(image)

23.04.06

  21:30:08, by admin   . Categories: antropologi allment, tidsskrifter

Kåring i NAT: Kjersti Lillebø skrev den beste artikkelen i Betwixt & Between 2004

I den nyeste utgaven av Norsk antropologisk tidsskrift (NAT) har redaksjonen kåret den beste artikkelen i Betwixt & Between 2004 (sosialantropologi-studentenes årbok). Prisvinneren er Kjersti Lillebø. Artikkelen "Home is any given day". Karrikalkun, Reggae Thanksgiving og forhandlinger om kulturelt rom i USA ble nå (re-)publisert i NAT.

Lillebø bruker tykk etnografisk beskrivelse av karibiske innvandrere i to storbyer i USA og deres feiring av Thanksgiving Day. Med disse feiringene som utgangspunkt gir hun inn i en bredere diskusjon av identitet, tilhørighet og konstruksjonen av 'hjem' - i forhold til både nytt og gammelt 'hjemsted'. Hun presenterer et forbilledlig komplekst bilde av migrantenes virkelighet og situasjonsforståelse, uten å falle for fristelsen til å presentere selve Historien. I den teoretiske diskusionen trekker hun opp et bredt register av perspektiver på hjemfølelse, ambivalens i kulturell identitet i diaspora og urbanitet.

Artikkelen er god lesning, med både spennende empiri og god og koherent anvendelse innenfor de antropologiske diskusioner som artikkelen bidrar til.

Komiteen håper at samarbeidet med årboka vil stimulere høyeregradsstudenter til å skrive i årboka og også til å tenke på NAT som et aktuelt tidsskrift for norskspråklig antropologi.

SE OGSÅ:

Sosialantropologistudentenes årbok 2004: Stort mangfold, uklar profil

No feedback yet


Form is loading...

Siste nyheter

Siste nytt internasjonalt

Siste kommentarer

Kategorier

Retain only results that match:

Siste linker til denne bloggen

Twingly Blog Search link:http://www.antropologi.info/blog/nyheter/ 3

Bloggurat
Blogglisten

  XML Feeds

Licence

Creative Commons License
antropologi.info by Lorenz Khazaleh is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.
CMS + user community