(image)

Category: "ledelse"

20.10.10

Kulturforskjeller: Ny bok tar et oppgjør med ledelseslitteraturen

"Amerikanere er individualister og arabere er autoritære." Hvor langt kommer vi med slike karakteristika som utgangspunkt for kontakt med kollegaer og forretningspartnere? Ikke særlig langt, mener antropolog Bjørn Nygaard ifølge Politiken. Avisa anm… more »

19.01.09

  01:45:28, by admin   . Categories: vi og de andre, arbeid(sliv), ledelse

- Moderne medarbeidere er som tenåringer

Moderne medarbeidere må være kreative og overskride seg selv hele tida. Mange ledere holder på å drukne i moderne medarbeidernes konstante krav om at bli sett, rost og anerkjent, melder Information. Medarbeiderne oppfører seg som tenåringer, sier antrop… more »

07.12.07

Når medarbeidere må lede hverandre: Doktorgrad på medarbeidersamhandling og medarbeiderledelse

Antropolog Carl Cato Wadel forsvarte igår sin doktoravhandling: ”Medarbeidersamhandling og medarbeiderledelse i en lagbasert organisasjon”. Antropologen har vært på feltarbeid i Oljedirektoratet som i 2001 fikk en ny organisasjonsstruktur basert på s… more »

08.08.07

Likestilling og grådighet: "Endrede strukturer vil føre til annen adferd"

Finansministeren synes inntektsnivået til stjernemeglerne er "rene galskapen", samtidig mener "rødstrømper" at rikmannsfruenes "likestillingsregressive" valg er et tilbakeslag: Det er liten grunn til å moralisere over andres valg: "Folk oppfører seg slik… more »

05.09.06

Feltarbeid i bedrifter: Åpen arkitektur gir skjult kontroll

Glassfassader og glassvegger, åpne kontorlandskap, ledere snakker om åpenhet og flate strukturer. Men i kjølvannet av den visuelle åpenheten følger nye former for avgrensning og kontroll, sier antropolog Marie Stender. Hun har gjort feltarbeid i et finan… more »

26.05.05

Antropolog undersøger lederkulturen i kommunen

Det er ikke bare næringslivet som i økende grad etterspør antropologer. På hjemmesiden til Åaskov kommune leser vi: "Lederkulturen har været under lup i Aaskov Kommune, der ligesom alle landets kommuner står overfor store ledelsesmæssige udfordringer.… more »

06.05.05

  08:05:38, by admin   . Categories: bøker, business antropologi, arbeid(sliv), ledelse

Bokanmeldelse av: Tian Sørhaug: Managementalitet og autoritetens forvandling

Arne Selvik, Apollon, UiO Inspirert av Michel Foucaults begrep ”governmentalitet”, dykker antropolog Tian Sørhaug dypt ned i grunnlaget for autoritet i moderne, vestlige samfunn. Boken er et meget spennende bidrag til en tverrfaglig analyse av autorit… more »

01.04.05

  11:21:16, by admin   . Categories: Kultur tradisjon kunnskap, bøker, arbeid(sliv), ledelse

Farlig kunnskap: Tian Sørhaugs Managementalitet og autoritetenes forvandling

Morgenbladet Til tross for at ledelse er allestedsnærværende, er forskningen likevel fattig på gode analytiske grep. Boken Managementalitet og autoritetenes forvandling av (antropologen) Tian Sørhaug er et slikt forsøk på å forstå de mer komplekse og… more »

1 2

Siste nyheter

Siste nytt internasjonalt

Siste kommentarer

Kategorier

Retain only results that match:

Siste linker til denne bloggen

Twingly Blog Search link:http://www.antropologi.info/blog/nyheter/ 3

Bloggurat
Blogglisten

  XML Feeds

Licence

Creative Commons License
antropologi.info by Lorenz Khazaleh is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.
Blog software