AntroMag forsideARKIV: ELDRE MAGASIN ARTIKLERFeltarbeid på et marihuana-festival i Australia og blant hekser i Italia

Rosanne Kristiansen og Kjersti Smørvik, Antropress UiO, 10.12.03

I denne utgivelsen av Antropress har vi to forskjellige opplevelser; den ene er fra Rosannes opphold blant alternativister i Australia og deres Marihuana-festival, og Kjersti forteller en episode fra sitt feltarbeid med hekser i Italia hvor hun tråkket litt i salaten - les merUnge muslimske jenter: Lever sitt eget liv

Kilden, Forskningsrådet, 3.12.03

Unge muslimske jenter fremstilles ofte som ofre for en kvinnefiendtlig kultur som fratar dem muligheten til å kontrollere egen hverdag og eget liv. Cand.polit. Nina Rundgren ønsket å se hvordan unge muslimske jenter i Stockholm selv oppfatter sin situasjon og å gi dem en stemme. - De er ikke så bundet av sin kultur som det ofte hevdes. Dessuten er det store personlige forskjeller, og forskjeller mellom familier i hvordan de forholder seg til kulturelle krav. - les mer- Faget lever i beste velgående!

Arne Martin Klausen, Norsk antropologisk forening, høsten 2003

Er antropologisk kunnskap salgbart? Gjør oss den akademiske utvikling overflødige i og med at andre fag kommer inn på våre tradisjonelle arenaer? En oppsummering av årskonferansen i Norsk antropologisk forening 2003 - les merVil redde joiken på Kolahalvøya

forskning.no, 30.10.03

Den samiske kulturen på Kolahalvøya står i fare for å dø ut. Ei sangbok med joik kan bidra til at den tradisjonelle joiken overlever, håper etnomusikkolog Ola Graff ved Universitetsmuseet i Tromsø - - les merBilder som brobygger: Første samfunnsfaglige doktorgrad basert på film

Tromsøflaket, UiT, 24.9.03

For første gang er egenproduserte filmer en sentral del av en doktoravhandling i Norge. Trond Waage skildrer skjebnen til unge mennesker i Nord-Kamerun. - Ved å diskutere bildene med informantene forsto jeg dem bedre, sier han. Waages fagfelt er visuelle kulturstudier, et unikt studietilbud som er bygd opp ved UiTø - les merPakistanske menn - styrt av etnisitet?

Kilden, Forskningsrådet, 11.8.03

Finnes det en bestemt pakistansk måte å være mann på? Leser man norske avisingresser kan det virke sånn. Thomas Michael Walle er mer i tvil. Hans hovedoppgave i sosialantropologi handlet om maskuline idealer og mannlig praksis i den pakistanske storbyen Lahore. Nå er han i gang med et doktorgradsprosjekt der han studerer menn med pakistansk bakgrunn i Norge. Han spør: Hvilken rolle spiller etnisk identitet i konstitueringen av kjønnsidentitet? - les merForståelse varer lenger enn fordømmelse - om Aud Talles bok om kvinnelig omskjæring

Thomas Hylland Eriksen i Morgenbladet, 8.8.03

Blant norske forskere er sosialantropologen Aud Talle en av dem som vet mest om kvinnelig omskjæring. Gjennom sin mangeårige forskning fra Tanzania, Kenya, Somalia og blant eksilsomaliere i London har hun skaffet til veie et stort og mangesidig materiale om fenomenet. Nå har hun utgitt en liten, men viktig bok om emnet - les merInkluderende HipHop i ungdomsklubben

Forskningsrådets Velferdsprogram, 13.6.03

– Gjennom amerikansk breakdance og hip og hop møttes ungdom fra ulike nasjonaliteter: Impulser fra denne transnasjonale ungdomskulturen skapte et eget rom, sier sosialantropolog Viggo Vestel, som har skrevet doktorgradsavhandling fra en ungdomsklubb i Groruddalen i Oslo - les merKonflikt på gadeplan - når etnisk minoritetsungdom og politi mødes

Tidsskrift Ungdomsforskning 4/2003

Anthony Ansel-Henry (sosiolog) og Susanne Branner Jespersen (antropolog) fulgte igennem en periode på 3 måneder henholdsvis en gruppe unge med anden etnisk baggrund end dansk i området og det lokale politis arbejde. Dette gav en unik og spændende mulighed for at se på konkrete situationer fra begge sider - les merEt spørsmål om ære

