:: antropologi.info ::

nordisk nyhetsklipp

Søk antropologi.info
Utvidet søk
News
Nordisk nyhetsklipp
Ethnologie in den Nachrichten
- vor 18.Juni 2004
Social & Cultural Anthropology in the News
Magasin
AntroMag: kronikker, intervjuer, anmeldelser
Open Access and Open Source Anthropology: Initiativer for antropologisk vitendeling på nett
Corporate Anthropology - Antropologer utenfor akademia
Interaktiv
Gjestebok
Forum: diskuter og spør!
Kalender
Nyhetsbrev
Kontaktinformasjon
Linker
Gumsagumlao.dk: dansk antropologi-portal (oppstart: september 2004)
Anthrobase.com - Vitenskapelig artikkelsamling
04.08.05: Nyhetsklippet har flyttet til www.antropologi.info/blog/nyheter/. Her er de nyeste sakene fra den nye siden:
 

Thursday, May 26, 2005, 08:39

Anne Sofie Roald (docent i religionshistoria vid IMER, Malmö Högskola) och Aje Carlbom (fil dr i antropologi vid Lunds Universitet)

Införandet av sekulära institutioner har skapat ett auktoritetsvakuum inom islam. Precis som inom protestantismen har varje troende blivit sin egen privata uttolkare av religionen. Detta har skapat ett identitetsproblem som islamistiska ledare utnyttjar. >> les mer

[ No comments / Skriv kommentar ]

 

Thursday, May 26, 2005, 08:07

Aksjon for frie stipender

Universitas, UiO

Du må holde ut en lang ørkenvandring om du vil bli stipendiat. Det vil aksjonsgruppen «Ung og lovende?» ha slutt på. I dag tildeler Forskningsrådet midler til prosjekter, ikke enkeltpersoner, mens universitetene og høgskolene tildeler doktorgradsstipender først og fremst til sine egne studenter. Aksjonsgruppen ser dette som svært uheldig for fremtidig forskerrekruttering. – Individuelle stipender er et demokratispørsmål. Det gjelder å plukke opp nye prosjekter som ikke har blitt gjort før. Frie stipender er den beste måten å få til innovasjon. Det er mange ting som aldri blir funnet opp når rammen allerede er konstruert, sier Ragnhild Hutchison (28). >> les mer


Aksjonsgruppen samler underskrifter på nettstedet http://neoplex.org/ungoglovende/ Så langt har 1120 personer skrevet under.SE OGSÅ:
Ni av ti får avslag på fri forsking

[ No comments / Skriv kommentar ]

 

Thursday, May 26, 2005, 08:05

Det er ikke bare næringslivet som i økende grad etterspør antropologer. På hjemmesiden til Åaskov kommune leser vi:

"Lederkulturen har været under lup i Aaskov Kommune, der ligesom alle landets kommuner står overfor store ledelsesmæssige udfordringer. Aaskov Kommune valgte en antropolog til at foretage kulturundersøgelsen for at få en ny og anderledes vinkel på ledernes arbejde. Antropologen har blandt andet interviewet alle lederne og været observatør på møder for at udforske den forskel, der er mellem, hvad folk siger de gør, og hvad de rent faktisk gør." >> les mer


SE OGSÅ:
Antropologen som er blitt engasjert heter Vibeke Hedemann Schmidt. Hun driver et eget firma som heter Kulturanalyse

[ No comments / Skriv kommentar ]

 

Thursday, May 26, 2005, 08:02

Barnehumor over grensen

forskning.no

Ler barn i forskjellige land av det samme, eller er barnehumor ulik i forskjellige kulturer? Forskere skal teste hva som slår an i fem land med barne-TV og fnise-målinger. - Vi vil finne ut hva barn ler av, og om det er nasjonale eller kulturelle forskjeller som påvirker sansen for humor, sier Máire Messenger-Davies, professor i mediefag ved University of Ulster i Storbritannia. >> les mer

[ No comments / Skriv kommentar ]

 

