På spaning efter den virtuella nationalismen

Thomas Hylland Eriksen är en flitig intellektuell som skrivit en rad böcker om identitetspolitik, alltså frågan om vart vi hör eller till vilket vi räknar oss, i dagens värld. I går besökte han Campus Norrköping för att tala om nationalism på Internet.

Thomas Hylland Eriksen, professor i socialantropologi vid Oslo universitet har slagit igenom också utanför forskarsamhället genom att skriva väl och ha en förkärlek för slagkraftiga metaforer. Gruppgemenskap är "omvända kylskåp" som skapar värme inåt men kyla utåt, tron på människans lika värde är ett "tunt lim" och intellektuella är "salladshuvuden" med förväxta huvuden och svaga rötter som lever på att läsa, skriva och flytta på sig.

Fast ibland är det inte så lätt. Thomas Hylland Eriksen är försenad eftersom han råkade stiga på fel tåg. Han kompenserar förseningen genom att tala fortare än brukligt.

- När den nya informationsteknologin, kabel-tv, internet och mobiltelefonen, slog igenom trodde man att det skulle leda till en total fragmentarisering och en upplösning av vår nationella identitet men kanske, förbluffande nog, har det enligt forskningen blivit tvärtom, säger Thomas Hylland Eriksen i inledningen på sin föreläsning.

Förklaringen till detta är att det blivit mycket enklare och billigare att hålla kontinuerlig kontakt på stora avstånd. Internet har bland annat använts till att stärka migranters identitet.

- Chatkanaler är livsviktiga för att hålla identiteten levande, säger han och exemplifierar med hinduer på Trinidad.

Långt från ursprungslandet kan man driva befrielsekamper för det land man lämnat för gott. Thomas Hyllande Eriksen kallar det, med en term lånad från Benedict Anderson, för långdistansnationalism. Sikher i exil driver kampen för ett fritt Punjab men det är sikherna som bor där som utsätts för de ofta våldsamma konsekvenserna.

En annan typ av internetnationalism är kampen för Kurdistan, vars territorium är oklart, i varje fall råder det, enligt Thomas Hylland Eriksen, ingen enighet bland kurderna själva om Kurdistans gränser.

- Den kurdiska diasporan kan bara samlas på Internet.

Ett tredje fall av nationalism på nätet handlar om hur man kan skaffa sig flera nationaliteter, identifiera sig med en nationalitet men leva i en annan.

- I Holland är sinnebilden för en invandrare en ung marockansk man. I Holland, som liknar Danmark med sin blandning av liberalism och småborgerlig konformism, har de dåligt rykte. Därför har det skapats en sajt med platsannonser, dejtingservice och kurser i hur man ska accepteras som marockan i Holland. Men det finns inget här som handlar om Marocko utan det handlar uteslutande om att skapa sig en ny bindestrecksnationalitet.

Mer inåtvänt är den surrogatnation som drivs av afrikaaner som saknar apartheidregimen och drömmer om en ny segregerad volkstaat.

- Det är ett flott nätställe med massor information och propaganda som innehåller många element, bland annat förhärligande av sin historia, uppfattningen att de är ett av gud utvalt folk samt en kollektiv martyridentitet. Men de vet att deras kamp är fruktlös eller på sin höjd kan resultera i ett vitt bantustan.

Men den internationalism som Thomas Hylland Eriksen tror har framtiden för sig är den virtuella provinsen. Där internet blir platsen för att upprätthålla en stark nationalitet för ett folk som är spritt över hela världen.

Hans exempel är chilenare i exil som inte är intresserade av återvända till hemlandet och i flera fall har fått medborgarskap i sina nya länder. Chiles förre president Ricardo Lagos ville använda intresset för att skapa en miljon chilenska "ambassadörer" i förskingringen.

- Där har staten hjälpt till att skapa en plats på nätet som räknas som landets fjortonde provins. Det territoriella Chile har 13 provinser.

Thomas Hylland Eriksen har en känsla av att den nya internetnationalismen är mer upptagen av omvärlden, med undantag för surrogatnationalismen, än den gamla territoriella nationalismen som är rotad i ett romantiskt förflutet. Så berättar han också att det främst för norsk-amerikaner finns en temapark utanför Oslo som de kan besöka. Den liknar mer deras Norge än det samtida Norge som har både skyskrapor och migranter från Pakistan.

Efter föreläsningen frågar jag om nationalismen på nätet är en motsvarighet till forna tiders utopier som prövades i praktiken.

- Politiken i dag är så visionslös att det inte finns rum för utopier. men kanske finns det utopier på nätet. Det borde man kunna forska om.

Mats Granberg, 2006-05-10 kl.04:00

Kilde: Nyckeln till Norrköping http://www.nt.se/GEN_Utmatning.asp?ArticleID=1182053&CategoryID=294