(image)

Category: "bøker"

15.09.06

  11:16:15, by admin   . Categories: bøker, religion kosmologi

Sikhismen - en ukjent verdensreligion

Sikhismen er en verdensreligion med like mange tilhengere som jødedommen. I Norge finnes nesten 5000 skiher, men i Norge vet de færreste noe om denne religionen. Professor Knut A. Jacobsen har nå skrevet den første boken om sikhismen på norsk, melder fo… more »

01.09.06

  11:16:55, by admin   . Categories: bøker, kjønn, Europa, familie

Stort antropologisk forskningsprosjekt: Hvorfor føder europeiske kvinner ikke flere barn?

Fødselratene synker i Europa. En gruppe av ti kvinnelige antropologer har gått på feltarbeid i flere europeiske storbyer for å få svar. Resultatene er publisert i boka Barren States. The Population Implosion in Europe og Weekendavisen oppsummerer den for… more »

23.08.06

  14:51:06, by admin   . Categories: bøker, vi og de andre, nasjonalisme, Sverige

Ny bok slår hull på myten om det "rene Sverige"

Historiker og vitenskapsjournalist Maja Hagerman tar i en ny bok et oppgjør med svensk historieskriving som beskriver Sverige som "et rent land" och "ett rent folk" med en ærerik fortid, som "tack vare sitt nedärvda kynne och sin lyckosamma belägenhet i… more »
  12:11:23, by admin   . Categories: Norge, innvandring migrasjon, bøker, vi og de andre, nordmenn

Utlending for alltid - Eliteinnvandrere med "nedslående historier"

I den nye boka "Mellom to kulturer" forteller tolv "eliteinnvandrere" om om mekanismene som ikke lar dem bli "norske". Boka er redigert av tre sosiologer, Sharam Alghasi, Katrine Fangen og Ivar Frønes, melder Aftenposten. Ifølge anmelder Knut Olav Åmås e… more »

06.06.06

  15:35:51, by admin   . Categories: bøker, vi og de andre, konflikter katastrofer, individ og samfunn

- Det er gruppetenkning og ideologi som dreper

Filosof Arne Johan Vetlesen har omskrevet folkemordets historie: Det er gruppetenkning og ideologi som dreper, ikke avstanden mellom offer og voldsutøver, skriver Klassekampen-journalist Karin Haugen i en omtale av Vetlesens nye bok "Evil and human agenc… more »
  15:03:20, by admin   . Categories: bøker, Sverige, modernitet, individ og samfunn

Lojaliteten mot den svenska utopien består

Sverige var under store deler av 1900-talet et utstillingsvindu for en modernitet med et menneskelig ansikt der stat og marked befant seg i en folkelig forankret symbiose. Thomas Hylland Eriksen anmelder i Svenska Dagbladet boka "Moderna svenska samhälls… more »
  13:30:05, by admin   . Categories: bøker, nasjonalisme, Danmark

Danmarks nasjonaldag idag: Nasjonalisme på høyden!

Idag er Danmarks nasjonaldag. Flere svenske aviser omtaler boka "Guide til Danmarks Bjerge" av nordmannen Roger Pihl. Dansker feirer nemlig dagen ved å oppsøke en større park eller - enda bedre - å klatre på en av de få av landets "fjelltoppene" f.eks. i… more »

28.05.06

  20:35:45, by admin   . Categories: bøker, kristendom, Danmark

Antropolog med ny bok om prester, folkekirken og autoritet

Antropologen Cecilie Rubow kartlegger i ny bok forskjellige trekk ved folkekirkens presteroller og kommer frem til to hovedpersoner: "Helligpeter" og "Peter-præst", leser vi i Kristeligt Dagblad. Hun sier: – Jeg beskriver spændingen mellem det a… more »

1 ... 6 7 8 ...9 ... 11 ...13 ...14 15 16 ... 23

Siste nyheter

Siste nytt internasjonalt

Siste kommentarer

Kategorier

Retain only results that match:

Siste linker til denne bloggen

Twingly Blog Search link:http://www.antropologi.info/blog/nyheter/ 3

Bloggurat
Blogglisten

  XML Feeds

Licence

Creative Commons License
antropologi.info by Lorenz Khazaleh is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.
Free blog engine