Thursday, May 26, 2005, 08:00

Svenska Dagbladet

Paul Ricøur värjde sig ständigt mot dogmer och ortodoxi. Genom sin öppna hermeneutiska metod skapade han kontakt mellan olika filosofiska skolor och bidrog till att förnya en rad traditioner. Under sin långa livsresa fram till den Kluge-föreläsning i december förra året som kom att kröna hans bana utvecklade Ricøur ett av 1900-talets mest omfattande försök att förnya vår förståelse av vad ett mänskligt liv är och kan vara. Den sista giganten i den franska 1900-talsfilosofin har gått ur tiden. >> les mer


SE OGSÅ:
Paul Ricoeur is Dead (Savage Minds: Notes and Queries in Anthropology)

[ No comments / Skriv kommentar ]

 

Wednesday, May 25, 2005, 08:03

Svenske jenter i en drabantby: Blond og annerledes

Kilden

Etnologen Maria Bäckman følger en gruppe svenske jenter i en drabantby utenfor Stockholm. Der innebærer det å være skandinav og blond, å skille seg ut. Hvordan forhandler jentene likhet og hvordan takler de avvik, forskjeller og synlighet? Bäckman har gjort feltarbeid i en videregående skole, en skole som motiverte elever, og elever med svensk bakgrunn og gode karakterer søker seg vekk fra. >> les mer

[ No comments / Skriv kommentar ]

 

Wednesday, May 25, 2005, 08:00

Finnmarksloven vedtatt: - Loven anerkjenner rettigheter

VG

Innføringen av finnmarksloven blir det største historiske øyeblikket i Ragnhild Nystads 58-årige liv. - Kun etableringen av Sametinget er i nærheten av å være like stort, sier Nystad, som nå er Sametingets visepresident på det åttende året. >> les mer


SE OGSÅ:
VG mener: En god lov for Finnmark
Gledens dag: Ole Henrik Magga trekker et lettelsens sukk når Finnmarksloven i dag blir vedtatt (Altaposten)
Forlater SV i protest mot partiets håndtering av Finnmarksloven (siste.no)
Samleside Finnmarksloven (Sami Radio)
Ei øy i Oslofjorden og Finnmarksvidda: To sider av samme sak?

[ No comments / Skriv kommentar ]

 

Tuesday, May 24, 2005, 08:00

Aftenposten

Flere tusen buddhister i Oslo og Akershus samlet seg for å markere den viktigste av de buddhistiske høytidene. - Det er som jul og påske på én gang, sier Egil Lothe, leder i Buddhistforbundet. - Vi markerer Buddhas fødselsdag (Vesak-feiringen), og dette er den viktigste dagen for buddhister.

Buddhistforbundet har over 1000 medlemmer som er etnisk norske og som har konvertert til buddhismen. - Det blir stadig flere. Buddhismens verdier, som toleranse og det å finne rikdommen i det enkle liv, slår an, mener Lothe. >> les mer

[ No comments / Skriv kommentar ]

 

Monday, May 23, 2005, 12:46

(tekst i arbeid)

Årskonferansen i Norsk antropologisk forening er over. Rundt 160 antropologer fra hele landet diskuterte i Bergen faglig uortodokse temaer: Hvilke konsekvenser har neoliberalismen for velferdsstaten? Hvordan kan antropologien påvirke politikken? Men til tross for fagets åpenbare relevans for dagens politiske debatter, var ikke en eneste journalist tilstede på konferansen.

- Vi har ikke invitert media, sier lederen i Norsk antropologisk forening Halvard Vike til antropologi.info.

- Hvorfor ikke?

- Ja, si det. Det har ikke vært tradisjon å invitere journalister. Konferanser har alltid vært faginterne arenaer, forklarer Vike.

- Men det er viktig å tenke mer på media i framtida. Kanskje vi kommer til å bli mer aktive på dette området allerede i høst, når en etterutdanningskonferanse for antropologer utenfor akademia vil bli organisert, sier han.

Vike hører til den voksende gruppen av antropologer som forsker på stat og politikk. I sine siste to bøker så han velferdsstaten nedenfra, fra sjukehusets, sjukehjemmets og kommunestyresalens perspektiv (se også Debatt omkring Halvard Vikes bok "Velferd uten grenser").

