(image)

20.04.05

  15:29:30, by admin   . Categories: innvandring migrasjon, vi og de andre, USA

Derfor lykkes iranerne bedre i USA - antropolog forklarer

De har alle omtrent samme bakgrunn: De er høyt utdannet, vellykket - og fra Iran. Likevel er de mye bedre integrert i USA enn i Nederland. Det skyldes først og fremst forskjellige oppfatninger om nasjonal identitet og migrasjon, sa antropologen Halleh Ghorashi fra Vrije Universiteit Amsterdam i et foredrag i mandagsseminaret av forskningsprogrammet Kulturell kompleksitet i det nye Norge ved UiO.

Mangfold blir i USA sett på som noe selvfølgelig og "naturlig", mens en oppfatter forskjeller som et problem og en trussel i Nederland. Der aksepteres ikke migranter som del av nasjonen, fordi en går ut ifra at "de hører hjem der de kommer fra" - en tankegang som er heller fremmed for amerikanerne. I Los Angeles har iranerne dannet egne "communities", bla. et området som blir kalt Irangeles eller Tehrangeles som er et viktig ressurs for iranerne i integrasjonsprosessen. Det er dessuten lettere å starte opp noe eget i USA, det er mindre byråkrati.

Noe har nok endret seg etter 11.september, men likevel befinner seg fienden for amerikanerne heller utenfor, for nederlenderne derimot innenfor landet, ifølge Ghorashi.

LES MER:

Halleh Ghorashi: Debates on multiculturalism and emancipation in the Netherlands

Ghorashi, Halleh 2004: How Dual is transnational Identity? A Debate on Dual Positioning of Diaspora organizations

Halleh Ghorashi - From Marxist Organizations to Feminism. Iranian Women’s Experiences of Revolution and Exile

Tehrangeles: L.A. the Iranian expatriate capital abroad (Iranian.ws)

"Irangeles" - Westwoords charming secret (University of Southern California)

No feedback yet


Form is loading...

Siste nyheter

Siste nytt internasjonalt

Siste kommentarer

Kategorier

Retain only results that match:

Siste linker til denne bloggen

Twingly Blog Search link:http://www.antropologi.info/blog/nyheter/ 3

Bloggurat
Blogglisten

  XML Feeds

Licence

Creative Commons License
antropologi.info by Lorenz Khazaleh is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.
b2evolution CCMS