(image)

08.09.05

  14:37:32, by admin   . Categories: innvandring migrasjon, islam, Europa

Islam i Europa: Majoritetssamfunnet som premissleverandør

I et intervju med meg forteller religionshistoriker Lena Larsen om hvordan islam i Europa tilpasser seg majoritetssamfunnets verdier. Larsen har nylig fått tildelt prosjektmidler fra forskningsprogrammet Kulturell kompleksitet i det nye Norge ved UiO. En viktig kilde for informasjon om hvilke verdier som formidles av islamske autoriteter i Europa er fatwaer- religiøse råd - tolkninger av shariarettslige prinsipper.

Hun er spesielt interessert i kvinnefatwaer:

- Fatwaene er svar på spørsmål som kvinnene selv stiller, og gir oss dermed innblikk i hvordan de selv peker på hvor “skoen trykker” i forhold til å leve som muslimsk kvinne i Europa. Gjennom de kvinnerelaterte fatwaene får vi tilgang til en intern diskurs som til vanlig er nokså usynlig.

De som får utstede fatwaer kalles muftier. Interessant: Når det gjedler hvilke muftier som vinner frem, er markedskreftene i sving, forteller hun:

Hvis en troende ikke er fornøyd med fatwaen sin, kan han eller hun oppsøke en annen lærd. Det vil si, de lærde er på en måte de troendes gisler. Hvis de ikke “produserer” det som de troende liker eller aksepterer, mister de sin autoritet.

Og i disse spørsmål har altså europeiske kristne og ateister et ord med i laget, fordi den europeiske virkeligheten definerer den muslimske hverdagen:

- La oss ta et eksempel: Ifølge islamsk familielov er det menn som er forsørgere. Virkeligheten er imidlertid annerledes: Kostnadsnivået krever at kvinner går må delta i arbeidslivet for å bidra til at “hjulene går rundt”. Hva gjør dette med tolkningen av Koranen når det gjedler arveregler? Virkeligheten trenger seg på hele tida og utfordrer tradisjonelle tolkninger av islam.

>> les hele intervjuet

SE OGSÅ: Live-Fatwa - der du kan sende inn spørsmål og få svar live på nettet

No feedback yet


Form is loading...

Siste nyheter

Siste nytt internasjonalt

Siste kommentarer

Kategorier

Retain only results that match:

Siste linker til denne bloggen

Twingly Blog Search link:http://www.antropologi.info/blog/nyheter/ 3

Bloggurat
Blogglisten

  XML Feeds

Licence

Creative Commons License
antropologi.info by Lorenz Khazaleh is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.
Secure CMS