- Staten er egentlig et uortodoks tema. På konferansen var det fascinerende å se hvor mange antropologer likevel har vært borti det. Det er ingen tvil om at stat og politikk er et tema som flere og flere antropologer er opptatt av. Den politiske relevansen av faget vårt kom tydelig til syne. Gjennom vår metode - feltarbeidet - får vi øye på prosesser som en ellers ikke er i stand til å se.

Knut Rio, redaktør i Norsk antropologisk tidsskrift og medlem av programkomiteen, bekrefter en politisering av faget.

- Vold og stat, grenser, migrasjon har vært temaer på konferansen. I æresforeslesningen påpekte Harald Tambs-Lyche hvordan thatcherismen og nyliberalismen opphever ideen om samfunnet. For nyliberalister eksisterer det nemlig bare individer som konkurrerer med hverandre.

Lignende spørsmål er blitt drøftet i et seminar for antropologer utenfor akademia: Hvordan kan en forsvare mer komplekse posisjoner som ikke bare fokuserer på krone og øre? Det har vært mange givende debatter blant seminar-deltakerne - til tross for at seminaret begynte søndag kl 9, forteller Anne Lau-Revil, en av innlederne, til antropologi.info (se også
- Næringslivet er oppskrytt! - Fjorårets paneldebatt og artikkelsamlingen om antropologi utenfor akademia)


(teksten blir snart flyttet til magasinet som egen fil)


OPPDATERING:
Er staten i ferd med å dø eller ikke? Hva innebærer dette for antropologien? - Oppsummering av konferansen av S. Rahima Parvin (Antropress, 30.5.05)

[ No comments / Skriv kommentar ]

 

Monday, May 23, 2005, 08:02

Alf Björnberg, Professor musikvetenskap, Göteborgs-Posten

Den europeiska schlagerfestivalen härbärgerar inte bara musik utan ett brett spektrum av kulturella och politiska angelägenheter. Genom hela ESC-historien har intresset för tävlingen alltid varit större i de länder som geografiskt och/eller kulturellt tillhör Europas periferi. De inhemska reaktionerna på ESC-resultat som de danska, svenska och norska segrarna visar hur en av tävlingens funktioner kan vara ett erbjuda en chans för en symbolisk "marginalernas revansch", ett tillfälle att triumfera över de nationer som normalt spelar en dominerande roll som nettoexportörer av populärkultur.

Fram till slutet av 80-talet fanns en tydlig tendens till musikstilistisk likriktning av de deltagande ländernas bidrag i riktning mot ett slags allmän västeuropeisk mainstreammusik. Flera bidrag från de nya deltagarländerna i östra och sydöstra Europa har kännetecknats av ett utpräglat etniskt sound, åtminstone i den västeuropeiska publikens öron. För västeuropéer tycks dessa länder representera en mer uttrycklig eller autentisk etnicitet än det mer moderniserade och avetnifierade västeuropeiska samhället. Det visar framgångarna för Turkiets Every way that I can (2003) och Ukrainas Dikiye tantsy (2004). >> les mer

[ No comments / Skriv kommentar ]

 

Monday, May 23, 2005, 08:00

Ny rapport: Foreldrenes bakgrunn viktigere enn etnisitet eller nasjonalitet

Det er de siste ti til 20 år blitt mote å bruke "kultur" og "etnisitet" som forklaring for hvordan folk oppfører seg. Ofte sammenlignes innvandrere med nordmenn når det gjelder arbeidsledighet eller skoleprestasjoner. Men kultur og etnisitet er bare et par av utallig mange mulige faktorer. Ofte er alder, kjønn og sosial bakgrunn / klasse mye viktigere.

Den svenske LO har nettopp utgitt en ny rapport "Betyg och bakgrund". En av konklusjonene: "Vilket avgångsbetyg en elev i grundskolan får bestäms i hög grad av föräldrarnas utbildning, inkomst och klass samt av elevens kön". Rapporten slår ifølge Tidningarnas Telegrambyrå (TT) "hål på en myt - att barn med utländska föräldrar klarar sig sämre än barn med svensk bakgrund. Om barnen har samma sociala förutsättningar finns det inga större skillnader i resultaten."

