(image)

27.10.04

  08:03:56, by admin   . Categories: Kultur tradisjon kunnskap, innvandring migrasjon, samer, kjønn

Særbehandling på grunn av religion eller etnisitet?

Bortsett fra sameretts- og hijabspørsmål har det vært lite debatt om hvordan det multikulturelle samfunn utfordrer det norske rettssystemet og rettsoppfatningene våre. Det sa Anne Hellum fra Institutt for offentlig rett ved UiO på forrige mandagsseminar i det tverrfaglige forskningsprosjektet Kulturell kompleksitet i det nye Norge.

Skal alle behandles likt - uansett bakgrunn? Er det bedre å importere andre folkegruppers rettsoppfatninger? Et pluralististisk rettsystem er ingen multikulturell idyll, minnet hun oss på. På sitt verste kan det nemlig være grunnlag for apartheid. Ifølge rettsviteren mangler det forskning på rettsoppfatningen i de forskjellige religiøse gruppene, om maktstrukturer i moskeen og om innflytelsen av transnasjonale nettverk.

Hellum er rettsviter og har bl.a. vært på rettsantropologisk feltarbeid i Zimbabwe. Et hovedtema har vært forholdet mellom forbudet mot kvinnediskriminering i FNs Kvinnekonvensjon og afrikansk sedvanerett.

LES MER:

Barnløshet og rett i Zimbabwe: Tradisjonell og moderne rett og kultur i kjønns- og utviklingsrettslig perspektiv (prosjektbeskrivelse)

Anne Hellum: Handling Legal Pluralism and Differences Between Women in Water Reform (Journal Law, Social Justice & Global Development)

Samisk domstol: Liten domstol med stort oppdrag (jus.no)

Samerett: Gjenreising av et folk (Ánde Somby)

Todelt rettssystem er uakseptabelt - Amnesty mot Erna Solbergs forslag (utrop.no)

Barn bak sløret - Om boka Hijab i Norge (Kilden, Forskningsrådet)

Kultur og rett: Er det virkelig mulig å kalle en fars drap på sin datter for «kulturuttrykk»? (Dagbladet)

Hva er rettsantropologi? Kort forklaring / lang forklaring

No feedback yet


Form is loading...

Siste nyheter

Siste nytt internasjonalt

Siste kommentarer

Kategorier

Retain only results that match:

Siste linker til denne bloggen

Twingly Blog Search link:http://www.antropologi.info/blog/nyheter/ 3

Bloggurat
Blogglisten

  XML Feeds

Licence

Creative Commons License
antropologi.info by Lorenz Khazaleh is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.
Bootstrap back-end