(image)

Category: "doktoravhandlinger"

11.08.03

Pakistanske menn - styrt av etnisitet?

Kilden, Forskningsrådet Finnes det en bestemt pakistansk måte å være mann på? Leser man norske avisingresser kan det virke sånn. Thomas Michael Walle er mer i tvil. Hans hovedoppgave i sosialantropologi handlet om maskuline idealer og mannlig praksis… more »

01.06.02

Alle barn er like?

Sosialantropolog Marie Louise Seeberg, Pedagogisk Profilo 2/ 2002 I kontrast til den norske betoningen av likhet har Nederland en lang tradisjon for 'pluralisme' eller 'multikulturalisme'. Spørsmålet er om det ikke er mulig å se forskjellighet som et… more »

01.10.00

Doktorgradsavhandling om improvisasjon hos fotballspillere

Under Dusken NTNU Trondheim Fotballspillere improviserer på banen. Hvordan kan andre typer organisasjoner lære av fotballklubben Rosenborg? Erling Hoff Leirvik, magister i sosialantropologi, skriver doktorgradsavhandling om improvisasjon hos fotballsp… more »

1 ... 7 8 9 10 11 12 ...13 ...14 15 16 18

Siste nyheter

Siste nytt internasjonalt

Siste kommentarer

Kategorier

Retain only results that match:

Siste linker til denne bloggen

Twingly Blog Search link:http://www.antropologi.info/blog/nyheter/ 3

Bloggurat
Blogglisten

  XML Feeds

Licence

Creative Commons License
antropologi.info by Lorenz Khazaleh is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.
CMS + user community