antropologi.info, 18.3.05


Oppdaget nisje:
IT-antropolog startet eget firma

antropologi.info, 18.3.05

I motsetning til land som USA og Danmark, fins det ikke mange antropologer som jobber i IT-bransjen i Norge. Sosialantropolog Anne Lau Revil har derfor startet opp sitt eget firma. Hun vil veilede IT-selskaper når de skal outsource (sette ut) deler av virksomheten sin til utlandet. antropologi.info spurte antropologen hvordan det er å starte opp sin egen bedrift? Og: Hva har sosialantropologi med IT å gjøre?

440smal-revil_0004 (24K)
Gratis kontorplass midt i Oslo sentrum: Anne Lau Revil's bedrift CultureIT deltar i Akademikerbedriften. Foto: antropologi.info

Teknologi er ikke noe nytt tema for Anne Lau Revil. For hovedoppgaven hennes har hun vært på feltarbeid i NRKs internettredaksjon. Oppgaven handler om forholdet mellom brukerne og utviklerne av programvare og forandringene ny teknologi medfører for en organisasjon. Revil er forfatter av flere artikler og papers om IT og antropologi - eller designantropologi som det også kalles.

IT-antropologen møter antropologi.info i et stort lyst kontor som hun deler med en annen Gründer. Revil er en av de ti heldige som ifjor fikk gratis kontorplass med Internett-tilgang midt i Oslo sentrum. Hennes bedrift CultureIT deltar i Akademikerbedriften - et prosjekt som er blitt starta av Kulturell dialog - en av de mer etablerte antropologiske konsulentbyråene i samarbeid med Innovasjon Norge og Universitetet i Oslo. Formålet med prosjektet er å inspirere og hjelpe unge humanister og samfunnsvitere til å starte egen virksomhet.


antropologi.info: Hvordan var det å starte opp et eget firma?

Revil: Veldig skummelt! Det er mye en må tenke på og det er en jungel av offentlige pålegg. Men det er også utrolig gøy: Vi i Akademikerbedriften jobber i et kontorfellesskap med andre humanister og samfunnsvitere og drar nytte av hverandre. En av oss for eksempel har gitt oss et kurs i forhandlingskunnskap - altså hvordan en må gå fram for at den andre sier JA, mens jeg har gitt et kurs i å sette opp en administrasjon.

Hva er bedriftsideen din?

Jeg skal hjelpe IT-bedrifter som har bestemt seg til å outsource en del av virksomheten sin. Jeg skal drive med forskning, gi rådgivning og kan også være med og sette opp avdelinger ute i verden. Jeg har lagt merke til at mange IT-folk mangler kulturkunnskap. Jeg kjenner Norge, kan teorien og kjenner rutinene som trengs. Jeg har hørt om mange eksempler der det gikk galt med outsourcingen. Det er store krav når det gjelder dokumentasjon og logistikk. Det blir ekstra vanskelig når kulturelle forskjeller kommer inn på bildet. Men også kulturen innenfor en bedrift og sluttbrukernes interesser er avgjørende komponenter når en vil lykkes.

For eksempel...?

- Det viser seg at det kan være skadelig for bedrifter med kunder innen privatmarkedet å outsource kundeservice til andre land, f,eks. Spania. En grunn er språkproblemer. Spanjolene snakker ikke norsk, men ofte bare dårlig engelsk. Mange nordmenn er heller ikke så flinke. De kvier seg eller lar derfor være å ringe igjen når de først har vært i kontakt med det aktuelle kundeservice. Mange store selskaper har outsorcet kunderservicen til utlandet. Da jeg sist ringte supporten til en PC-leverandør, havnet jeg i Nederland og da jeg bestilte bilett hos SAS ble jeg satt over til en kundebehandler i India.

Outsourcing kan være greit når en henvender seg til et rent internasjonalt marked eller for tilleggstjenester som for å kunne tilby 24timers support: Jeg vet om en norsk IT-bedrift med internasjonalt salg som har salgsavdelinger i tre forskjellige tidssoner - i Norge, USA (Silicon Valley) og Australia for å dekke kundetilgang til salgs- og supporttjenester på døgnbasis. Men outsourcing av IT ut av landet funker ofte dårlig når det dreier seg om produksjon av tjenester til det norske markedet: Det ville skape stor avstand mellom de som skal bruke produktene og de som lager / drifter dem.

Det er kanskje det typisk antropologiske: perspektivet nedenfra?

Ja, det å verne den lile mannen mot makta, ikke sant? Det er faktisk en god tilnærming! Det er jo den lille mannen som til slutt betaler for produktet...

... og derfor har INTEL og Microsoft ansatt antropologer for å forske på hvordan den lille mannen bruker teknologien?

Ja, i USA er det faktisk slik at alle store bedrifter har ansatt antropologer for å gjøre brukerundersøkelser. Vi antropologer har verktøyet, vi er trent i å observere. Men Norge henger litt etter. Jeg vet faktisk ikke om noen antropologer i Norge som jobber i IT-bransjen. I Danmark og Sverige er IT-antropologene mye mer synlige, spesielt ved Blekinge Institute of Design og Syddansk Universitet i Sønderborg. I USA har antropologene jobbet med designantropologi siden 70-tallet. Den store grønne knappen på kopimaskinen får faktisk en antropolog "skylden" for. Lucy Suchman og Julian Orr studerte kopirepatørenes hverdag hos XEROX og fant ut at hovedproblemet ikke er å reparere kopimaskinen men måten folk bruker makinen på. Så det viktigste er å designe maskinen så brukervennlig som mulig.

Hvordan fikk du ditt første oppdrag? Hvordan markedsfører du deg?

Jeg ringer rundt. ET og IT forbundet (del av LO) hadde engang en stor konferanse om globalisering av IT-bransjen. Jeg ringte og fikk et forskningsoppdrag. Jeg kartlegger nå situasjonen for dem, omfanget av outsourcingen ut av landet og hvordan situasjonen oppleves av arbeidstakerne og arbeidsgiverne. Disse beretningene spriker faktisk ganske mye.

Ellers viste det seg å være ganske nyttig å være medlem i epostgruppen Anthrodesign ved Yahoo. En blir kjent med mange likesinnede og får nyss om konferanser. Jeg fikk faktisk et oppdrag fra Arkitekthøyskolen via denne listen: De ville at jeg skulle undervise noen av deres studenter i etnografisk metode.

Det viktigste er å stå på. En må være tøff og ha guts nok til å ringe. Det vi antropologer ofte mangler er troen på det vi gjør har noen verdi. Jeg hadde et valg ifjor da jeg ble ufrivillig arbeidsledig. Gi slipp på faget mitt og satse på en jobb innenfor administrasjon eller risikiere noe og starte opp noe eget og gjøre noe jeg brenner for. Det koster noe, en mister mye, men jeg får så mye mer tilbake!


LES MER

Søk antropologi.info

News

Nyhetsbrev

Meld deg på antropologi.info's månedlige nyhetsbrev:
14.8.2021 Currently no newsletters are sent out, maybe in future?

Skin by www.keoshi.com, modified by Lorenz