Ny Tid, 31.1.03

Sosialantropolog Unni Wikan har oppnådd det alle dokumentarbokforfattere drømmer om; å bli lest av mange og å skape debatt. Allerede etter fem dager måtte det trykkes nytt opplag av Unni Wikans siste bok, "For ærens skyld. Fadime til ettertanke". Den handler om Fadime, den svensk-kurdiske jenta som ble drept av sin far for et år siden - les merNår nordmenn er innvandrere

egen tekst, 25.1.03

Mange nordmenn i Paris velger det beste av verdier og normer de kjenner fra Norge og det beste fra kulturen de finner i Paris. De gjør til en viss grad valg i forhold til hva de vil tilpasse seg til, skriver sosialantropolog Marit Lønningen i hovedoppgaven sin ved Universitetet i Bergen. - les merDer makt og ansvar skiller lag: Forskning på sjukehjemmet

Kilden, Forskningsrådet, 30.10.2002

Sosialantropolog Halvard Vike ser i boka "Maktens samvittighet" velferdsstaten nedenfra, fra sjukehuset, sjukehjemmet og kommunestyresalen. Kvinner som jobber med helse og omsorg i kommunesektoren er oppdratt til å ha omsorg for andre framfor å forfølge egen karriere. Det kan være at Trygve mangler sokker og nå begynner det å bli kaldt. Siden det er tilbud på garn på kjøpesenterert kjøper hun det, og strikker sokker til Trygve. Ordet 'bruker' blir helt fjernt - les merSosial mor – hva slags mamma er det?

Kilden, Forskningsrådet, 25.10.02

At lesbiske velger å få barn innenfor et parforhold er relativt nytt i Norge. Hvordan organiserer og formidler lesbiske kvinner sine familier? Guri Riksaasen belyser det i sin ferske hovedoppgave i sosialantropologi - les merEn TV-overført lidenskap: Fotballsupporterens interesse for engelsk fotball

forskning.no, 5.4.2002

Sosialantropolog Hans Hognestad har gjennom dybdeintervjuer og spørreskjemaer undersøkt hvem fotballsupporterne er, og hvorfor de dyrker interessen for engelsk fotball. Hognestads undersøkelse er en studie i mannlig irrasjonalitet. Kvinner har en mer rasjonell tilnærming til fotball enn menn. - les merFlyttbar identitet

Apollon, UiO, 1.4.02

Sosialantropologen Hoëm ved Kon-Tiki Museet har siden 1986 studert befolkningen på øygruppa Tokelau i Stillehavet. Folk på Tokelau flytter ekstremt mye på seg, særlig til New Zealand og Samoa. Hoëm har tidligere fulgt noen av disse menneskene. Nå lurer hun på hva som skjedde med den generasjonen som dro ut som unge - les merBak Nadja, Kadra og Shabana

UiB magasinet 3/2002

Sosialantropolog Christine Jacobsen har tilbrakt et halvt år sammen med muslimske ungdommer i Oslo. I disse dager utgis boken "Tilhørighetens mange former. Unge muslimer i Oslo" på Unipax forlag. Her gir hun et innblikk i hvordan norske muslimske ungdommer forholder seg til etnisitet, kjønn, religion og den sterke generasjonskonflikten - les merAlle barn er like?

Sosialantropolog Marie Louise Seeberg, Pedagogisk Profilo 2/ 2002

I kontrast til den norske betoningen av likhet har Nederland en lang tradisjon for 'pluralisme' eller 'multikulturalisme'. Spørsmålet er om det ikke er mulig å se forskjellighet som et utgangspunkt for samhandling også i Norge. Er forskjellighet virkelig så farlig at barn må lære å late som om alle er like? Både avhandlingen og denne artikkelen er basert på feltarbeid i en nederlandsk og en norsk grunnskole. - les merUtreder Raga og Tungtvann

Universitas Uio, 13.2.02

Sosialantropolog Odd Are Berkaak og musikviter Anne Danielsen deltar i Kulturrådets utredning av norsk popmusikk. Mens Berkaak skal se på identitetsbygging, har Danielsen fått i oppgave å skrive om popmusikkens estetikk - les merAdler arbeidet mennesket?

