(image)

10.05.10

Anfindsen mot Hylland Eriksen: Hvordan kommunisere med meningsmotstandere?

(notater, fortsatt i arbeid) Hvorfor har informatikeren Ole Jørgen Anfindsen, som mener at det finnes raser og at noen raser er mer intelligente enn andre, overraskende mange tilhengere? Hvordan kommunisere med folk som mener at grunnen til Haitis fattigdom er at øya beboes av afrikanere? Hvorfor så mye hat mot kosmopolitter og multikulturalister? Er det i det hele tatt mulig å finne en felles plattform når virkelighetsoppfatningene er så forskjellige?

Slike tanker surret rundt i hodet mitt under og etter lanseringen av boka Selvmordsparadigmet. Hvordan politisk korrekthet ødelegger samfunnet. Møtet var interessant og lærerikt. Lanseringen besto av en paneldebatt med både støttespillere og motstandere. Islamkritiker og Høyremann Hallgrim Berg deltok, dessuten Basim Ghozlan, forstander i Det islamske forbundet i Oslo og redaktør av www.islam.no, skribent Eystein Halle og Thomas Hylland Eriksen.

Det var først og fremst Anfindsens meningsfeller som var samlet i Litteraturhusets kjeller. Lanseringen ga dermed et innblikk i dette åpenbar voksende miljøet.

Vi ble vitne til et av de størst tenkelige clashes of civilisation. Mennesker med så ulikt syn på verden møttes at jeg begynte å lurer på om kommunikasjon fortsatt er mulig. Hylland Eriksen definerte selv engang kultur som det som gjør kommunikasjon mulig. Her var det ikke mye felles kultur.

Hva kan vi lære av møtet? Her noen stikkord og spørsmål

- Anfindsen-miljøet føler seg stigmatisert som minoritet. De ser seg som urbefolkning som blir undertrykt av kosmopolitter og multikulturalister, av folk som ser ned på norsk kultur, på kristendommen, USA, på de hvite. De bruker ordet urbefolkning om seg selv, som en urbefolkning som blir kolonisert av “fremmede kulturer". På en måte er det en del likhetstrekk i argumentasjonen mellom dem og urbefolkningsgrupper som snillistiske antropologer ofte støtter. Jeg har lagt merke til at de er spesielt opprørt over noe som Thomas Hylland Eriksen sa i et intervju om forskningsprogrammet Culcom som han leder. “Målet var å omdefinere Norge", sa han. Og: “Den viktigste hvite flekken består nå i å dekonstruere majoriteten og gjøre det grundig slik at den aldri kan kalles majoritet lenger".

Opplevd marginalisering og undertrykkelse av “tradisjonell kultur” er poenger som ble berørt i masteroppgaver i Culcom om høyrepopulismeog karikaturstriden.

Her kan jeg faktisk følge dem et stykke med på veien. Ofte gir tilhengere av mangfold inntrykk av at Norge kun kan betraktes som “fargerikt” og “spennende” når eksotiske innvandrere er involvert (noe jeg har kritisert selv, bl.a. i et intervju i Klassekampen). Jeg må tenke på antropolog Yara El-Ghadban som stiller spørsmålet om antropologene i sin dekonstruksjonsiver har gått for langt?

- Kosmopolitisme og humanistiske verdier betrakter de som elitesaker. Det som Anfindsen kaller “politisk korrekt” kaller jeg humanistiske verdier, sa Hylland Eriksen. Ja, men humanistiske er noe som “eliten” som bor på Ullevål Hageby kan pynte seg med, de som “ikke vet noe om dagliglivets problemer", svarte publikum. Samtidig er det interessant at Anfindsen-miljøet ikke akkurat består av “folk flest". Her var det advokater, fysikere, ingeniører og også en sosialantropolog tok ordet (fra eks-Jugoslavia, et “mislykket multikulturelt prosjekt")

- De ser seg ikke som rasister og det å bli kalt rasist opplever de som nedverdigende og ydmykende. For Anfindsen “hater ikke andre raser". Først når du kopler rasetenkning med hat og forakt for andres menneskeverd, kan det være snakk om rasisme etter Anfindsens mening. Han konstaterer bare at “afrikanerne er mindre intelligente enn europeere” og at det er “deres egens skyld” at de er fattige (!). Han er - i motsetning til den “politisk korrekte eliten” sannhetssøkende.

