Russisk bølge

De siste fire årene har det vært en dramatisk økning av russere som kommer til Norge. De står nå for den største innvandringen til Norge. – Kjempebra, jubler Russlands-vennen Peter Norman Waage.

Gunnar Thorenfeldt, Klassekampen 23. mars, 2005

Antallet russiske immigranter til Norge har økt dramatisk – mens det i 1999 var 800 nye russere som bosatte seg i Norge, var antallet fire år senere mer enn doblet – i 2003 fikk 1835 russiske statsborgere opphold i Norge. I dag er det nesten åtte tusen russere bosatt i Norge, over dobbelt så mange som i 2001. Og trenden fortsetter – rett før jul kunne Statistisk Sentralbyrå (SSB) melde at nettoinnvandringen i fjor var størst fra Russland.

Og det er ikke den eneste statistikken hvor russerne øker. Tall Klassekampen har fått fra UDI viser at antallet russere som har giftet seg med nordmenn har blitt nesten doblet det siste året – mer enn 400 russere giftet seg med nordmenn i 2004.

Fire grupper

NUPI-forsker Godzimirski har i rapporten «Tackling Welfare Gaps» blant annet sett nærmere på forskjellige strategier russerne bruker på å komme til Norge. Han deler russerne som kommer til Norge opp i fire forskjellige hovedgrupper:

På lesetoppen

Så hvilke følger får det at russiske statsborgere er Norges største innflyttingsgruppe? For det er ikke bare i norske skoler og asylmottak at man merker at det blir flere russiske statsborgere. Deichmanske bibliotek i Oslo forteller til Klassekampen at bøker på russisk nå ligger på låneoppen blant fremmedspråklige bøker – i fjor ble bøker på russisk lånt nesten 30.000 ganger.

– Russere er et lesende folkeslag så kanskje det vil bidra til et litt mer givende syn på kultur og kunst i Norge, sier kommentator i Dagbladet, Peter Norman Waage, som selv er gift med en russisk kvinne.

Han er veldig glad over den økte innvandringen fra Russland.

– Dette er svært gledelig, men ikke særlig overraskende. Selv om økningen akkurat nå er veldig stor i prosent, så gjenspeiler det heller at innvandringen har vært lav tidligere, sier Waage. Waage har blant annet skrevet bøkene «Russland er et annet sted. En kulturhistorisk bruksanvisning».

– Hva er de største forskjellene på russere og nordmenn?

– Russere er mindre materialistiske enn nordmenn. Dessuten er de langt mer opptatt av skriftkultur, sier Waage.

– Umulig å stoppe

NUPI-forsker Jakub Godzimirski tror vi kommer til å fortsette å se økt russisk innvandring til Norge. Og han tror det vil være vanskelig å stoppe trenden om vi måtte ønske det.

– Folk vil alltid finne andre måter å komme på. Det er nesten umulig å stoppe immigrasjonen, sier Godzimirski som også mener at utviklingen er positiv.

– Det er positiv at folk finner på å nye måter å komme til Norge på. Det betyr at de er oppfinnsomme – og oppfinnsomme mennesker er noe vi har bruk for, sier Godzimirski.

– Hvilke følger får det for Russland at så mange russere flytter til Norge?

– Foreløpig nesten ingen. Vi må huske at det som kan oppfattes som en stor immigrasjonsbølge fra Russland kan være helt ubetydelig for Russland, sier Godzimirski. Selv mener tror han at den økte immigrasjonen vil ha positive effekter for Norge.

– Det viktigste for meg er at vi kan finne en politikk som kan være i stand til å se enkeltindividet – og ikke i for stor grad dele folk inn i grupper, sier Godzimirski.

Norge + Russland

En av enkeltindividene som har kommet til Norge fra Russland er Irina Barinova. Hun kom til Norge for tolv år siden.

– Jeg har merket at andelen russeren har økt kraftig i Norge de siste årene, sier hun.

Hun bor i Norge sammen med sin russiske mann og to barn. Hun synes ikke forskjellen mellom Norge og Russland er så stor.

– Jo lenger jeg bor her, jo mer og mer lik synes jeg russisk og norsk kultur er, sier Barinova.

Men hun kunne ønsket at norsk media kunne skrevet mer positivt om hjemlandet hennes.

– Den store forskjellen mellom Norge og Russland er at når man i Sovjetunionen skrev dårlig om vesten trodde vi det motsatte – her trodde man på alt det dårlig man hørte om Russland. Jeg tror Norge kommer til å bli et bedre land med flere russere. Vi har masse å lære hverandre, avslutter Barinova.

Kilde: klassekampen.no