(image)

Category: "kvalitetsreformen"

21.03.11

Antropolog: – Meningsløst å måle forskning på den måten

1 av 5 forskere forsker ikke, påsto Aftenposten nylig. Forskningsaktivitet måles med et poengsystem. Byråkratene mener de kan måle "produktivitet" og "kvalitet" via poeng og rankinglister. Det er få forskere - jeg har ikke møtt en eneste - som fo… more »

23.11.09

Michael Herzfeld: "Antropologi er en motvekt til nyliberalismen"

De fleste antropologer er lydige og godtar det nåværende nyliberale regimet på universitetene. Likevel ser antropolog Michael Herzfeld antropologien som en motvekt mot nyliberalismen, kan vi lese på hjemmesidene til Sosialantropologisk institutt (SAI) ve… more »

26.10.08

Norsk antropologi i forfall? Thomas Hylland Eriksen intervjuer Harald Eidheim

Harald Eidheim, en av grunnleggerne av norsk antropologi, er bekymret over utviklingen av faget. Han er ikke særlig imponert over nivået på artiklene i Norsk antropologisk tidsskrift. Har antropologene ikke lenger tid til å drive grundig forskning? Tidsp… more »

23.02.07

- Kvalitetsreformen truer antropologifaget

Er det en god ide å studere så rask som mulig? Antropologene Knut M. Rio og Olaf Smedal frykter at kortere studietid fører til mindre kunnskap om Afrika, Østeuropa, Oseania og Amazonasområdene. Det som kan virke greit fra et økonomisk perspektiv kan være… more »

25.09.06

Etter kvalitetsreformen: Like bra feltforskning på kortere tid?

Du har ikke lenger like god tid når du skal på feltarbeid. Kvalitetsreformen setter stramme rammer og studentene er nødt til å velge mindre komplekse temaer og mindre "eksotiske" regioner, sier Hedvig Bergem i et intervju med antropologi.info. Hun er led… more »

12.07.06

Farvel til gaveøkonomien? Hylland Eriksen varsler døden for den frie kunnskapsutvikling

"Effektivisering" og "kvalitetetsreformering" fører til at forskerne ikke lenger har tid til å gjøre noe gratis for hverandre. "Nå er det viktigste det som kan måles og veies, og det betyr i siste instans døden for den frie kunnskapsutvikling", skriver T… more »

11.05.06

Opprop: Forskningsfinanseringen en trussel mot vitenskapen og demokratiet

Egentlig kan jo ingen seriøs forsker godta et slikt system. Likevel ble det innført og den rød-grønne regjeringen vil ikke endre på det. Jo mer de vitenskapelig ansatte publiserer i såkalt "anerkjente vitenskapelige tidsskrifter" jo flere penger får inst… more »

23.01.06

Elfenbenstårn akademia: Lav interesse for publisering på nettet

Mange forskere er som folk flest kritisk mot privatisering av utdanning og forskning, men velger likevel å publisere i dyre private tidsskrifter som bare en liten elite har tilgang til. På Høyden skriver at interessen for å publisere artikler i UiBs åpne… more »

1 3

Siste nyheter

Siste nytt internasjonalt

Siste kommentarer

Kategorier

Retain only results that match:

Siste linker til denne bloggen

Twingly Blog Search link:http://www.antropologi.info/blog/nyheter/ 3

Bloggurat
Blogglisten

  XML Feeds

Licence

Creative Commons License
antropologi.info by Lorenz Khazaleh is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.
Web Site Builder