Forskningsrådets velferdsprogram, 4.12.01

Studien «Arbeidets sosiale betydning» fokuserer på den sosiale betydningen av tilrettelagt arbeid for personer med utviklingshemning. Studien gjennomføres gjennom deltagende observasjon og personlige intervjuer på et utvalg tilrettelagte arbeidsplasser, samt gjennom intervjuer med utviklingshemmede i annet, ordinært arbeid. - Arbeidet er svært dårlig betalt, og ser ut til å handle både om terapi, opplæring og om produksjon, sier sosialantropolog Terje Olsen ved Nordlandsforskning -les merDøv identitet over alle grenser

Forskningsrådets velferdsprogram, 16.11.01

Hva betyr globaliseringen med økt vekt på elektroniske kommunikasjonsformer for døves identitet? Sosialantropolog Jan-Kåre Breivik ved Senter for samfunnsforskning stiller spørsmålet i pilotprosjektet Døves globale og translokale nettverk. En studie av transnasjonale møtesteder og betydningen av cyberspace og IKT for døve - les merGiv akt, men bare fra 9 til 16: Hovedopgave om det indre liv i Forsvaret

Gemini, NTNU Trondheim 5/2001

De nye offiserene er ikke så tro mot seremoniene og ritualene i militæret, som tidligere offisergenerasjoner har vært. Og mange av de nye ser på Forsvaret som et sted hvor de kan få seg ledererfaring før de hopper av til en sivil jobb. Dette går fram av en fersk hovedfagsoppgave i sosialantropologi.
Undersøkelsen fra den indre kulturen i Forsvaret er unik. Flere har tidligere søkt om å foreta undersøkelser av kulturen innad i Forsvaret. Klarsignal ble likevel ikke gitt før en yrkesmilitær selv, offiser Are Hallan Syversen, ønsket å skrive hovedfagsoppgave i sosialantropologi om dette temaet - les merPå jakt etter sjelene. Kvinnelige sjamaner og naturreligion på japansk øygruppe

Apollon, UiO, 1.3.01

I 30 år har førsteamanuensis Arne Røkkum vært opptatt av samfunnet på noen bortgjemte japanske øyer – kulturer hvor kvinnelige sjamaner spiller en nøkkelrolle. Gjennom deltakende observasjon har Røkkum fått innsikt i et samfunn som få, heller ikke japanere flest, vet noe særlig om - les merDoktorgradsavhandling om improvisasjon hos fotballspillere

Under Dusken NTNU Trondheim, 10/2000

Fotballspillere improviserer på banen. Hvordan kan andre typer organisasjoner lære av fotballklubben Rosenborg? Erling Hoff Leirvik, magister i sosialantropologi, skriver doktorgradsavhandling om improvisasjon hos fotballspillere. Han forsøker å finne ut hvordan Rosenborg som kultur greier å balansere mellom struktur og system, kreativitet og improvisasjon - les merMørkets hjerte i El Dorado

Thomas Hylland Eriksen, Dagbladet, 18.10.00

En av de mest populære pensumbøkene i sosialantropologi heter «Yanomamö: The Fierce People». I løpet av de siste ukene er store deler av den antropologiske profesjon blitt trukket inn i en aggressiv debatt som kaster nytt lys over yanomamöforskningen. Bakgrunnen er en bok som hevder at antropologer og genetikere har oppmuntret til krig og spredt meslinger hos et Amazonas-folk for å styrke sine teorier. - les merHvorfor jenter i Dakar ikke drikker

Forut, 13.9.00

Antropologistudenten Ingrid Smette skriver hovedfagsoppgave om unge storbyjenter i Dakar. – Jeg ville skrive om jenters forhold til alkohol, men har endt opp med å skrive mest om hvorfor jenter ikke drikker, sier hun. Hun ønsker å ta for seg ungdommenes ulike strategier (både sosialt og økonomisk) for å komme best mulig ut av et ofte dårlig økonomisk utgangspunkt - les merBlant sadister og masochister

Studvest, 28.3.2000

Pisk, kjetting, blonder og svett lær. Heidrun Holm studerer sosialantropologi ved Universitetet i Bergen og skriver hovedfagsoppgave om sadomasochisme. – Jeg vil utfordre ideen om det normale. Det aller meste av forskningen som er gjort på S/M, tar utgangspunkt i at det er en psykisk lidelse. Men jeg vil fokusere på S/M som et sosialt, kulturelt og seksuelt fenomen. - les merFotball og antropologi

Studvest, UiB, 13.10.99

– Fotball i Latin-Amerika er ramme alvor og sier noe om folks identitet, sier argentineren og antropologen Eduardo Archetti. Hovedtyngden av hans arbeid har dreid seg om fotball som et nasjonalt moderniseringsprosjekt i Latin-Amerika - les mer- Vær irrelevant

