130drakt (5K) 130lijang-kvinner (4K) 130sun (3K)

Category: funksjonshemmede

24.12.10

Europas første antropolog som disputerte på tegnspråk

På nettsidene til Örebro universitet er det en kort og interessant sak om Europas første antropolog med doktorgrad som er døv: Goedele De Clerck fra Universitetet i Gent. Hun holder på med en sammenlignende studier av døve i Flandern, Kamerun og Sver… more »

05.07.09

  19:32:24, by admin   , 287 words  
Categories: Norge, vi og de andre, arbeid(sliv), doktoravhandlinger, funksjonshemmede

Doktoravhandling: Mer segregasjon på arbeidsmarkedet

Flere utviklingshemmede enn i dag kan få jobber på vanlige arbeidsplasser når det legges til rette for dem. Men tendensen går i retning økende segregering, viser antropolog Terje Olsen i sin doktorgradsavhandling "Versjoner av arbeid. Dagaktivitet og arb… more »

26.05.08

  23:03:01, by admin   , 254 words  
Categories: Norge, medisin og helse, vi og de andre, individ og samfunn, funksjonshemmede

- Mangfald er på moten, men kravet til normalitet er skjerpa

- Det er blitt mindre toleranse for å vere annleis dei siste tiåra. På nokre felt har toleransen truleg auka, men på andre område er det blitt trongare, sier antropolog Jan-Kåre Breivik til Bergens Tidende. Ifølgje Breivik er kravet til normalitet mer… more »

23.10.06

  18:58:00, by admin   , 238 words  
Categories: Norge, bøker, vi og de andre, funksjonshemmede, tverrfaglig

"Normalitet" og "Trygghet" - Thomas Hylland Eriksen med to nye bøker

Innledingskapitlene av "Trygghet" og "Normalitet" - de to første bøkene av forskningsprogrammet Kulturell kompleksitet i det nye Norge ligger nå på nett. Bøkene er redigert av Thomas Hylland Eriksen. Selv om bøkene handler om minoritetsspørsmål, dr… more »

23.04.06

  18:34:52, by admin   , 296 words  
Categories: bøker, globalisering transnajonalt, vi og de andre, funksjonshemmede, identitet etnisitet

Døve som etnisk gruppe med egen kultur?

Antropolog Jan-Kåre Breivik er aktuell med en ny bok: I "Deaf Identities In The Making: Local Lives, Transnational Connections" gir han innblikk i en verden som er ukjent for mange (hørende). Ikke minst utfordrer ha gjengse forestillinger om hva som regn… more »

02.03.06

  00:49:45, by admin   , 151 words  
Categories: vi og de andre, konferanser, funksjonshemmede, tverrfaglig

- Snakk om normalitetssentrisme!

Ikke bare folk fra andre land, men også døve, blinde og folk i rullestol kan ha alternative forestillinger om det gode liv. Og langt fra alle mennesker ønsker å være “normal” heller. Likevel dominerer obskure forestillinger om hva som er normalt og hva s… more »

12.12.05

  00:36:21, by admin   , 411 words  
Categories: antropologi allment, medisin og helse, vi og de andre, funksjonshemmede

Kulturens forakt for svakhet - eller: Hva er normalt?

En av de sentrale innsiktene i antropologien er at det fins mange måter å være normal på. Forestillinger om hva som er normalt varierer rundt om i verden, men også innenfor hvert samfunn. Sistnevnte er fokus i et pågående forskningsprosjekt ved Universit… more »

28.09.05

  13:07:09, by admin   , 173 words  
Categories: bøker, globalisering transnajonalt, funksjonshemmede, identitet etnisitet

Ny bok: Døve som etnisk gruppe?

Døve er ingen avvikere fra det antatt "normale". De er en del av en global bevegelse som har fellestrekk med etniske minoriteter og burde plasseres innenfor en etnisitetsdiskurs. Dette mener sosialantropolog Jan-Kåre Breivik som er ut med ny bok "Deaf Id… more »

1 2 >>

Search


Siste nyheter

Siste nytt internasjonalt

Siste linker til denne bloggen

Twingly Blog Search link:http://www.antropologi.info/blog/nyheter/ 3

Bloggurat
Blogglisten

  XML Feeds