:: antropologi.info ::

nordisk nyhetsklipp

Søk antropologi.info
Utvidet søk
News
Nordisk nyhetsklipp
Ethnologie in den Nachrichten
- vor 18.Juni 2004
Social & Cultural Anthropology in the News
Magasin
AntroMag: kronikker, intervjuer, anmeldelser
Open Access and Open Source Anthropology: Initiativer for antropologisk vitendeling på nett
Corporate Anthropology - Antropologer utenfor akademia
Interaktiv
Gjestebok
Forum: diskuter og spør!
Kalender
Nyhetsbrev
Kontaktinformasjon
Linker
Gumsagumlao.dk: dansk antropologi-portal (oppstart: september 2004)
Anthrobase.com - Vitenskapelig artikkelsamling
04.08.05: Nyhetsklippet har flyttet til www.antropologi.info/blog/nyheter/. Her er de nyeste sakene fra den nye siden:

[ Startside ]

Saturday, March 12, 2005, 12:23

Debatt omkring Halvard Vikes bok "Velferd uten grenser"

Sosialantropolog Halvard Vike har i mange år forsket på norsk lokaldemokrati og offentlig forvaltning. Allerede i en tidligere bok "Maktens samvittighet" så han velferdsstaten nedenfra, fra sjukehuset, sjukehjemmet og kommunestyresalen. Vikes nye bok "Velferd uten grenser" har allerede skapt debatt.


I dag leser vi i Bergens Tidende leserbrevet av Henning Rutledal:


Medløparen BT
BTs Asbjørn Kristoffersen brukar Vike til å slå fast at ei rasering av velferdsstaten, som Vike skriv «pålitelege og velviljuge institusjonen», er uunngåeleg. >> les mer


Og her er anmeldelsen i BT:


Velferdsstaten på pinebenken
Mangel på politisk evne, og mot til å setja grenser for den offentlege velferda er eit sentralt emne i ei ny bok om velferdsstaten, skriv journalist Asbjørn Kristoffersen. >> les mer


En annen anmeldelse får vi lese i fagbladet Sykepleien


Utfordrende om den hyklerske staten
Sosialantropologen Halvard Vikes hovedanliggende er at de sentrale myndigheter skyver ansvaret for å realisere velferdsstatens forventninger til de samfunnsnivåer der det finnes minst makt og myndighet, det vil si de som skal gjennomføre lovfestet pleie og omsorg.

Vike gir en grundig analyse av den norske velferdsstaten, dens utvikling og hvordan den hviler på forutsetninger som nå i liten grad er til stede. Det er en argumenterende bok, som i noen grad tar utgangspunkt i vikes egen forskning, men som særlig bygger på argumentasjon med utgangspunkt i sosialantropologisk og samfunnsvitenskapelig teori. >> les mer

Comments:

No comments yet.

 
Your comment:
Name: E-mail or Homepage:  

Admin login | Script by Alex

:: antropologi.info - antropologisk kunnskap på ett sted ::