>> les LO's pressemelding

>> last ned hele rapporten (pdf)


SE OGSÅ:

Et fokus på klasse vil synliggjøre forskjeller innad i den norske kulturen og vil bidra til å komplisere vårt bilde av innvandrere som en enhetlig gruppe (Av Jeanette Sky, Morgenbladet)

- Klasse minst like viktig som etnisitet

Levemåte viktigere enn etnisk bakgrunn

Bort fra etnisitet som forklaringsmodell

[ No comments / Skriv kommentar ]

 

Friday, May 20, 2005, 11:04

Musikkantropologi: Nytt bokprosjekt om musikk og globalisering

På Høyden, UiB

Hvorfor får ikke flyktningers musikk innpass i den globale musikkindustrien? Hvorfor handler ikke World Music om betente emner som Darfur eller Aids? Dette er noen av spørsmålene Steven Feld reiser i sitt nye bokprosjekt om musikk og globalisering. Feld er en av verdens ledende forskere innen musikkantropologien, ikke minst kjent for monografien Sound and Sentiment (1982 og 1990). Dessuten driver han sitt eget plateselskap, hvor han utgir musikk som den globale musikkindustrien ikke vil vite av.

Feld vektlegger internett som et ypperlig og demokratisk supplement til de etablerte plateselskapene. CD-innspillinger fra hans eget selskap distribueres utelukkende over internett. – Internett er et fantastisk eksempel på likhet. Det er globalisering nedenfra, og dessuten et utmerket sted å distribuere musikk som store selskaper ikke vil utgi eller musikkbutikker ikke vil selge. >> les mer


SE OGSÅ:
Steven Feld and Donald Brenneis: "Doing Anthropology in Sound" (American Ethnologist, November 2004)

[ No comments / Skriv kommentar ]

 

Friday, May 20, 2005, 10:56

Aksjonsgruppe grunnlagt: Unge kandidater bekymret for framtida som forskere

Gudleiv Forr, Dagbladet

Mens det regner gull over norsk forskning, slik forskningsmeldingen som nå er til behandling i Stortinget lover, er unge kandidater fra ulike kulturstudier bekymret for framtida som forskere. De faller lett utenfor alle de strømlinjeformede systemene som nå preger forskningslandskapet: Forskningsrådet vil fra neste år ikke tildele individuelle doktorgradsstipender og de unge finner få muligheter innenfor de stramt organiserte forskningsprosjektene som Forskningsrådet støtter. >> les merSE OGSÅ:

Ni av ti får avslag på fri forsking

Thomas Hylland Eriksen: Hva skal det bli av alle sammen? Det er ikke forskerstillinger til alle

[ No comments / Skriv kommentar ]

 

Thursday, May 19, 2005, 12:02

Bygdeliv, nabokrangel og gruppeidentitet

En liten morsom sak, skrevet av Tonje Brustuen på spaltet.net som kan ses som en oppfølging av >> saken om norske stammeidentiteter.

Et utdrag:

"Det er utrolig hva folk finner på for å lage seg gruppeidentitet. Vi lesjinger betraktes som usiviliserte, sammenlignet med våre naboer. De kaller oss indianere og sier vi bor i tipi. Vi ble aldri invitert på skolefester på Dombås eller Dovre, kan jeg huske. To veier går fra Dombås mot Lesja; den øverste kalles solsida og den nederste heter baksida, fordi den går bak elva. Det foregikk en ganske intens rivalisering mellom barn fra de to strekningene, og jeg føler fremdeles en form for samhold med baksidefolk..." >> les hele teksten


PS: At naboene mobber hverandre er helt vanlig, det handler om å markere grenser og skape en gruppeidentitet. Slik kan også artikkelen leses >> "Svenskene mobbet nordmenn på 17. mai" der også Thomas Hylland Eriksen er blitt bedt om en kommentar.

