(image)

Category: "doktoravhandlinger"

13.03.06

  00:48:33, by admin   . Categories: forskning(spolitikk) akademia, doktoravhandlinger

Hva innebærer det å ta en doktorgrad?

Det er mye en lurer på når en er nyutdannet og eventuelt har tenkt å gå videre med en doktorgrad. Informasjon er vanskelig å finne, Universitetets utlysningstekster er skrevet kun for de innvidde. Derfor er innlegget Hva gjør en stipendiat? av Marianne… more »

12.02.06

Arrangerte ekteskap: Å gripe leseren med et komplekst budskap

Hvordan går det an å forfekte en nyansert mellomposisjon og likevel være interessant? Hvordan formidle et komplekst buskap? Det er spørsmål som ikke bare sosiolog Anja Bredal har tenkt mye over. Bredal er aktuell med en ny bok om arrangerte ekteskap. Et… more »

09.02.06

  13:45:54, by admin   . Categories: doktoravhandlinger, kunnskapsdeling på Internett

Å skrive en søknad om et doktorgradsstipend på nettet

To avslag har hun allerede fått, men hun har fortsatt flere søknader inne. Å skrive en søknad om et doktorgradsstipend er et stort prosjekt der flere personer er involvert, forteller nyutdannet psykolog Marianne Skogbrott Birkeland på tenke.no. Prosessen… more »

20.01.06

  13:55:19, by admin   . Categories: språk, religion kosmologi, samer, doktoravhandlinger

For første gang i Norge: Holdt disputas på samisk

Da Jelena Porsanger fredag 20. januar disputerte ved UiTø, ble hun den første som holdt en disputas på samisk i Norge, melder Tromsøflaket. Hun forsvarte avhandlinga "Bassejoga čáhci": Gáldut nuortasámiid eamioskkoldaga birra álgoálbmotmetodologiija… more »

09.01.06

  08:04:00, by admin   . Categories: antropologi allment, Afrika, teknologi, utvikling, doktoravhandlinger

Mindre sex, mer stress, renere vann: Slik forandrer strømmen livet i Zanzibar

I et intervju i Teknisk Ukeblad får vi vite mer om doktorgradsavhandlingen til antropologen Tanja Winther. Hun har studert hvordan elektrisiteten har endret livet på landsbygda i Zanzibar. Det må ha vært fascinerende å studere! Alle deler av hverdagsliv… more »
  08:00:00, by admin   . Categories: antropologi allment, kjønn, doktoravhandlinger, familie

Doktorgradsprosjekt: Foreldreskap i bio- og genteknologiens tidsalder

I Norge er sæddonasjon lov, men ikke eggdonasjon – til tross for at teknologi og medisin gjør det mulig. Hva er det med moderskapet som gjør eggdonasjon til en mulighet som ikke tas i bruk? Det er spørsmål som antropologen Kristin Hestflått undersøker i… more »

07.12.05

  14:07:45, by admin   . Categories: doktoravhandlinger, Russland, fattigdom

Ny doktoravhandling: Hemlöshet och människovärde i dagens Ryssland

I en ny doktoravhandling i sosialantropologi ved Universitetet i Stockholm tar Tova Höjdestrand for seg den økende hjemløsheten i dagens Russland, skriver forskning.se. Et av de sentrale spørsmålene hun behandler i oppgaven er hvordan det er mulig å beva… more »

05.12.05

  18:31:06, by admin   . Categories: Kultur tradisjon kunnskap, samer, doktoravhandlinger, familie

Flerforeldreprinsipp blant samene - Doktorgrad på rituelt slektskap

Samiske barn blir gjennom navnevalget og dåpen tildelt et flerforeldre-nettverk av faddere og navnesøsken. Det er vanlig at barna både får et norsk navn og flere samiske navn. Tradisjonelle samer døper gjerne barna sine to ganger. Vegard Nergård har nyli… more »

1 ... 4 5 6 ...7 ... 9 ...11 ...12 13 14 ... 18

Siste nyheter

Siste nytt internasjonalt

Siste kommentarer

Kategorier

Retain only results that match:

Siste linker til denne bloggen

Twingly Blog Search link:http://www.antropologi.info/blog/nyheter/ 3

Bloggurat
Blogglisten

  XML Feeds

Licence

Creative Commons License
antropologi.info by Lorenz Khazaleh is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.
CMS + user community