- Thomas Hylland Eriksen betegner de som sjefsideolog for det de anser som elitens multikulturelle prosjekt. Han og forskningsprogrammet Culcom er deres hovedmotstander. Nyheten om at Culcom legges ned til sommeren vakte stor begeistring.

- Hvor utbredt er slike ideologier i anti-innvandringsmiljøet og “folk flest"? Jeg synes at Siv Jensen og Hege Storhaug er snillister i forhold til Anfindsen. Men det ser ut til å være snakk om en overlapping her. Anfindsen blir hyllet på nettet, blant annet av miljøet rundt Document.no. Hallgrim Berg som forfattet den sterkt islamofobe boka “Amerikabrevet” roste boka “Selvmordsparadigmet” høyt opp i skyene, mens Hege Storhaug, som satt i publikum, forble taus under hele møtet. En av de mest leste og i miljøet høyt respekterte anti-islam-bloggerne, “Fjordman“, har faktisk bidratt til boka, han skrev en hel kapittel.

- Hvilken rolle spiller religion, spesielt kristendommen? Flere troende kristne var tilstede på møtet. Anfindsen forteller i boka om oppveksten sin i det han kaller “bibelfundamentalistisk kristendomsforståelse", leser jeg i en anmeldelse i Klassekampen 8.5. (ikke på nett). Ifølge Tom Egil Hvervens anmeldelse mistet Anfindsen fotfestet på midten av 1990-tallet. Han begynte å forstå at troen ikke lot seg forene med naturvitenskapelig erkjennelse. Terrorangrepene 11.september 2001 ga Anfindsen en ny sak. “Rasebiologien virker som en åpenbaring, et fundament for nye, ekstreme oppfatninger.” Så: Hvilke personlige historier finner vi blant tilhengere av raseteorier?

- Hvor mye interesse er det for dialog på begge sider? Er det i det hele tatt mulig å finne en felles plattform når virkelighetsoppfatningene er så forskjellige? Er det ikke bedre å la være å diskutere med “rasister”?

Kort om innlederne:

Ole Jørgen Anfindsen: Han snakker rolig og gir inntrykk av å være saklig og “sannhetssøkende". Helt ok å høre på selv om innholdet etter min mening er skremmende.

Hallgrim Berg: Et menneske med mye hat inni seg. Bruker et aggressivt språk. Han virker enda mer ekstrem enn Anfindsen selv om han kanskje ikke er det.

Basim Ghozlan: Snill og vennlig, dialogorientert. Han roste Anfindsen for å ha endret syn på islam: Anfindsen generaliserer mindre og ser nyanser. De har møtt hverandre flere ganger og er blitt venner. Så gikk han gjennom kapittelet om islam og forteller at Anfindsen peker på en del viktige ting, men at bekymringene er overdrevet.

Thomas Hylland Eriksen: Tydelig irritert og opprørt over Anfindsens raseteorier og slaktet boka fullstendig. Viste likhetene med raseideologier fra 1930-tallet, apartheid i Sør-Afrika og sørstatene i USA. Dette likte publikum dårlig, de følte seg stigmatisert og bekreftet i sitt syn på akademia.

Eystein Halle: Latterliggjorte det norske godhetsregimet. Inntok etterhvert - spesielt etter Hylland Eriksen forlot panelet etter to timers debatt - en mellomposisjon og kritiserte Anfindsens dommedagsscenarier.

Ingen avis har omtalt lanseringen, men det finnes en gode oppsummeringer på minerva.as og document.no:

Kristian Meisingset: Karneval. Når Ole Jørgen Anfindsen slipper bok, snus alt på hodet (minerva, 7.4.10)

Hans Rustad: “Selvmordsparadigmet” og en selsom opptreden (document.no, 6.5.10), En instruktiv seanse (document.no, 7.5.10) og Instruktiv seanse II (document.no, 8.5.10)

Diskusjonen mellom Thomas Hylland Eriksen fortsatte på verdidebatt.no i kommentarfeltet til innleggene “Hva er rasisme” av Espen Utaker og Rasisme av Ole Jørgen Anfindsen (se bare Thomas Hylland Eriksens kommentarer. På verdidebatt.no har Anfindsen sin egen spalte).

Aftenposten har ført et heller ukritisk intervju med Anfindsen idag der journalisten ikke utfordrer Anfindsens raselære. Boka ble også anmeldt i Dagbladet.

