:: antropologi.info ::

nordisk nyhetsklipp

Søk antropologi.info
Utvidet søk
News
Nordisk nyhetsklipp
Ethnologie in den Nachrichten
- vor 18.Juni 2004
Social & Cultural Anthropology in the News
Magasin
AntroMag: kronikker, intervjuer, anmeldelser
Open Access and Open Source Anthropology: Initiativer for antropologisk vitendeling på nett
Corporate Anthropology - Antropologer utenfor akademia
Interaktiv
Gjestebok
Forum: diskuter og spør!
Kalender
Nyhetsbrev
Kontaktinformasjon
Linker
Gumsagumlao.dk: dansk antropologi-portal (oppstart: september 2004)
Anthrobase.com - Vitenskapelig artikkelsamling
04.08.05: Nyhetsklippet har flyttet til www.antropologi.info/blog/nyheter/. Her er de nyeste sakene fra den nye siden:

[ Startside ]

Tuesday, October 12, 2004, 08:00

- Lite kunnskap om muslimenes hverdagsliv

HUMSAM prosjektet ved UiO om kulturell kompleksitet i det nye Norge kartlegger hvite flekker i forskningen om det flerkulturelle Norge (se tidligere omtale). I gårsdagens mandagsseminar fortale Berit Thorbjørnsrud, sosialantropolog og førsteamanuensis ved institutt for kulturstudier (IKS) i Oslo, hvor lite det ble forsket på de troendes hverdagsliv - det være seg muslimer, katolikker etc og at en bok er i arbeid.

Kunnskapsmangelen blir tydelig i lovforslag som den nye ekteskapsloven som ble vedtatt ifjor sommer. Endringene går blant annet ut på at brudefolk hver for seg skal erklære at ekteskapet er inngått av fri vilje, og at de anerkjenner hverandres like rett til skilsmisse.

Jøder, hinduer, sikher, katolikker og muslimer oppfatter stortingsvedtakene som et klart inngrep i religionsfriheten - og bruker begreper som kunnskapsløst, naivt, en fornærmelse, bortkastet og en skam. Det fant Thorbjørnsrud ut som på oppdrag fra Kommunal og regionaldepartementet har intervjuet representanter for ulike trossamfunn. >> les mer i en artikkel i forskningsmagasinet KILDEN


SE OGSÅ:

Nyhetssamling om endringene i ekteskapsloven (katolsk.no)

"Det muliges kunst - En utredning om mulige tiltak for å sikre alle "like, religiøse som lovmessige retter til skilsmisse" - Av Berit Thorbjørnsrud (katolsk.no)

Comments:

No comments yet.

 
Your comment:
Name: E-mail or Homepage:  

Admin login | Script by Alex

:: antropologi.info - antropologisk kunnskap på ett sted ::