(image)

Category: "doktoravhandlinger"

30.11.05

Improviasjonsforskning: Å la seg inspirere av jazzmusikere og fotballspillere

– Improviasjonskompetansen er en type taus kunnskap som ikke har hatt plass i Akademia, sier professor i musikk ved NTNU, Bjørn Alterhaug. Men nå vil politiet og næringslivet lære av jazzmuisikere og andre som er flinke til å improvisere. Og sosialantrop… more »

21.11.05

  09:10:47, by admin   . Categories: Afrika, teknologi, doktoravhandlinger

Disputas: Innføring av elektrisitet i Zanzibar

Antropolog Tanja Winther disputerer for dr.polit.-graden over avhandlingen: Current Styles: Introducing electricity in a Zanzibari village denne uke. Avhandlingen reiser og besvarer spørsmålet om hvordan elektrisiteten har endret livet på landsbygda i Za… more »

15.11.05

Tradisjonelle mannsidealer forsterkes - Doktorgrad på menn som sykepleier

Ingen land i Europa har et så kjønnsdelt arbeidsmarked som Norge. På grunn av tradisjonelle norske oppfatninger om kjønn er mange jobber så godt som utelukket for menn - som f.eks. sykepleier. Per Ekstrand fra Uppsala universitet har skrevet en doktoravh… more »

14.11.05

Vil avmystifisere forestillinger om rus - Doktorgrad på lørdagsnarkomaner

Flore Singer Åslid holder på med en doktoravhandling om de såkalte "lørdagsnarkomane". "Lørdagsnarkomane" er ikke avhengige. De bruker heroin, amfetamin eller cannabis kun i ferier og helger. Akkurat som andre bruker alkohol. Hun er antakelig den første… more »

10.11.05

  10:10:27, by admin   . Categories: Norge, Afrika, miljø og økologi, utvikling, doktoravhandlinger

Da strømmen kom til Zanzibar: Hvordan den nye teknologien påvirker hverdagen

I 1990 ble det elektriske lyset for første gang tent i den lille landsbyen Uroa på kysten av Zanzibar i Østafrika. Stipendiat i antropologi og sivilingeniør Tanja Winther har vært på feltarbeid for å finne ut hvilke forandringer innføringen av elektrisit… more »

28.10.05

  08:00:00, by admin   . Categories: kjønn, medisin og helse, doktoravhandlinger, kropp

Doktorgrad på omskjæring

R. Elise B. Johansen holder på med et doktorgradsprosjekt der hun ser på møtet mellom helsepersonell og omskårne somaliske kvinner. Blant annet har hun vært til stede under flere fødsler, der hun la merke til manglende kommunikasjon og misforståelser for… more »

26.10.05

  12:26:12, by admin   . Categories: ungdom oppvekst, doktoravhandlinger, forbruk

For dyrt å være kul - Doktorgrad om "tweenagers"

Barn skal i stadig større grad kle og te seg som tenåringer. Det kan skvise barn fra andre kulturer ut av vennegjengen. Dette fant Mari Rysst ut, stipendiat ved Kulturhistorisk museum og Statens institutt for forbruksforskning. Hun jobber med en doktorgr… more »

29.09.05

  08:04:52, by admin   . Categories: forskning(spolitikk) akademia, doktoravhandlinger

Færre doktorgrader innen samfunnsvitenskap

Antall doktorgrader øker ikke, men synker - ihvertfall innen humanoria og samfunnsvitenskap. Doktorgrader innen teknologi og matematikk/naturvitenskap derimot øker og står nå for hele 44 prosent av det samlede antall doktorgrader i Norge skriver forsknin… more »

1 ... 5 6 7 ...8 ... 10 ...12 ...13 14 15 ... 18

Siste nyheter

Siste nytt internasjonalt

Siste kommentarer

Kategorier

Retain only results that match:

Siste linker til denne bloggen

Twingly Blog Search link:http://www.antropologi.info/blog/nyheter/ 3

Bloggurat
Blogglisten

  XML Feeds

Licence

Creative Commons License
antropologi.info by Lorenz Khazaleh is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.
CMS + user community