(image)

15.12.06

Forskere boikotter forlagene, vil ha gratis tilgang til forskning på nett

Samfunnet finansierer forskning, men resultatene blir gitt bort til store kommersielle forlag, som tjener fett på å selge dem tilbake til forskersamfunnet. Stadig flere forskere boikotter nå de store forlagene, og publiserer i tidsskrifter som er gratis tilgjengelige, skriver forskningsmagasinet Apollon.

Samtidig som forskere over hele verden slåss for å publisere i de mest innflytelsesrike tidsskriftene, skrur forlagene prisene i været og utnytter sin markedsmakt.

Som nevnt tidligere, vokser den internasjonale protestbevegelsen mot forlagenes politikk som hindrer spredning av forskningsresultater. Amerikanske antropologer har nylig startet opp en blogg om Open Access Anthropology.

Forsker Jørn Hurum på Naturhistorisk museum i Oslo publiserer bare i tidsskrifter med open access, selv om disse ofte er mindre kjent og har lavere status: – Dette handler om demokratisk tilgang til kunnskap som det offentlige har betalt for, sier han til Apollon.

En annen tilhenger av fri tilgang til forskning (Open access) er Rune Nilsen, professor i internasjonal helse ved UiB. Han mener vi i den elektroniske tidsalderen må tenke helt nytt omkring kunnskapsspredning. Ikke bare forskningsartikler, men også bøker som universitetsansatte skriver, bør legges gratis ut på Internett.

Han forteller at forlagene nå er blitt tvunget til å være litt mer fleksible i forhold til copyright. Tidligere krevde de opphavsrettighetene til det stoffet de publiserte. Han appellerer til forskerne til å tenke seg godt om før en publiserer artikler i kommersielle tidsskrifter. Han etterlyser en holdningsendring og en ”kunnskapsallmenning” hvor alle har gratis adgang:

– I dag vil det i mer enn 95 prosent av tilfellene være mulig for forskeren å publisere resultatene også på sine egne eller institusjonens hjemmesider. Men da må forskeren ofte aktivt kreve å få beholde opphavsrettighetene. Slik åpen publisering øker siteringen med opptil 5–9 ganger i forhold til om man må betale for å laste ned artikkelen. Problemet er å få dette inn i hodene på forskerne og forskningslederne.

De fleste forskerne får sin lønn fra det offentlige. Da er det ingen grunn til at de skal ha royalties fra bøker de skriver som en del av jobben, og at kommersielle forlag i tillegg skal ha enerett på å selge denne kunnskapen.

Fra årsskiftet skal blant annet alle masteroppgaver arkiveres i fulltekst og være gratis tilgjengelige!

>> les hele saken i Apollon

Universitetene har alle opprettet digitale arkiv, her er linkene til arkivene til Universitetet i Oslo (DUO) - Universitetet i Bergen (BORA) - Trondheim - Universitetet i Tromsø (MUNIN).

OPPDATERING.

Også folkene bak Munin, UiTs åpne forskningsarkiv på nett, kritiserer at de prestisjetunge forskningstidsskriftene utnytter sitt informasjonsmonopol til siste trevl:

– Det er hårreisende at Nature nå foreslår en ny abonnementsavtale for nordiske bibliotek, hvor prisøkningen på abonnementet er på 130 prosent. Det ser nå ut til at ingen bibliotek i Norden kommer til å abonnere på Nature, sier Jan Erik Frantsvåg. Dermed blir forskningsresultatene som publiseres i Nature mindre tilgjengelig for nordiske forskere, for ikke å snakke om forskere i den tredje verden.

– Likevel er insentivene fra norske myndigheter klare: forskere bør publisere i disse monopolistiske, vestlige tidsskriftene hvis deres institusjoner skal få full økonomisk uttelling fra statlige instanser. Og disse tidsskriftene utnytter dette informasjonsmonopolet til siste trevl. Dette er hovedsakelig et amerikansk monopol som er finansiert av våre forskningsinstitusjoner.

Munins representanter oppfordrer dermed til økt publisering av ferske forskningsresultater på forskningsinstitusjonenes egne internettarkiv.

>> les hele saken i Tromsøflaket

– Dette er den eneste muligheten UiTs doktorander fra tredje verden har til å nå ut til sine egne land med forskningen, sier Frantsvåg i en sak i Tromsøflaket om Gilbert Ansoglenang sin mastergradsoppgave om mikrokreditt i Ghana som nylig ble publisert på Munin (som tidligere omtalt på antropologi.info. Oppgaven i urfolksstudier som ble skrevet ved Universitetet i Tromsø, ville aldri blitt tilgjengelig i hans hjemland om dette arkivet ikke eksisterte.

>> les hele saken i Tromsøflaket: For hele verden å se

OPPDATERING 2:

Bryter med Blackwell: Norske universitetsbibliotek sier nei til det de anser for å være urimelige betingelser fra det digitale tidsskriftsforlaget Blackwell Publishing (Tromsøflaket, 8.1.06)

SE OGSÅ:

"Don't transfer all copyrights to the publisher"

14 nye antropologi-oppgaver på nett!

Mer gratis publisering på nettet! Bibliotekene ønsker forskeropprør

Dyre tidsskrifter: På vei til akademisk apartheid?

Del viten på nettet! Forskere for fri tilgang til kunnskap

- Antropologer må bli flinkere til å bruke nettet

antropologi.info spesial om Open Acces Anthropology

No feedback yet


Form is loading...

Siste nyheter

Siste nytt internasjonalt

Siste kommentarer

Kategorier

Retain only results that match:

Siste linker til denne bloggen

Twingly Blog Search link:http://www.antropologi.info/blog/nyheter/ 3

Bloggurat
Blogglisten

  XML Feeds

Licence

Creative Commons License
antropologi.info by Lorenz Khazaleh is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.
Social CMS software