>> Eduardo Archetti - døde natt til 6. juni 2005

Eduardo Archetti om europeisk antropologikonferanse

- Ingen overraskelser

antropologi.info, 23.9.04


240archetti_0011 (16K) For to uker siden reiste 850 antropologer fra hele Europa til Wien for å delta på den største europeiske antropologikonferansen. Konferansen ble arrangert av EASA - European Association of Social Anthropologists. Antropologi.info snakket med Eduardo Archetti fra Universitetet i Oslo som var en av de rundt 40-50 norske deltakere. Dessuten har han vært engasjert i EASA ganske lenge.antropologi.info: 850 antropologer deltok på EASA-konferansen. Det er åpenbart en av de viktige konferansene?

Eduardo Archetti: - Ja, det er den største antropologikonferansen i Europa. Jeg var veldig fornøyd med deltakelsen. Det var spesielt mange unge antropologer, stipendiater og kandidater som deltok. Jeg var imponert over kvaliteten av innleggene og papers.

Hvilke inntrykk fikk du på konferansen? Fantes det en rød tråd? Skjer det noe nytt i antropologifaget?

Temaet var Face to Face - nærhet og avstand og dilemmaene det medfører, for eksempel når en har et nært forhold til informantene sine og samtidig må analysere.

Flere har gjort feltarbeid i konfliktområder som f.eks. Palestina. På konferansen fikk vi flere eksempler på at en også skildrer mindre hyggelige sider av menneskenes handlinger - det fins flere studier om cruelty og violence enn tidligere da kulturrelativismen var dominerende.

Grenser var et viktig tema, citizenship, migrasjon, rasisme. Men noe virkelig nytt eller overraskende kan jeg ikke trekke fram.

Et dårlig tegn?

Jeg syns ikke det. Antropologi har etablert seg. Vi får alltid ny empiri, men noe virkelig nytt, tror jeg, skjer ikke innenfor faget vårt, men i samarbeid med andre fag som cognitive science, biologi eller computer science.

Vi trenger altså mer tverrfaglig forskning?

Ja, det trenger vi. Antropologi har ikke vært åpen nok til tverrfaglig samarbeid. Men nå har jo Thomas Hylland Eriksen satt igang et tverrfaglig forskningsprosjekt om kulturell kompleksitet. (se omtale her)

Ble forskjeller synlig mellom norsk antropologi og antropologien ellers i Europa?

Nei. Det har skjedd en europeisering. Norsk antropologi er mainstream. Men det var mange unge deltakere på konferansen, de eldre mer historisk orienterte antropologer fra Tyskland f.eksempel, møter ikke opp på sånne konferanser.

Hvordan var interessen fra media?

Det var vel noen journalister der.

Jeg oppdaget bare en eneste artikkel i en østerriksk avis. Antropologer er vel ikke vant med å gå ut å drive PR?

Nei, det er vi nok ikke. Vi kommer ikke med bastante og revolusjonære påstander. Men vi burde bli flinkere.

Du har vært aktiv i EASA ganske lenge. Hva holder EASA på med?

Ja, jeg har bl.a. vært sekretær i EASA, redaktør i tidsskriftet Social Anthropology. Vi integrerer antropologer fra flere land og har flere nettverk, bl.a. i Visual Anthropology og Teaching of Anthropology, gir ut tidsskriftet Social Anthropology, en serie, bøker etc.

I Norge er mange antropologer utenfor akademia medlem i Norsk Antropologisk Forening. Hvordan er det i EASA?

Jeg tror Norge er i en spesiell situasjon med så mange antropologer utenfor akademia. EASA er en profesjonsorganisasjon. I EASA er først og fremst antropologer medlem som har tilknytning til et universitet eller forskningsinstitusjon.

Til slutt: Hva er det du selv holder på med for tida?

Vinkultur. Det er det ikke blitt forsket på så mye. Jeg må finne to steder i Argentina der jeg skal drive feltarbeid. Jeg har tenkt å følge hele produksjonsprosessen, se på bl.a. arbeidsdeling, arbeidstyper, markedstilpasning.

Comments

Thomas Hylland Eriksen: Fint intervju, men radio og tv var til stede på konferansen. Den lokale komiteen i Wien hadde prisverdig nok kontaktet mediene på forhånd. Det er blitt sendt radiointervjuer med konferansedeltagere på Ö1, og det kommer noe på tv i løpet av høsten. - Samtidig er Archettis poeng om at antropologer sjelden går ut med bombastiske og overforenklende uttalelser, viktig. Utfordringen handler om hvordan vi kan melde oss på i offentligheten, uten å miste den kompleksiteten som er fagets adelsmerke.
(25.09.2004, 22:35)

LINKER


Søk antropologi.info

News

Nyhetsbrev

Meld deg på antropologi.info's månedlige nyhetsbrev:
14.8.2021 Currently no newsletters are sent out, maybe in future?

Skin by www.keoshi.com, modified by Lorenz