Se også intervju i Vårt Land og kommentarer av Konrads tankesmie Skallemalerne børster støvet av instrumentene og av Hjorthen Ønsker debatt om rase og IQ. Astrid Mæland har nylig skrevet en lengre sak Slik forsvant rasisme på fire minutter.

Sigve Indregard kommenterer på indregard.no:

At Ole Jørgen Anfindsen får spalteplass til sine 30-tallsteorier om raser og IQ, viser med all den nødvendige tydelighet at samfunnsforskerne har hatt en riktig magefølelse om at det er farlig å lefle med forenklede, biologiske forklaringsmodeller (á la evolusjonspsykologien). Det er ingen tilfeldighet at Anfindsen får denne spalteplassen i videreføringen av Hjernevask-debatten.

Kombinasjonen av folkelige, biologiske forklaringer, økonomisk stagnasjon og et stort rom for populismen i politikken leder oss raskt i retning av de populistisk-fascistiske skremselsbildene og den medfølgende politikken. Det har vi prøvd før. Det er selvsagt ikke biologien i seg selv som er farlig, men den alt for levende rasistiske resonnansen disse tankene får.

Mohamed fra ars rhetorica kommenterer på Kornrads tankesmie:

Det Anfindsen kommer fram med er den fremste årsaken til at den “hvite mannen” representert av den europeisk imperalisme sto bak koloniseringen av Afrika og Asia. Dette er grunnen til den vestlige slavehandelen. Det er grunnen til kristningen av Afrika. Fordi siden disse menneskene har lavere IQ og er så usivilisert så skulle det bare mangle at den hvite mannen kom og reddet dem fra deres egen undergang. Med sin høye IQ så kommer han og redder dem fra deres egen dumskap.

En oversikt over hele mediedekningen inkludert skannete versjoner av tekster som ikke er på nett, finner vi på http://selvmordsparadigmet.no/media/omtale.html

PS: Oppdaget nettopp vi hadde samme diskusjon for fire år siden. Professor Lars Kolvereid mente dengang at kinesiske innvandrere lykkes bedre som gründere fordi de har høyere “nasjonal intelligens” enn etiopiere. Han ble også framstilt som en helt som tør stå fram med sine meninger, se oppsummering av debatten: Helgeland Arbeiderblad støtter rasistisk forsker

SE OGSÅ:

Marianne Gullestad: Racism - The Five Major Challenges for Anthropology

Thomas Hylland Eriksen: Derfor må vi snakke om “rase”

Fredrik Barth: “Slutt å kalle fordommer for rasisme”

Identity politics: Have anthropologists gone too far?

“Svarte menn rammes av nykolonial rasisme”

Rasetenkning i Språkrådet?

Allierer seg med ytre høyre: Dagbladets nye kampanje mot innvandrerforskningen

23 comments

Comment from: R [Visitor]
R

Dette var skremmende lesning. Har vi virkelig ikke kommet lenger? Eller, er vi tilbake dit igjen…

10.05.10 @ 15:42
Comment from: [Member]
admin

ikke sant, og jeg tror det er langt flere enn vi tror som sympatiserer med ham. rasetenkning er noe som ligger under en betydelig del av innvandringsdebatten, men kanskje er det bare få er så radikale som anfindsen

10.05.10 @ 15:51
Comment from: R [Visitor]
R

Ja, det har gått langt når det sitter folk i salen som ikke en gang skammer seg litt over å forfekte slike synspunkter.

Hjernevask har vel vært en gavepakke for de som ønsker å stigmatisere folkegrupper legitimt, dessverre.

Vi får holdne oss våkne, og fortsette å kjempe for likeverd på de måtene vi kan.

11.05.10 @ 17:01
Comment from: [Member]
admin

Må vi nok ja. De skammer seg ikke fordi de ikke synes at de driver med rasisme.

12.05.10 @ 00:23
Comment from: Erik [Visitor]
Erik

Det dere egentlig mener er at vi skal gå rundt og late som alle er like. Tenk om det faktisk er forskjeller mellom folkeslag ? Er det rasisme bare å tenke tanken ? Problemet er at med en gang man sier det er forskjeller, skal man begynne å vurdere hvilke som er gode og hvilke som er dårlige. Det er rasisme.Og hvis man kan dele inn bikkjer i raser kan man jaggu dele inn mennesker i raser også.

