:: antropologi.info ::

Linker: Institutter

News
Nordisk nyhetsklipp
Ethnologie in den Nachrichten
Social & Cultural Anthropology in the News
Magasin
AntroMag: kronikker, intervjuer, anmeldelser
Corporate Anthropology - Antropologer utenfor akademia
Interaktiv
Forum: diskuter og spør!
Kalender
Nyhetsbrev
Kontaktinformasjon
Linker
Gumsagumlao.dk: dansk antropologi-portal (oppstart: september 2004)
Anthrobase.com - Vitenskapelig artikkelsamling

[ Comments ]


Universitetet i Tromsø, Institutt for sosialantropologi

"Institutt for Sosialantropologi ved Universitetet i Tromsø underviser i de sentrale emner som er felles for faget i Norge. I tillegg har vi en spesialkompetanse på etnisitets-, minoritets- og urfolksforskning, endringsprosesser med vekt på sosial kategorisering og identitetsutforming, og formidling med bruk av film."NTNU Trondheim, Sosialantropologisk Institutt

"Tematisk spenner forskningen og undervisningen over et vidt spekter. Instituttets størrelse tilsier at alle stabsmedlemmer må orientere seg i mange retninger. Ulike former for identitetsproblematikk, i globaliseringens tidsalder, peker seg imidlertid ut som en fellesnevner - som kjennetegner alt fra studier av postkoloniale forhold i den tredje og fjerde verden til produktdesign og teambygging."Universitetet i Bergen, Institutt for sosialantropologi

"En vesentlig del av instituttets forskning har hatt sin etnografiske tilknytning til Midtøsten. En betydelig del av denne regionen dekkes ved feltstudier foretatt gjennom flere tiår av instituttets stabsmedlemmer, stipendiater og studenter i land som Tyrkia, Iran, Afghanistan, Pakistan, Jemen (tidligere Sør-Jemen), Egypt, Sudan og Mali."Universitetet i Oslo, Sosialantropologisk Institutt

"Instituttet har 15 fast vitenskapelige, ca. 5-10 stipendiater, og 7 administrative ansatte. For tiden er det registerte ca. 900 studenter ved SAI. Ytterligere informasjon om instuttet og faget i våre årsplaner / årsrapporter"
Antropologiske institutter innenfor Nordplus-nettverket
:: antropologi.info - antropologisk kunnskap på ett sted ::