(image)

20.11.06

  01:31:19, by admin   . Categories: Norge, innvandring migrasjon, master-/ hovedoppgaver

Forsket på nederlandske livsstilsflyktninger i Norge

Nederlendere strømmer til Norge, skrev flere aviser ifjor. Nå er nederlenderne blitt tema i en masteroppgave i sosialantropologi. Tone Seppola-Edvardsen (Universitetet i Tromsø) har vært på feltarbeid blant nederlendere på øya Vengsøy utenfor Tromsø.

Vi får vite at den nederlandske innvandringen er en følge av en formidlingsvirksomhet drevet av en nederlender som er bosatt i Norge. Han startet firmaet Placement, da han ble klar over mulighetene som lå i formidling av kontakt mellom fraflyttingstruede steder i Norge og nederlendere som ønsket å flytte til nettopp slike steder, skriver Seppola-Edvardsen i antropologi-årboka Betwixt & Between.

I 2003 kom de første nederlendere flyttende til Fyresdal i Telemark, der firmaet hadde sitt første prosjekt. Thomas Hylland Eriksen hadde tidligere kalt nederlendere i Utkant-Norge for "livsstilsflyktninger". Tone Seppola-Edvardsens tekst bekrefter dette synet: Nederlendere flykter fra et liv med jobb og karriere, mas, støy og piggtråd til et liv i fred og ro i Norge:

"Det er hovedsaklig familier med barn som kommer flyttende. (...) Felles for de fleste er at de ønsker å leve billigere, bruke mindre tid på å arbeide og ha mer ubundet tid. Samtidig er de opptatt av å ha natur og rom rundt seg. (...) Å bo på Vengsøy er som å leve i en naturdokumentar, eller å leve på et sted hvor man ellers er bare på ferie, uttaler flere av tilflyttere."
(...)
Alle familiene på Vengsøy uttalte at de var klar over at flytting ville medføre lavere inntekt. Flyttingen var motivert av at de ønsket å leve et annet liv med mulighet til å starte sin egen virksomhet, ha mer tid til familie og barn."

Litt mer overraskende: Innvandringen fra Nederland står også i sammenheng med innvandringen til Nederland, fant hun ut. Frans Buysse, som driver et konsulentbyrå for immigrasjon til Canada, mener at volden på gaten og i traffiken spiller en rolle, men at drapet på Theo van Gogh, for mange ble den siste dråpen. Også nederlendere som har flyttet til Norge nevner innvandrerne som en av årsakene for flyttinga til Norge. Hun skriver:

"En av familiene som flyttet til Vengsøy kommenterte at de ikke ville at barna deres skulle vokse opp i det miljøet de hadde i nabolaget. Barna i gata besto for en stor del av innvandrerbarn, og familien oppfattet dem som støyende."

Det hadde vært interessant å vite noe om integreringsprosessen. Antropologen nevner kort uttalelser om ting som ikke ble helt som forventet. Men oppgaven fins bare på papir og kun på Universitetsbiblioteket i Tromsø...

>> mer om årboka Betwixt & Between 2006

SE OGSÅ:

Nederlenderne strømmer til Norge

Søker et nytt liv på Vengsøy: De første nederlenderne som skal flytte til Vengsøy er nå på tur nordover (pdf) (NRK 30.1.04)

Satser på nederlendere: Allerede neste år satser samarbeidsprosjektet blilyst:-) på at 20 nederlandske familier har har etablert seg i enten Røros, Holtålen, Midtre Gauldal eller Rennebu (Adressavisa, 5.4.05)

- Jeg forelsket meg pladask i Røros og kan ikke tenke meg å flytte tilbake til Nederland for noen pris (Adressavisa, 5.4.05)

Norske utkantkommuner jakter på gründere fra trangbodde Nederland (Økonomisk Rapport, 10.11.2005)

Sliter med å få nye innbyggere til Ylvingen enn først antatt. Når står hele prosjektet med å få nederlendere til øya i fare (Helgeland Arbeiderblad, 11.11.06)

Placement.no med nyhetsklipp om nederlandsk innvandring til Norge

No feedback yet


Form is loading...

Siste nyheter

Siste nytt internasjonalt

Siste kommentarer

Kategorier

Retain only results that match:

Siste linker til denne bloggen

Twingly Blog Search link:http://www.antropologi.info/blog/nyheter/ 3

Bloggurat
Blogglisten

  XML Feeds

Licence

Creative Commons License
antropologi.info by Lorenz Khazaleh is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.
b2evolution