesarbetande barn krockar med traditionella värderingar.

- Jag är nyfiken på hur ett samhälles modernisering påverkar relationerna mellan äldre och yngre, både generellt och inom familjen. På få andra platser i världen har utvecklingen gått så oerhört snabbt som just i Singapore där de som i dag är i 30-årsåldern har upplevt hela resan från byn utan rinnande vatten och sanitet där djuren sprang omkring till dagens ekonomiska maktcentrum. >> les mer

[ No comments / Skriv kommentar ]

 

Monday, June 20, 2005, 10:53

Disneys kannibaler - myte eller virkelighet

Sosialantropolog Brigt Dale har nylig skrevet en artikkel om Disney-konsernets planer om to nye filmer i ”Pirates of the Caribbean”-serien der urbefolkningsgrupper blir framstilt som kannibaler. I artikkelen nevner Dale også noen antropologiske teorier om kannibalisme >> les mer


SE OGSÅ:
Disneyfilm framstiller indianere som kannibaler
Disney-Film depicts indigenous people as involved in cannibalism

[ No comments / Skriv kommentar ]

 

Monday, June 20, 2005, 10:18

Fiende nummer 1: Mainstream

Aftenposten / forbruker.no

- Når estetikken sprer seg, blir ting mindre verd. Knapphet gir verdi, mener Charlotte Bik Bandlien. Charlotte Bik Bandlien er sosialantropolog og forbruksanalytiker i reklamebyrået Bates Red Cell, og har skrevet hovedoppgaven "Producing Scarcity - An Investigation of the Retro Market" om retromøbler og identitet. Feltarbeidet ble lagt til London i 2002 og Bik Bandlien jobbet selv i en retrobutikk i Islington som del av researchen. Kombinert med sosialantropologisk forbruksteori er resultatet blitt en analyse av smak og symbolsk makt. >> les mer


SE OGSÅ:
Antropologi og interiør: Retro som status

[ No comments / Skriv kommentar ]

 

Thursday, June 16, 2005, 11:17

"Sommermodus"

Det blir ikke lenger daglige oppdateringer framover, nettstedet går over til "sommermodus" :)

[ No comments / Skriv kommentar ]

 

Tuesday, June 14, 2005, 08:58

- Samfunnsforskningen utarmes

I Sverige føres det åpenbart en lignende forskningspolitikk som i Norge. Regjeringen satser på medisin og teknikk. Forholdene for samfunns- og kulturforskningen blir verre og blir styrt mer og mer av politiske interesser, leser vi på Sveriges Radios sine nettsider. Blant kritikerne er også urbanantropolog Ulf Hannerz: - Forskningen går regeringens ärenden och unversiteten kan förlora i betydelse, mener han.

[ No comments / Skriv kommentar ]

 

Tuesday, June 14, 2005, 08:02

NRK P2

På nettsiden til NRK P2 kan vi lese et utdrag av et foredrag av sosialantropologen Runar Døving om nordmenns forhold til matpakka.som kan bli hørt på P2 på torsdag kl. 13.03 og 21.30.

Han sier bl.a. "Alle kulturer synes sin måte å spise på er den beste, og den sunneste. Noen kulturer synes sine vaner er enda sunnere. Nordmenn er et slikt folkeslag. Og matpakken, de tørre brødskivene i papir, er et tegn på det." (...) Matpakka er for oss nordmenn nå en naturlig del av livsløpet som handler om oppvekst, trass, selvstendighet og ansvar. >> les mer


SE OGSÅ:

Matpakke. Norges nasjonalord? (NRK, 21.4.04)

Runar Døving: Matpakka - den store norske fortellingen om familien og nasjonen (tradisjoner.no)

Matpakkas evangelium - anmeldelse av Runar Døvings bok "Rype med lettøl" (Dagbladet, 15.3.04)

Runar Døving: Pølse med lompe - sauetarm i rødt hvitt og blått (Viten.com, 2001)

[ No comments / Skriv kommentar ]

 

Tuesday, June 14, 2005, 08:00

Rus & avhengighet

Vi drikker ofte med kolleger. – De som drikker mest på jobb og minst privat, er kvinner i kunnskapsbedrifter, sier Sverre Nesvåg som denne uken disputerer med «Alkoholkulturer i norsk arbeidsliv». Alkoholen har ofte en funksjon som instrument i å forme forretningsrelasjoner, som del av ritualene der kollegiale fellesskap formes og mer uformelt - som del av ritualer der makt og disiplin ufarliggjøres.