[ No comments / Skriv kommentar ]

 

Thursday, May 19, 2005, 11:27

Ministere og demonstranter til europeisk utdanningskonferanse i Bergen

Studvest, UiB

Fra torsdag til fredag inntar Kristin Clemet og 50 kollegaer Bergen. Det gjør også hundrevis av studenter som protesterer mot politikken deres. – Bologna-prosessen tres nedover hodet på studenter og forskere og er en dramatisk omveltning av utdanningssystemet. Vi vil samle alle de som burde være med på å bestemme hvordan utdanningen skal endres, sier Ragnhild Eide Skogseth som er med på å arrangere European Education Forum. Kvalitetsreformen er Norges oppfølging av Bologna-prosessen. >> les merSE OGSÅ:

- Norske studenter burde vært mer solidariske: Studentaktivister fra hele Europa og til og med Taiwan er i Bergen for å markere seg og diskutere utdanningspolitikk. De reagerer på norske studenters sviktende engasjement (Bergens Tidende, 22.5.05)

Tusen demonstrerte for frie universitet

[ 1 comment / Skriv kommentar ]

 

Thursday, May 19, 2005, 08:00

Enda et viktig begrep som er blitt søkt etter men hittil ikke er blitt nevnt på antropologi.info.

Totemisme er ifølge antropolog Thomas Hylland Eriksen "en form for klassifikasjon hvorved enkeltpersoner eller grupper (f.eks. klaner) har en mytisk fundert relasjon til bestemte trekk ved naturen: dyr, planter, fjellformasjoner etc. En har spesielle forpliktelser til sitt totem; totemet kan gi beskyttelse, og stundom identifiserer en seg med det. I tradisjonelle samfunn er totemisme særlig utbredt over hele Amerika, i Oseania og Afrika." Men også hos oss: Hylland Eriksen nevner melk som et nasjonalt totem i Norge .

En annen kjent antropolog - Reidar Grønhaug - ser også tegn på totemisme i såkalt moderne samfunn - klær, talemåter etc kan fungere som totem >> les Grønhaugs definisjon på totemisme

Antropolog Arne Kalland forteller om miljøbevegelsens spesielle forhold til hvaler. Han hevder at det ligger noe helt annet enn vitenskapelige betraktninger om en bærekraftig utvikling bak motstanden mot hvalfangst. - Hvalen er totemet til deler av miljøbevegelsen, blant annet gjennom markedsføringen av dyret som symbol, sier han >> les mer i Apollon

Et lignende perspektiv bruker antropologen Eugene Guribye i en kronikk om spekkhoggeren Keiko >> les teksten "Hva er det med hvalene?"


SE OGSÅ:

Song to the Flying Fox: The Public and Esoteric Knowledge of the Important Men of Kandingei about Totemic Songs, Names and Knotted Cords (Middle Sepik, Papua New Guinea) by Jurg Wassmann (Bokanmeldelse i Oceania, Sep 1997 av Eric Kline Silverman / findarticles.com)

Silverman, Eric Kline: Gender of the cosmos: Totemism, society and embodiment in the Sepik River (Oceania, Sep 1996 / findarticles.com)

[ No comments / Skriv kommentar ]

 

Wednesday, May 18, 2005, 12:01

Verdensomspennende solidaritet for anarkistisk Yale-antropolog som fikk sparken

Det er en del antropologer som sympatiserer med anarkismen, men få har vært like engasjert som Yale-antropologen David Graeber. Han har vært involvert i diverse demonstrasjoner mot Verdensbanken, støttet fagorganisasjoner (som er forbudt for Yale-ansatte) etc og er bl.a. forfatter av boka Fragments of an anarchist anthropology (linken fører til anmeldelser av boka) som kan lastes ned gratis som pdf-fil.

Det er blitt satt opp en solidaritets-nettside og en petisjon som allerede har mer enn 3000 underskrifter. Saken har fått mye omtale på diverse blogger - bl.a. på Savagemind, en ny fellesblogg av seks antropologer.

De viser bl.a. til et intervju med David Graeber der han hevder at en kan observere "a shift from the ‘neoliberal university’ to the ‘imperial university’" i USA.

Se også teksten "Support Graeber" i ZMag, der Andrej Grubacic drøfter spørsmålet hvorfor det er så mange marxister, men så få anarkister på universitetene.

[ No comments / Skriv kommentar ]

 

Wednesday, May 18, 2005, 11:46

Thomas Hylland Eriksen, Morgenbladet

Skolen er en nøkkelinstitusjon i nasjonsbyggingen. Den bidrar til kulturell og språklig standardisering, den etablerer nasjonale opprinnelsesmyter og felles, nasjonale referanser innen kunst og litteratur, og formidler en verdiorientering, implisitt og eksplisitt. Langt fra alle land har en like nasjonalistisk orientert skoleideologi som Norge.

