(image)

Category: "kvener"

05.04.11

  01:37:00, by admin   . Categories: Norge, bøker, portretter og intervjuer, språk, ungdom oppvekst, samer, kvener

Norge ber om unnskyldning: I dag samene, i morgen somalierne?

Historier om myndighetenes overgrep over minoriteter er det mange av. De siste årene har flere stater forsøkt å gjøre opp for historisk urett. Antropolog Marjut Anttonen fra Universitetet i Turku har skrevet en bok om et slikt forsøk. Anttonen… more »

31.01.08

  12:17:34, by admin   . Categories: Norge, kvener, doktoravhandlinger, identitet etnisitet

Første doktorgrad om kvener

Selv ser de på seg som finske norske borgere. Men de blir ofte betegnet som kvener. Det er forvirring om kvenbegrepet, sier antropolog Kari Storaas, som nylig har forsvart doktorgradsavhandlingen "Finland er bak oss, Norge er vårt land. Konteksters betyd… more »

09.02.07

  19:27:18, by admin   . Categories: Norge, innvandringshistorie, kvener, vi og de andre, historie

- Den norske innvandringsdebatten begynte på 1800-tallet

På forskning.no blir vi minnet på at Norge har vært et innvandringsland mye lenge enn mange tror. Det er vanlig å forestille seg at Norge ble flerkulturelt da de første pakistanerne kom kjørende inn på Grønland i Oslo. Men den norske innvandringsdebatten… more »

25.01.06

  12:23:46, by admin   . Categories: Norge, språk, samer, kvener, vi og de andre, media

"Sameby Alta": Ungdom vraker nynorsk, velger samisk

Overraskende mange barn i Alta velger samisk språk og kultur på skolen. – Barna har oppdaget at det er artig og viktig å kunne samisk i et samisk distrikt. Mange elever vraker nynorsk fordi samisk er mer nyttig for dem i dagliglivet, sier Berit Anna Gaup… more »

06.09.05

  08:49:02, by admin   . Categories: språk, musikk, kvener

Spiller inn singel med kvensk pop

(via Jarumas Weblog) Det er ikke så lenge siden da Alf Nilsen-Børsskog skrev den første romanen på kvensk. Nå spiller Karine Jacobsen (15) og Kine Johansen (16) inn den første singelen med kvensk pop. Teksten på singelen er basert på ei gammel folkeregle… more »

05.09.05

Kven-debatt: Minoritetsspørsmål i nasjonalstatens samfunn et tema som engasjerer

(via Jarumas Weblog) Fedrelandsvennen skriver om en het debatt i Kristiansand om hvem som kan defineres som kven og om forholdet mellom kvener og samer: Har samene tillatt seg monopol på etniske minoriteter i nord? >> les hele saken Det nevnes e… more »

09.08.05

Ny rapport: Barn og unge fra nasjonale minoriteter. En nordisk kunnskapsoversikt

Institutt for samfunnsforskning Kunnskapsgjennomgangen viser at den forskning som er gjort i forhold til barns oppvekst er fragmentert. Status som nasjonal minoritet er av ny dato, og statusen har ikke blitt lagt til grunn for innhenting av f.eks. sta… more »

27.04.05

  08:00:49, by admin   . Categories: språk, kvener, vi og de andre, minoriteter og urbefolkninger

Kvensk anerkjennes som eget språk

Kultur- og kirkedepartement (Pressemelding) Regjeringen har vedtatt å anerkjenne kvensk som eget språk. - Utgangspunktet for anerkjennelsen er regjeringens politikk overfor nasjonale minoriteter og internasjonale konvensjoner på området, sier statsråd… more »

1 2

Siste nyheter

Siste nytt internasjonalt

Siste kommentarer

Kategorier

Retain only results that match:

Siste linker til denne bloggen

Twingly Blog Search link:http://www.antropologi.info/blog/nyheter/ 3

Bloggurat
Blogglisten

  XML Feeds

Licence

Creative Commons License
antropologi.info by Lorenz Khazaleh is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.
Community CMS