(image)

12.10.04

  08:00:00, by admin   . Categories: antropologi allment, religion kosmologi, islam, kristendom

- Lite kunnskap om muslimenes hverdagsliv

HUMSAM Culcom-prosjektet ved UiO om kulturell kompleksitet i det nye Norge kartlegger hvite flekker i forskningen om det flerkulturelle Norge (se tidligere omtale). I gårsdagens mandagsseminar fortale Berit Thorbjørnsrud, sosialantropolog og førsteamanuensis ved institutt for kulturstudier (IKS) i Oslo, hvor lite det ble forsket på de troendes hverdagsliv - det være seg muslimer, katolikker etc og at en bok er i arbeid.

Kunnskapsmangelen blir tydelig i lovforslag som den nye ekteskapsloven som ble vedtatt ifjor sommer. Endringene går blant annet ut på at brudefolk hver for seg skal erklære at ekteskapet er inngått av fri vilje, og at de anerkjenner hverandres like rett til skilsmisse.

Jøder, hinduer, sikher, katolikker og muslimer oppfatter stortingsvedtakene som et klart inngrep i religionsfriheten - og bruker begreper som kunnskapsløst, naivt, en fornærmelse, bortkastet og en skam. Det fant Thorbjørnsrud ut som på oppdrag fra Kommunal og regionaldepartementet har intervjuet representanter for ulike trossamfunn. >> les mer i en artikkel i forskningsmagasinet KILDEN

SE OGSÅ:

Nyhetssamling om endringene i ekteskapsloven (katolsk.no)

"Det muliges kunst - En utredning om mulige tiltak for å sikre alle "like, religiøse som lovmessige retter til skilsmisse" - Av Berit Thorbjørnsrud (katolsk.no)

No feedback yet


Form is loading...

Siste nyheter

Siste nytt internasjonalt

Siste kommentarer

Kategorier

Retain only results that match:

Siste linker til denne bloggen

Twingly Blog Search link:http://www.antropologi.info/blog/nyheter/ 3

Bloggurat
Blogglisten

  XML Feeds

Licence

Creative Commons License
antropologi.info by Lorenz Khazaleh is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.
Run your own website!