(image)

Category: "innvandringshistorie"

12.03.08

  12:34:42, by admin   . Categories: innvandringshistorie, arbeid(sliv), historie, Oseania AUS / NZ

Nordmenn hentet slaver fra Drammen til Hawaii

I oktober 1879 forlot barken Beta Drammen med kurs Hawaii. Ombord: 300 drammensere som skulle jobbe på Hawaiis sukkerplantasjer. En snakker lite om den norske kolonihistorien. Men den fins. Antropologene Knut Rio og Espen Wæhle fortalte nylig om nord… more »

09.02.07

  19:27:18, by admin   . Categories: Norge, innvandringshistorie, kvener, vi og de andre, historie

- Den norske innvandringsdebatten begynte på 1800-tallet

På forskning.no blir vi minnet på at Norge har vært et innvandringsland mye lenge enn mange tror. Det er vanlig å forestille seg at Norge ble flerkulturelt da de første pakistanerne kom kjørende inn på Grønland i Oslo. Men den norske innvandringsdebatten… more »

01.03.05

Samler innvandrernes livshistorier - før det er for sent

Kulturell kompleksitet i det nye Norge, UiO Norge har alltid vært et innvandringsland. I tre-binds-verket “Norsk innvandringshistorie” viste historiker Knut Kjeldstadli sammen med andre historikere og samfunnsvitere at det er feil å tro at Norge har v… more »

22.02.05

Studerer livet til vietnamesiske båtflyktninger over en periode på 23 år

Aftenposten Psykiatriprofessor Edvard Hauff intervjuet i 1982 og i 1985 145 vietnamesiske båtflyktninger. I andre intervjurunde var båtflyktning Khang Ngoc Nguyen Hauffs tolk. Nå vil Hauff være veileder for Aina Basilier Vaage, overlege i barnepsykiat… more »

20.01.05

  08:00:47, by admin   . Categories: Norge, innvandring migrasjon, innvandringshistorie, Sverige

Et folkebytte over Kjølen? Den største innvandrergruppen til Norge er svensker

Ragnhild Rein Bore, SSB I internasjonal sammenheng fremstår nabolandene Norge og Sverige i det forrige århundre som to svært like land. Likevel har flyttestrømmene mellom de to landene i perioder vært store. Svensker har i lange perioder vært den stør… more »

02.12.04

Innvandrernes livshistorier får fram kulturell kompleksitet over tid

Norge har alltid vært et innvandringsland. Det er derfor fruktbart å se kulturell kompleksitet som prosess: Hvordan har det vært å komme til Norge for 50 år siden? Hvilke innvandrergrupper har gjort karriere i opinionen? Historiker Knut Kjeldstadli (reda… more »

19.10.04

  10:05:38, by admin   . Categories: innvandring migrasjon, bøker, innvandringshistorie, historie

Asbjørn Jaklins Historien om Nord-Norge lansert

Nordlys – Dette første gang det blir utgitt en samlet populærhistorie om Nord-Norge, sier Asbjørn Jaklin. Jaklin har tatt for seg landsdelens historie fra 1884 og fram til i dag. Jaklin innrømmer at han hadde han et annerledes bilde av nordlendingen d… more »

Siste nyheter

Siste nytt internasjonalt

Siste kommentarer

Kategorier

Retain only results that match:

Siste linker til denne bloggen

Twingly Blog Search link:http://www.antropologi.info/blog/nyheter/ 3

Bloggurat
Blogglisten

  XML Feeds

Licence

Creative Commons License
antropologi.info by Lorenz Khazaleh is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.
CMS + forums