12.05.10 @ 13:09
Comment from: Vel... [Visitor]
Vel...

Alle er selvsagt ikke like. Det handler om toleranse for at alle er forskjellige, og at dette ikke behøver overføres til den forenklede god/dårlig-tenkningen, der europeerne alltid klarer å plassere seg i .. surprise.. gruppen med vinnerne.

Hva mener du poenget skulle være med gruppebasert kategorisering av for eksempel IQ? En må jo da spørre seg for eksempel: Hva er IQ, og hvem har laget testene, og ikke minst: Hva er motivet bak, om en da godtar forutsetningene, hva i all verden skal hierakisering på tvers av folkegrupper brukes til?

Hvis en afrikaner som er oppvokst i en afrikansk kultur lager en IQ-test, tror du afrikanere eller europeere ville skåret høyest på den testen? Bare en tanke.

Dokumentarfilmen “Blue Eye” tar opp dette temaet på en utmerket måte.

12.05.10 @ 22:04
Comment from: Erik [Visitor]
Erik

Selvsagt er IQ-tester laget etter vestlige prinsipper, og yter ikke rettferdighet til mennesker som lever nærmere naturen. Men poenget er jo at vi lever i vesten, og folk kommer hit for å bosette seg og da blir plutselig den vestlige definisjonen av IQ relevant. Skulle jeg flyttet til Somalia hadde jeg trolig blitt ansett som mega-teit. Men det har jeg ikke tenkt til.

Etniske nordmenn er en salig blanding av smarte og dumme og vi klarer å fordele folk ut i ulike jobber. Allerede i dag er innvandrere overrepresentert i ‘lavstatusyrker’ (vask, bane, kantine osv). Det er vel tross alt lengre vei fram for en somalisk analfabet å bli skattejurist enn Preben fra åsen ? Jeg ser ingen grunn til å fokusere på IQ, men vi kan ikke kvotere oss bort fra virkligheten. Det kan jo være en biologisk grunn i tillegg til de åpenbare kulturelle forskjellene. Ref. Darwin - man tilpasser seg miljøet man lever under. En nokså selvsagt tanke, forøvrig.

12.05.10 @ 22:53
Comment from: Hei igjen [Visitor]
Hei igjen

Nå er “de åpenbare kulturelle forskjellene” nokså komplekse, og alle forskjellene går ikke akkurat i vestens favør. Men det er en annen diskusjon.

Jeg ser rett og slett ikke poenget ditt… Mener du at man bør oppholde seg der man er født resten av livet?

12.05.10 @ 23:09
Comment from: Erik [Visitor]
Erik

Hvis det er slik Anfindsen m.fl. hevder at enkelte ‘raser’ har lavere vestlig IQ enn oss vil de inneha en uforholdsmessig stor andel av lavstatusyrkene. Det vil føre til en degenerering av det norske samfunnn å kvotere seg vekk fra dette.

Det er en konklusjon man kan trekke. Det høres ikke pent ut, men skal man se bort fra dette alternativet fordi det blir for moralsk vanskelig ?

13.05.10 @ 01:07
Comment from: [Member]
admin

Hei Erik og takk for kommentaren.

Jeg tror du misforstår. Det er klart at folk er forskjellig, tenk på forskjellen mellom pønkere og skipsredere. Det som jeg engasjerer meg og mange andre er retten til å være annerledes enn flertallet.

Men forskjellene har ikke noe med det som noen betegner som “raser” å gjøre (raser eksisterer uansett ikke i virkeligheten bortsett fra som en - midt sagt - omstridt teoretisk abstraksjon).

Rasisme er å forklare forskjeller først og fremst ut fra “rase-kategorier", altså somaliere får ikke jobb fordi de tilhører den “afrikanske rasen” som er “mindre intelligente” enn andre, for å bruke Anfindsens terminologi.

De som jobber i disse “lavstatus-yrkene” er ofte intelligente og høyt utdannete folk. Det var flere saker i media om leger og professorer som vasker gulv. Jeg har selv møtt mange av dem mens jeg jobbet med flyktninger. De sender massevis av søknader, men norske arbeidsgivere vil ikke ansette dem - kanskje fordi de tror de er dumme (arbeidsgivere = snikrasister?).

