(image)

11.05.06

  12:24:59, by admin   . Categories: innvandring migrasjon, medisin og helse, vi og de andre

Fastlegens møte med flyktninger: Manglende kompetanse, for lite støtte

Fastleger opplever at de mangler kompetanse til å behandle pasienter med flyktningbakgrunn. Fastleger angir at de mangler støtte fra spesialisthelsetjenesten når det gjelder denne pasientgruppen. Dette er resultatene av en undersøkelse som ble publisert i Tidsskrift for Den Norske Lægeforeningen. Det kommer også fram at en fortsatt vet altfor lite om forholdet mellom lege og flyktning. Mer forskning er nødvendig.

Lisbet Grut, Laila Tingvold og Edvard Hauff skriver blant annet i artikkelen:

Nesten ingen [av de intervjuede legene] hadde et medisinsk-faglig støtteapparat utenom kollegene på legekontoret. De sa at spesialisthelsetjenesten sjelden er tilgjengelig for disse pasientene, og heller ikke for veiledning for dem selv. Dermed ble de stående alene med behandlingsansvaret for mennesker som skulle hatt hjelp i spesialisthelsetjenesten: «Jeg som allmennpraktiker føler meg overhodet ikke kvalifisert til å ta meg av dem, og det er ingen andre som vil ta ansvar for dem»

(...)

Noen mente at fastlegeordningen generelt er dårlig tilpasset grupper som ikke kan spillereglene i helsevesenet og som ikke er i stand til å ta initiativ selv, og at dette gjelder flyktninger: «De kan ikke forholde seg til tid, vet ikke hva egenandel er og vet ikke hva trygdekontoret gjør … alle disse tingene som det tar tid å lære».

(...)

Enkelte hadde kontaktet det tidligere Psykososialt senter for flyktninger, men fikk ikke den hjelpen de hadde forventet. Det kan også se ut som det mangler kunnskap om det nåværende veiledningstilbudet, tatt i betraktning at dette senteret er nedlagt: «De legene som er på psykososialt senter, har jammen gjemt seg godt. Vi som bruker dem, må finne ut av at de finnes via jungeltelegrafen»
(...)

Samtidig vet vi lite om hvordan pasientene opplever dette møtet. Vi vet generelt ikke mye om flyktningers tilgang til og bruk av helsetjenester, både på primær- og spesialistnivå. Mer inngående studier av lege-pasient-forholdet, sett fra begge sider, vil blant annet kunne øke forståelsen av traumedimensjonen i interaksjonen.

>> les hele saken i Tidsskrift for Den Norske Lægeforeningen

SE OGSÅ:

Berit Viken: Helse og kulturforståelse (Tønsberg Blad, 11.5.06)

Antropolog: Sykepleiere må kjenne pasientenes hverdag

Svangerskap og fødsel i et flerkulturelt Norge

I Århus: Master i sundhetsantropologi - "hæver kvaliteten på sundhedsområdet"

medisin og helse - nyhetsarkiv

No feedback yet


Form is loading...

Siste nyheter

Siste nytt internasjonalt

Siste kommentarer

Kategorier

Retain only results that match:

Siste linker til denne bloggen

Twingly Blog Search link:http://www.antropologi.info/blog/nyheter/ 3

Bloggurat
Blogglisten

  XML Feeds

Licence

Creative Commons License
antropologi.info by Lorenz Khazaleh is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.
Responsive CMS