Dagbladet, 8.12.98

- Vi må stille oss spørsmålet: Hva skal et universitet være? Et universitet skal gi irrelevant kunnskap, ikke løpe til staten og næringslivet og spørre hva de vil ha. Erfaringen viser at grunnforskning er mye mer anvendelig enn oppdragsforskning, sier professor i antropologi, Thomas Hylland Eriksen - les merJakten på jaktkulturen

forskning.no, 1.8.98

Tre sosiologer og en sosialantropolog har de siste årene løpt rundt i "dalstrøka innafor", klappet i hendene og ropt Åhhh! noen dager om høsten. Bakgrunnen er at de bruker elgjakten på indre Sørlandet som analyse av et lokalt fellesskapsrituale. Ved å delta i drivjakten, eller "klappjakta" som forskerne helst kaller den, får de en unik mulighet for å studere en av de få begivenheter hvor hele bygdesamfunnet deltar - les merHylland Eriksens farlige Darwinisme

Bokanmeldelse i Apollon, 1.1.98

Boka er verken litterær heltedyrking eller en forsvarstale for darwinismen. Forfatteren har valgt å presentere Darwin og darwinismen på en måte som vil glede de fleste og irritere oss andre. I hvert fall, og her ligger bokas store fortjeneste, vil den stimulere til mer debatt, forhåpentligvis på tvers av de akademiske skyttergravene - les merForskning som livsform - samtale med Marianne Gullestad

Under Dusken, NTNU Trondheim, januar 1997

Sosialantropolog Marianne Gullestad har aldri reist på feltarbeid til fjerne himmelstrøk på jakt etter fremmede sivilisasjoner. Som nybakt mor på begynnelsen av 70-tallet studerte hun livet i et boligstrøk i Bergen. Magistergradsoppgaven skrev hun like godt hjemme ved stuebordet - les merMed Fredrik Barth i felten

Jordens Folk, Dansk etnografisk forening / Anthrobase

Her bringes et redigeret uddrag af et interview, som Lone A. Sperschneider lavede med Barth under filmoptagelserne i maj 1997. I interviewet får vi et glimt af de motiver, der var afgørende for forskeren og teoretikeren, vi kender fra bøgerne - les merLillehammer OL: Sjåvinisme eller fellesskap?

Karsten Alnæs i Dagbladet, 11.12.96

Allerede på 1200-tallet skrev Saxo Grammaticus om «tumor Norvagiensium» - om nordmennenes oppblåste overmot. Antropologen Arne Martin Klausen konstaterer i boka "Lillehammer-OL og olympismen» at norsk gruppetilhørighet ble styrket under Lillehammer-OL, men den aggressive selvhevdelse var ikke framtredende - les merFeltarbeid i egen stue

Under Dusken, NTNU Trondheim 4/96

Tone Vassbotn er hovedfagsstudent i sosialantropologi. Da hun ikke fikk barnehageplass til døtrene sine på Samskipnadens barnehager, bestemte hun seg for å være hjemme med dem, og samtidig kombinere dette med å skrive feltarbeid om barnekultur - les merBokanmeldelse: Fornuftens fantasier. Antropologiske essays om moderne livsformer Tian Sørhaug (1996)

Karen Ellen Spannow, Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet

Sørhaug demonstrerer også på bedste vis antropologiens potentiale for at analysere hverdagslivet et hvilket som helst sted. I bogen er der en kritik af den måde, hvorpå kvantitative undersøgelser har grebet om sig, når det drejer sig om sociale forhold. Her ligger den kvalitative antropologis metodiske styrke - les merDet mangesidige mennesket: Antropologi og sosiobiologi

Harald Beyer Broch, Apollon UiO, 4/5 1996

Mange antropologer oppfatter sosiobiologiens fokusering på naturlig utvelgelse og fremheving av genenes betydning for samhandlingsmønstre, som meningsløs reduksjonisme. Menneskers atferd er langt mer komplisert og sammensatt enn at det er mulig å lokalisere den til rent genetiske forhold. Det er umulig å slutte direkte fra gener til atferd. Det antropologiske prosjekt innebærer blant annet å undersøke og belyse samspillet av flest mulig av de faktorer som ligger til grunn for menneskers atferd - les merDet homofile Amsterdam

Under Dusken, NTNU Trondheim, november 1995

Joost Hegle er hovedfagsstudent på sosialantropologi. I motsetning til mange av fagkameratene sine valgte han å studere et vestlig samfunn. Han kom nylig tilbake fra Amsterdam hvor han har tilbrakt de siste tolv månedene. Temaet han tok for seg var Amsterdams rolle som homseby - les merSkin by www.keoshi.com, modified by Lorenz