Nesvåg som til daglig arbeider ved Rogalandsforskning, har selv undersøkt alkoholvaner, arbeidssituasjonen og rusrelaterte ritualer og blant ansatte i 74 private bedrifter i Norge. I en kvalitativ del av sin doktoravhandling går sosialantropologen grundig inn på to arbeidsplasser – et oljeselskap og et bibliotek – der han har gjort feltarbeid. >> les mer

>> last ned hele doktoravhandlingen (pdf)

>> Informasjon om disputasenSE OGSÅ:

Nordmenn drikker helst med kolleger (Fremover, 23.10.2003)

Nesvåg: - Alkohol i riktige mengder styrker samholdet (Dagbladet, 22.5.99)

Allan Sande: Drikkekultur, og sosial endring. Et sosialantropologisk perspektiv på drikkekultur og religion

[ No comments / Skriv kommentar ]

 

Monday, June 13, 2005, 13:25

Kulturell kompleksitet i det nye Norge, UiO

Mastergradsstudentene forsker ikke bare på innvandrernes liv i Norge. De undersøker også hvordan nordmenn og innvandrere påvirker hverandre. Flere prosjekter kaster et kritisk blikk på nordmennenes håndtering av kulturelt mangfold. For prosjektleder og sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen er det viktig at en ikke bare driver “innvandrerforskning”. En må også få øye på kompleksiteten innenfor det norske samfunnet og relasjonen mellom ulike grupper. >> les mer


SE OGSÅ:
antropologi.info om forskningsprogrammet Kulturell kompleksitet

[ No comments / Skriv kommentar ]

 

Monday, June 13, 2005, 12:30

Margaret Johansen, Dagsavisen

Er man ikke sosialantropolog, trenger man ikke kronikkplass for å definere ordet «ære». Den som praktiseres i enkelte kulturer og som finnes i mange varianter over alt. Vokst opp i en småby, ble man vel kjent med begrepet «folkesnakk». Det haglet med advarsler. «Du kan da ikke gå slik kledd, snakke slik, være sammen med dem – hva vil folk si!»

Går det ikke an å nærme seg dette problemet ved å appellere til sunn fornuft og vedkommendes evne til å tenke selv? Kan en sosialantropolog definere det annerledes enn meg, er jeg lutter øre. >> les mer


SE OGSÅ:

Antropolog Berit Thorbjørnsrud: – Fokus på æresdrap er blåst ut av proporsjoner (Dagsavisen, 13.6.05)

Fra æresdrap til familietragedie

[ No comments / Skriv kommentar ]

 

Monday, June 13, 2005, 12:24

På Høyden

Tradisjonelt, uregulert ferskvannsfiske i afrikanske innsjøer er overraskende bærekraftig. Norsk fiskeriforvaltning har mye å lære av de afrikanske fiskerne, mener førsteamanuensis Jeppe Kolding. Grunnen er at de har en såkalt økosystem-basert tilnærming til fisket hvor det er naturen og ikke mennesket som bestemmer fangsten.

– Fisket fungerer som et sosialt sikkerhetsnett i de landene vi snakker om. Det er åpen tilgang, og fisket krever små investeringer. Vi tror gjerne at åpen tilgang til ressursene ender med katastrofe, derfor prøver vi å få myndighetene til å begrense tilgangen. Men da stenger man samtidig døren for folk som tyr til fisket i perioder der de ikke kan klare seg på annen måte, sier Kolding. >> les mer

[ No comments / Skriv kommentar ]

 

Monday, June 13, 2005, 08:00

Den nye mannen - nytt nummer av nettmagasinet ALBA

ALBA hører til få tidsskriftene som legger ut alle artikler på nettet. "Den nye mannen" er temaet for ALBAs nyeste nummer som kom ut på fredag. Fokuset er på "hur manigheten kan ha förändrats, nu när industriarbetet har blivit en krympande del av ekonomin", som Christer Wigerfelt skriver i innledningen. Vi kan bl.a. lese artikler med titler som Machokultur förändras i Australiens kolgruvor (Lena Abrahamsson) og Gryende insikter om manlighet (Maria Jacobson) med utgangspunkt i menn i en bilfabrikk.