Det som er farlig med Anfindsens raseteorier er jo nettopp de mulige konsekvensene. Vi vet alle hva rasetenkning har ført til også i gamle dager - noe som du sikkert også tar avstand fra.

Men jeg skjønner at det å beskylde noen for å være rasist ikke akkurat inviterer til dialog. Og ikke alle som sympatiserer med Anfindsen er rasister. Rasisme er ikke alltid lett å skille fra andre former for forskjellstenkning.

14.05.10 @ 12:54
Comment from: Erik [Visitor]
Erik

Vel, jeg må innrømme at i dette spørsmålet er jeg mer på linje med Hans Rustad:

http://www.document.no/2010/05/er_ikke_sannheten_sterkere.html

14.05.10 @ 15:57
Comment from: Max Sander [Visitor]
Max Sander

Jeg har akkurat lest boken “Selvmordsparadigmet” av Anfindsen. Endelig et menneske som tør å ta et oppgjør med etterkrigstidens løgner i norsk politikk. Interessant å lese i Dagbladet og Aftenposten at en av pådriverne i prosessen med det multikulturelle eksperimentet, SOS rasisme, viser seg nå å ha blitt ledet av den ytterliggående kommunistiske gruppen “Tjen folket". Anfindsens hypotese om at økonomisk marxisme (kommunisme) har blitt erstattte av kulturell marxisme (drømmen om det nye fargerike, multi-kulturelle utopia) ser ut til å være riktig. Vi har sett hvordan utopiske drømmer har endt i katastrofe før (kommunismen, nazismen), men drømmen om det multikulturelle utopia vil også sannsynligvis ende med en katastrofe. Det ligger ikke sannhet til grunn for dette eksperimentet, bare gamle utrangerte usannheter som vi har sett før.

15.05.10 @ 11:49
Comment from: Jarle Berg [Visitor]  
Jarle Berg

Dersom konservative etniske nordmenn som står for tradisjonelle norske og vestlige verdier i dagens folkevandrings og globaliseringstid føler seg som en urbefolkning, ja så bør de jo faktisk få status som urbefolkning i Norge! Vi kan feks dele etniske nordmenn inn i to nye folkegrupper ved å la alle definere sin egen etnisitet. Og ikke lenger la SSB slik som nå definere hvilken etnisitet folk bosatt i Norge har. Da blir etniske nordmenn dekonstruert til globalnordmenn og urbefolkningsnordmenn. Der Thomas Hylland Eriksen og hans like inngår i førstnevnte folkegruppe, og Anfindsen og hans like i sistnevnte. Da får Norge to urbefolkningsminoriteter og ikke lenger bare en, noe som vil øke det multikultutrelle mangfoldet i Norge dramatisk. Som er det globalnordmenn som Thomas Hylland Eriksen virkelig elsker! Og for ikke å diskriminere mellom urbefolkninger i Norge, får de urnorske samme rettigheter som de samiske allerede har fått. Med snart 200 ulike folkegrupper i Norge, skulle det ikke være noe problem å også “dekonstruere” den norske majoritetsbefolkningen og inndele denne i nye folkegrupper. De nordmenn som innpå her ofte blir kalt rasister og høyreekstremister, tror faktisk bare jeg er Norges neste urbefolkningsminoritet i dagens folkevandringstid.

17.05.10 @ 05:03
Comment from: [Member]
admin

@Jarle: Hehe ja ikke sant. En kunne for eksempel opprette et reservat til Anfindsen-stammen slik som enkelte indianersamfunn har fått? Med begrenset tilgang til reservatet, evt som gated community? Der kunne de holde på med sitt i fred og ro?

17.05.10 @ 13:49
Comment from: Jarle Berg [Visitor]  
Jarle Berg

Reservater?! Hvorfor viser du en slik rasistisk maktarroganse mot tradisjonelle etniske nordmenn? Og det på selveste 17.mai, en hellig dag for den norske urbefolkningen! Samene sitter da ikke i reservater, de ha fått sitt samiske manntall og de blir representert av Sametinget. Les hvilke rettigheter den nye Finnmarksloven gir samene, du! Så samene er i høyeste grad en aktiv samfunnsaktør i det multikulturelle Norge, de sitter ikke bortgjemt i reservater.