Fra rundt 1860 begynte en høyrøstet, separatistisk og bonderomantisk nasjonalisme å bli synlig i lærebøkene. Det blir færre konger og mer sosialhistorie, der myten om den rakryggede, selvstendige norske bonden står sentralt, parallelt med en stadig tydeligere glorifisering av storhetstiden i middelalderen. Svein Lorentzen dokumenterer i sin bok om skolebøkene som nasjonsbyggere en forbløffende kontinuitet fra 1860-årene til annen verdenskrig med hensyn til hvilke sentralmyter som fortelles og hvilke historiske perioder som prioriteres. >> les merSE OGSÅ:
Lærebøker og identitet: Mange lærebøker i historie gir et inntrykk av nordlendingen og i enda større grad samen som bakstreverske i utviklingen fram mot dagens moderne Norge (Håkon Rune Folkenborg i Dagbladet, 1.11.99)

[ No comments / Skriv kommentar ]

 

Wednesday, May 18, 2005, 08:02

Et flerkulturelt Bunads-Norge og norske stammeidentiteter

"Bunaden samler Norge til fest. Men samtidig viser den hvordan vi kan opprettholde enhet gjennom et stort mangfold. Siden bunaden har så store lokale variasjoner og slik viser at mange forskjellige kulturer og tradisjoner kan leve innen én og samme stat - og feire Grunnlovsdagen i fred og fordragelighet. Det lover godt for det flerkulturelle Norge", skriver Per Normann Waage i en interessant artikkel i Dagbladet.

Waage nevner den søramerikanske antropologen Julian Kramer som i boka Den norske væremåten (Oslo 1984) sammenligner 17. mai med markering av stammeidentiteter i sitt hjemland. Men Kramer ser mindre positiv på vektleggingen av norske stammeidentiteter enn Waage. Den legger alvorlige hindringer i veien for utviklingen av et pluralistisk samfunn i Norge, skriver han.

Fokuset på lokale stammeidentiteter er også grunnen til at selv innflyttede nordmenn ikke blir integrert og blir ansett som fremmede selv om de har bodd i bygda i mange år, skriver Kramer:

"Man ble norsk fordi han eller hun var trønder eller hedmarking, og ved denne understrekningen av at man enten var trønder eller hedmarking ble det mulig å bevise sine ekte norske røtter. Man kan med andre ord ikke bli regnet som ekte norsk uten at røttene er iorden og festet til det rette sted. Det er fremdeles slik i dag at mange nordmenn vil si at selv om de bor i Oslo, kommer familien deres egentlig fra Setesdal, Telemark osv. (...) Det kan med andre ord ikke eksistere en kategori med svarte nordmenn - i alle fall ikke slik Norge er idag og slik norsk identitet knyttes til opprinnelse" (side 94-96).


SE OGSÅ:
Norge i rødt, hvitt og bunad (Aftenposten, 18.5.05)
Også nordmenn er flerkulturelle (egen tekst, 20.11.2002)

[ No comments / Skriv kommentar ]

 

Wednesday, May 18, 2005, 08:00

Moss Avis

Nicole Rezende (31) har hovedfag i sosialantropologi, men er arbeidsledig. – Slike situasjoner vil vi gjøre noe med, sier Anita Elsrud Lauli. Hun innkaller til inspirasjonsmøte. – Ideen med det åpne møtet på Son kro 31. mai er å samle folk som føler at de ikke er der de ønsker å være rent karrieremessig i yrkeslivet. Vi søker arbeidsledige, studenter, eller folk som vurderer å starte noe eget. Vi skal utveksle erfaringer, og så får de som møter bestemme hvordan fortsettelsen skal bli, om det er behov for en jobbklubb eller andre typer nettverk. >> les mer


SE OGSÅ:

Akademikere uten jobb

Generasjon P: Tyske antropologistudenter aksjonerer mot arbeidsledigheten

[ No comments / Skriv kommentar ]

« 1 2 3 4 5 6 7 »  XML

Admin login | Script by Alex

:: antropologi.info - antropologisk kunnskap på ett sted ::