Vi lærer bl.a. at en mannlig kropp "inte behöver vara fysiskt stor och stark. Stil och utseende är viktigare. Men även om delar av dessa förändringar innebär att sådant som tidigare ansågs som kvinnligt nu överförs till manlighet är de nya manligheterna inte alls mindre manliga än de gamla. De är bara annorlunda än förut. (:::) Alla intervjuade gruvarbetare och utbildare menade att manligheterna i gruvorna hade förändrats. ”Grabbarna är egentligen inte mer känslosamma, de bara visar mer av det nu än för några år sedan.” (...)" >> les mer

Og Maria Jacobson konkluderer: "Framförallt påverkas mäns livsvillkor av andra mäns beslut. Män ifrågasätter beslut som fattas över deras huvuden av andra män eller som konservativt bakåtsträvande som medverkar till den tradionella arbetarmaskulinitetens förvinnande." >> les mer


>> oversikt over alle artikler i Alba 03/05


SE OGSÅ: Det spørs om redaktørene i de nye mannebladene har samme syn på saken se Harry kamp om mannlige lesere (Dagsavisen, 13.6.05)

[ No comments / Skriv kommentar ]

 

Friday, June 10, 2005, 16:12

Regelmessig "antropils" i Oslo?

Antropolog Anne Lau Revil skriver i en epost at hun på siste årskonferanse til NAF fikk utfordringen i å forsøke å dra i gang et månedlig eller 2-månedlig treff for antropologer som jobber utenfor akademia.

Som første treff foreslår hun onsdag 17. august kl. 18.00 på Christian IV i Rosenkrantzgate i Oslo.

For å bli informert om planlagte aktiviteter har hun opprettet en epostliste. For å melde seg på, ta kontakt med Anne: anne AT cultureit.no (erstatt AT med @)

[ No comments / Skriv kommentar ]

 

Friday, June 10, 2005, 14:50

Internettproblemer

På grunn av internettproblemer hjemme hos meg kan nettstedet ikke bli oppdatert så ofte som ellers. Ifølge internettleverandøren kan problemene bli løst ikke før førstkommende onsdag! Hilsen fra UB, Lorenz

PS: lørdag ettermiddag Hvis jeg kopler TVen til nettet (dreier seg om bredbånd via kabel), slår den på og så av igjen, funker plutselig internettforbindelsen igjen!???!

[ No comments / Skriv kommentar ]

 

Friday, June 10, 2005, 14:36

Kilden

I den norske kirke lover ektepar hverandre troskap til døden skiller dem ad. I den katolske kirke kan ikke en gift bli ikke-gift, så lenge ektefellen er i live. I ortodokse jødiske trossamfunn er det ektemannen som gir og kvinnen som får skilsmisse. Dette er regler som strider mot sekulære likestillingsidealer. Men hvor langt bør og kan den norske stat gå for å reformere religiøse ideer? Den nye boka Evig din? Ekteskaps- og samlivstradisjoner i det flerreligiøse Norge presenterer ulike trossamfunns regler for ekteskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt partnerskap. Boka er redigert av sosialantropolog og religionshistoriker Berit Thorbjørnsrud. >> les mer


SE OGSÅ:
Thorbjørnsrud: - Lite kunnskap om muslimenes hverdagsliv

[ No comments / Skriv kommentar ]

 

Friday, June 10, 2005, 14:31

Kilden

- Jeg synes det er paradoksalt at nesten ingen snakker om ’rase’ i Norge. Det er en kategori som er helt fraværende i debatten, men som finnes likevel. Faktisk tror jeg ’rase’ er svært viktig for nordmenn. Tenk bare på hvordan vi kategoriserer menneskene rundt oss, argumenterer norsk-skotske Eileen Wood, som er doktorgradsstudent i feministiske studier ved University of Minnesota. Hun forsker på norske konstruksjoner av ’rase’ og hvithet.