Anfindsen og hans meningsfeller bør få nøyaktig de samme urbefolkningsrettigheter i Norge som det samene allerede har fått, verken mer eller mindre. De går jo nå tilogmed rundt og betegner seg selv som en urbefolkning, skriver du i ditt første innlegg. I lovforarbeidene til den norske Diskimineringsloven står det jo klinkende klart at så lenge en gruppe mennesker med felles opphav, kultur eller historie ser på seg selv som en egen folkegruppe, ja så skal de også etter loven anerkjennes som en folkegruppe!

Rent praktisk kan etableringen av Norges andre urbefolkning løses ved å la alle mennesker i Norge selv definere sin egen etnisitet slik de kan i USA, et land som har vært multikulturelt langt lengre enn Norge. Da kan Anfindsen og hans like melde seg inn i et urnorsk manntall, slik alle som føler seg samiske kan melde seg inn i det samiske manntall, og så kan begge urbefolkninger få identiske rettigheter i Norge. Da er mange av dagens problemer løst, og vi vil få et mye større mangfold i Norge.

Majoriteten dekonstruerer seg på hyllandsk vis, mens den nye urbefolkningen rekonstrueres rundt sine tradisjonelle norske verdier.
Og dere som i alle år har avkrevd toleranse fra tradisjonelle nordmenn, må vise litt toleranse tilbake. I mine øyne er enhver etnisk nordmann som er skeptisk til dagens masseinnvandring en undertrykt urbefolkningsnordmann, ikke en ekkel nazi-demon-rasist (man skal aldri demonisere andre mennesker, for langvarig demonisering fører alltid fram til et Gulag eller et Auschwitz).

PS! Forslag til framtidig norsk urbefolkningsslagord: FOLKEVANDRING UTEN URBEFOLKNINGSRETTIGHETER = FOLKEMORD

17.05.10 @ 16:11
Comment from: [Member]
admin

hehe ja det var nok en litt ironisk kommentar. men jeg skjønner hva du mener. minner om en interessant sak i østtyskland. en kvinne brukte antidiskrimineringsloven for å klage mot å bli diskriminert på etnisk grunnlag. hun fikk ikke jobben fordi hun var fra østtyskland (de føler seg overkjørt og dominert av vesttyskland). det utløste en lang mediedebatt: kan østtyskere bli sett på som en etnisk gruppe. svaret er: ja hvorfor ikke - på samme måte som anfindsen-miljøet teoretisk etterhvert kan framstå som etnisk minoritetsgruppe. de døve ser seg også som kulturell minoritet, undertrykt av det hørende flertallet og kan også ses som etnisk gruppe. etniske grupper kommer og går. (selv synes jeg folk er litt for opptatt av etnisk/nasjonal identitet, det er andre ting som skaper fellesskap)

17.05.10 @ 23:39
Comment from: Jarle Berg [Visitor]  
Jarle Berg

At nasjonale og etniske grupper kommer og går, er jeg helt enig med deg i. For 100 år siden eksisterte det vel ikke noe palestinsk folk; de kristne og muslimske araberne som bodde i det nåværende Israel måtte definere seg på nytt som en følge av opprettelsen av den israelske staten. Slik vil også etniske nordmenn måtte definere seg på nytt som en følge av dagens folkevandring (og Thomas Hyllands dekonstruksjon). Utfallet av en slik nydefinering, vil nok bli dannelsen av nye urbefolkninger i fremtidens multikulturelle Norge, noe ihvertfall jeg ønsker å bidra til.

DDR var aldri noe annet en en ideologisk konstruert stat som delte etnisk tyske folkegrupper i to, så øst-tyskerne har en dårlig sak sammenliknet med om konservative etniske nordmenn dannet en ny urbefolkningsminoritet i Norge. Men derimot kan nok sachsere, mecklemburgere, brandenburgere, thuringere, pommeranere lett få urbefolknings og/eller minoritetsstatus i fremtidens Tyskland om de etnisk organiserer seg og krever dette.

Det var for øvrig feil av meg å bruke Anfindsen som et eksempel på en typisk urbefolkningsnordmann, for det er svært mange av oss som også er svært skeptisk til hans stadig større fiksjon på det rasemessige. Selv om vi mener han har mange goder poenger på andre områder, særlig hans demografiske framskrivninger. Anfindsen er vel nå mer blitt en løs kanon på et nokså ensomt dekk.

18.05.10 @ 01:28
Comment from: [Member]
admin

Jeg brukte Østtyskland som eksempel for å illustrere fleksibiiteten i etnistetsbegrepet. Alle etniske grupper oppsto på en eller annen måte, de er ikke biologiske enheter altså.

