(image)

06.05.05

La oss studere normaliteten!

Sosiolog og antropolog Diana Mulinari ved Lunds universitet og innvandrer fra Argentinia kjenner seg ikke igjen i beskrivelsene av innvandrerne i media og forskning. Istedenfor å fokusere det som er annerledes burde vi utforske A4-livet, sa hun under et foredrag i mandagsseminaret av forskningsprogrammet Kulturell kompleksitet i det nye Norge.

Innvandrere er nemlig stort sett som folk flest: - Jeg har bakgrunn som sosialantropolog og har vært på feltarbeid i Latinamerika. Jeg må si det er slående hvor normale disse innvandrere i Sverige er. De fleste er del av arbeiderklassen, er sosialdemokrater, har jobb, hus og hund. Men det kommer sjeldent fram i studier, mener hun. Også alternative, mer positive tilnærmingsmåter fokuserer gjerne det spennende og eksotiske som f.eks. HipHop. - Hva med meg?, sa Mulinari. - Jeg er ikke eksotisk. Let’s explore normality!

Mulinari har forsket på innvandrernes deltagelse i fagforeningen. Den svenske fagforeningen er faktisk Sveriges største innvandrerorganisasjon. I enkelte forbund er 60% av medlemmene innvandrere. Hun siterte flere innvandrere som sa hvor lite de blir hørt. De er bare velkomne så lenge de ikke kritiserer. Men ifølge Mulinari har det ikke noe med innvandrernes nasjonalitet eller etnisitet å gjøre. Innvandrerne er for radikale! I Sverige blir det forventet å være loyale overfor organisasjoner en er medlem av og ikke begynne å stille kritiske spørsmål under møtene. Ambivalens blir sett på som en trussel.

LES MER OM MULINARIS FORSKNING

Underordnet og inkludert: Den svenske sosiologen Diana Mulinari bruker begrepet ’underordnet inkludering’, om det innvandrere opplever i forhold til den svenske fagbevegelsen (Kilden, 9.5.05)

Facket och den nya svenska arbetarklassen: Författarna Diana Mulinari og Anders Neergaard granskar hur facket är medskapare den "svenska" självbilden - att Sverige är bäst på facklig organisering, men också jämställdhet (Yelah.net)

Mulinari: Feministene må inn i globaliserings-debatten. Det vestlige feminister burde snakke om, er ikke "innvandrerkvinner", men om statsborgerskap, grenser, utbytting og manglende rettigheter (Siri Lindstad / Klassekampen)

Rakel Chukri läser om den nya svenska arbetarklassen: Var femte LO-medlem har invandrarbakgrund. Trots det är invandrarna långt ifrån en integrerad och accepterad del av organisationen, hävdar två Lundasociologer i en ny bok (Sydsvenskan)

Mulinari: Den antirasistiske feminismen (pdf) (Sverige mot rasism)

No feedback yet


Form is loading...

Siste nyheter

Siste nytt internasjonalt

Siste kommentarer

Kategorier

Retain only results that match:

Siste linker til denne bloggen

Twingly Blog Search link:http://www.antropologi.info/blog/nyheter/ 3

Bloggurat
Blogglisten

  XML Feeds

Licence

Creative Commons License
antropologi.info by Lorenz Khazaleh is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.
CMS + email marketing