- Andre- og tredjegenerasjon blir fortsatt kalt ’innvandrere,’ selv om de er født i Norge. Det vil si, om de da ikke er svenske, franske eller amerikanske. Da er man ikke ’innvandrer’, men svensk, fransk og amerikansk! Denne kategoriseringen har noe med våre oppfatninger av ’rase’ å gjøre, og med de kategoriseringer vi gjør i tråd med disse oppfatningene.

Forskeren frykter at kategorien ’rase’ er blitt en blind flekk for nordmenn. >> les mer

[ No comments / Skriv kommentar ]

 

Friday, June 10, 2005, 13:46

Sosialantropologisk institutt, UiO

Eduardo Archetti (1943–2005) døde på Radiumhospitalet natt til 6. juni. Eduardo Archetti var professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo. Han var respektert og beundret i brede internasjonale kretser. I sitt virke ved Sosialantropologisk institutt var Eduardo en institusjonsbygger og opptatt av fellesskapet. Han var uten sammenligning den sentrale person ved instituttet i over 20 år, og med sin uforlignelige humor og varme personlighet hadde han en betydning som gikk langt ut over det faglige. >> les mer


SE OGSÅ:
antropologi.info's intervju med Eduardo Archetti
Eduardo Archetti : In Memoriam (EASA)

[ No comments / Skriv kommentar ]

 

Friday, June 10, 2005, 12:56

antropologi.info

For å forbedre produktene sine har alle store konserner i USA ansatt antropologer. Nå blir antropologisk produktutvikling - også kalt designantropologi - mer og mer populær i Skandinavia. I Danmark finner vi en av de ledende miljøer. antropologi.info tok en kort epost-prat med Mette Mark Larsen som koordinerer studiet i IT Product Design ved Syddansk universitet. >> les mer

[ No comments / Skriv kommentar ]

 

Wednesday, June 08, 2005, 11:28

Finnmark Dagblad

Heidi Stenvold tilbrakte sju måneder i Nord-Vietnam der hun tok sin feltoppgave som sosialantropolog. Nå får hun stadig forespørsel om å holde foredrag om sine observasjoner og opplevelser. - Det er utrolig hvor tilpasningsdyktig vi mennesker er. Jeg hadde fokus på at alt ville være annerledes enn det jeg var vant til hjemmefra. Derfor gikk overgangen fra livet i Vesten veldig bra, sier hun.

På forhånd hadde Heidi bestemt seg for å observere forskjellen mellom gutter og jenter. Hun hadde en hypotese om at gutter får bedre matstell enn jenter. At gutter var mer verdifull enn jentene. Slik var det ikke. Hun oppdaget et samfunn som sto sammen. Et folk som jobbet sammen, men bidro på hver sin måte. >> les mer


SE OGSÅ:
Helga Stenvold: Feltrapport fra Vietnam (Cultura Polaris, UiTø, p 38)

[ No comments / Skriv kommentar ]

 

Wednesday, June 08, 2005, 10:48

Klassekampen

«Thomas Hylland Eriksen og origamijenta» er ein original tittel på ein original film. Historia bak han er om ein regissør som vil laga «politisk film» med den kjende norske sosialantropologen: om kvifor så mange kjenner avmakt i det norske demokratiet. Om korleis einskildmennesket er avhengig av eit samfunn for å utfalda seg, men at vår tids individualisme har utdefinert kollektiva som utgjer samfunnet, som Hylland Eriksen uttrykkjer det. >> les mer

>> se traileren

>> Origamijenta.no - filmens hjemmeside


SE OGSÅ:

Hva har en sosialantropolog og papirbretting til felles? (Tv2Nettavisen,7.6.05)

Hylland Eriksens unyttige rolle: - Origami er et fint eksempel på noe helt unyttig. Det gir ingen status, og har en verdi som ikke kan måles. Allikevel skal vi verdsette det unyttige, mener professoren (TV2 Nettavisen, 9.6.05)

Intellektuell papirbretting (anmeldelse i Stavanger Aftenblad, 9.6.05)

En sorgmunter lek (anmeldelse i Aftenposten, 9.6.05)

Filminfo på filmweb.no

Dagens navn: Thomas Hylland Eriksen (Dagsavisen, 4.6.05)

[ No comments / Skriv kommentar ]

« 1 2 3 4 5 »  XML

Admin login | Script by Alex

:: antropologi.info - antropologisk kunnskap på ett sted ::