Ellers synes jeg mange misforstår “dekonstruksjonen” det er snakk om. Det dreier seg ikke om å rive ned det norske. Debattene domineres av en ensisig oss-og-dem-tenkning der “oss” er nordmenn og majoriteten, mens “de” er innvandrere, minoriteten. Å dekonstruere majoriteten betyr bl.a. å vise at majoriteten består av mange ulike grupper (inkl. Anfindsen-/document.no-miljøet) som også kan være i minoritet i noen situasjoner som du jo også påpeker og som ofte glemmes. De viktigste skillene i samfunnet går ikke langs etniske/nasjonale linjer, men langs klasseskiller, politiske/verdimessige skiller, interesser, alder etc. Når man snakker om mangfold eller integrering, så må man også tenke på israelvenner, arbeidere, eldre eller pønkere. Norge er “flerkulturelt” også uten innvandrere. Mange etnisk norske kan være dårligere integrert enn innvandrere etc Og de som er ekstremt skeptisk til innvandring er kanskje dårlig integrert i verden.

18.05.10 @ 01:50
Comment from: Jarle Berg [Visitor]  
Jarle Berg

Om man leser alt det andre Hylland skriver i samfunnsdebatten, om at det knapt finnes noen norsk kultur, alt er importert, så er det ikke vanskelig å legge sammen to og to for oss urbefolkningsnordmenn og konkludere med at dette med dekonstruksjon egentlig bunner i en total forakt og hat for tradisjonell norsk og europeisk kultur og verdier. Statsministerkandidat Mona Sahlin, og flere svenske politikere, tar jo denne “dekonstruksjonen” enda lenger og hevder at det finnes ingen svensk kultur overhodet, og at svensker bør være misunnelig på innvandrerne som har en kultur i Sverige.

Men om denne hyllandske “dekonstruksjonen” også blir fulgt opp med et sterkt forsvar for den norske og vestlige kulturarven, altså den skal være en Leitkultur som noen kalte den i Tyskland, så skulle jeg hatt en viss forståelse for denne dekonstruksjonen. Men egentlig handler det altså kun om et venstre-elitistisk forsøk på å sjikanere og ødelegge de tradisjoner, den historie og den kultur som etniske nordmenn flest føler stolthet for og tilknytning til.

Derfor bør de etniske nordmenn som står for tradisjonelle norske verdier fra før innvandringen, etnisk organisere seg som en ny urbefolkningeminoritet i Norge. Og kreve eiendomsretten til alt som fantes av norsk kultur, historie og tradisjoner fra før dagens multikulturelle folkevandring. Slik at vi også får en kultur, og slipper å sjikaneres av rasister som feks Mona Sahlin.

18.05.10 @ 18:41
Comment from: Jarle Berg [Visitor]  
Jarle Berg

LORENZ: De viktigste skillene i samfunnet går ikke langs etniske/nasjonale linjer, men langs klasseskiller, politiske/verdimessige skiller, interesser, alder etc. […] Mange etnisk norske kan være dårligere integrert enn innvandrere etc Og de som er ekstremt skeptisk til innvandring er kanskje dårlig integrert i verden.

SVAR: Synes dette siste blir en sånn flåsete hyllandsk formulering som er det som virkelig trigger mange nordmenn. For innvandringsmotstand kan like gjerne være klassekamp! Det er nemlig ikke Thomas Hyllands barn, Kong Haralds barn, Kjell Inge Røkkes barn som betaler prisen for multikulturen i Norge, og innvandrernes framtidige klatring på samfunnsstigen. Det gjør de mest ressurssvake etniske nordmenn og deres etterkommere. Da er det ikke rart disse, som betaler hele prisen, også er de mest innvandringsskeptiske!

Alternativet til dagens innvandringspolitikk er nemlig ikke stengte grenser, det vet alle, men alternativet er den nasjonalistiske innvandringspolitikken man i dag fører med stor suksess i alle muslimske og asiatiske land, og som er til sann velsignelse for underklassen i disse landene. Kuwait, Singapore, Dubai, Saudi Arabia, Malaysia, under hvilke forhold ville underklassen/urbefolkningen i disse landene levd i dag hadde også disse landene ført vestlig asyl og integreringspolitikk, framfor dagens nasjonalistiske gjestearbeiderpolitikk?

Jeg ser at Culcom har et prosjekt hvor pakistanske forskere nå skal komme og forske på norsk innvandring fra et pakistansk perspektiv. Hvorfor ikke igangsette et forskningsprosjekt der kuwaitiske forskere undersøker hvordan det norske samfunn ville vært hadde Norge ført kuwaitisk gjestearbeiderpolitikk, mens norske forskere undersøker hvordan dagens Kuwait ville sett ut hadde Kuwait ført norsk integeringspolitikk? Hadde man turd det, ville det nok vist seg at norsk innvandringsmotstand for det meste var klassekamp, mye mer enn det er dumskap, rasisme og mangel på integrasjon med resten av verden!

18.05.10 @ 18:44
Comment from: [Member]
admin

Har Mona Sahlin sagt dette? Høres jo hårreisende ut. Der er vi enige.

Det som Thomas Hylland Eriksen mener er at det som betegnes som norsk ofte er resultat av impulser fra den store verden. Rosemaling, hardingfele, eventyr etc. Men slik er det med mange kulturuttrykk i hele verden fordi mennesker alltid har vært i bevegelse. Norge har alltid vært et innvandringsland! Det handler ikke om å ødelegge, men om å justere tidligere kunnskap. Problemet er at historikerne aldri har vært interessert i å avdekke det globale ved det norske. Disse globale forbindelsene gjør jo norske tradisjoner enda mer interessant, synes jeg.

Mer imorgen, blitt altfor sent igjen …

19.05.10 @ 01:42
Comment from: Jarle Berg [Visitor]  
Jarle Berg

Mona Sahlin er minst like mislikt som Thomas Hylland blant de innfødte som din artikkel omhandler. Det finnes minst like mange sitater fra Sahlin i jevnlig sirkulasjon som fra dekonstruktøren Hylland, som feks disse:

-Jag hatar allt genuint typiskt svenskt (källa: Expressen den 26 juli 2002)

-Jag tror att det är lite det som gör många svenskar så avundsjuka på invandrargrupper. Ni har en kultur, en identitet, en historia, någonting som binder ihop er. Och vad har vi? Vi har midsommarafton och sådana töntiga saker (källa: Turkiska ungdomsförbundets tidning Euroturk i mars 2002)

-Svenskarna måste integreras i det nya Sverige, det gamla Sverige kommer inte tillbaka. (källa: P1-morgon i Sveriges Radio P1 den 17 maj 2001).

19.05.10 @ 03:49
Comment from: [Member]
admin

Høres jo ekstremt ut. Kan godt skjønne at hun er mislikt på grunn av de sitatene. Samtidig virker hun jo litt misunnelig på noen innvandrergrupper og savner kanskje også en del svenske tradisjoner som er blitt borte?

Ang klassekamp. Det er jo et poeng av mange som forsker på dette poengterer. Knut Kjeldstadli som også er tilknyttet Culcom, for eksempel sa engang “Det er viktigere at staten griper inn i klassespørsmål enn i kulturspørsmål” og “En fungerende, sammenhengende nasjonalstat, med rom for kulturell forskjellighet, kan ikke realiseres uten en samtidig kamp for sosial og klassemessig likhet.” Hvis det er problemer på dette området har det mindre med innvandring, men mer med dårlig regulering av næringslivet å gjøre, som altså prioriterer den pengesterke eliten (som forresten forskere flest ikke er del av, mange forskere tjener dårligere enn håndverkere).

Og ja her en annen Culcommer (tidligere FrP’er): “Folk som stemmer på FrP kan føle seg marginalisert på linje med mange innvandrere. Det er viktig å forstå FrPs vekst i sammenheng med en elitistisk og normativ dom over populistiske partier. (…) Veldig mange som stemmer på høyrepopulistiske partier opplever seg som en minoritet når det kommer til deres politiske relevans. kilde)

19.05.10 @ 23:48


Form is loading...

Siste nyheter

Siste nytt internasjonalt

Siste kommentarer

Kategorier

Retain only results that match:

Siste linker til denne bloggen

Twingly Blog Search link:http://www.antropologi.info/blog/nyheter/ 3

Bloggurat
Blogglisten

  XML Feeds

Licence

Creative Commons License
antropologi.info by Lorenz Khazaleh is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.
powered by b2evolution