(image)

17.12.06

Utfordrer norskheten og hva det vil si å være muslim

I sin hovedfagsoppgave i sosialantropologi har Monica Five Aarset undersøkt framveksten av en ung, kvinnelig, norsk, muslimsk identitet. Oppgaven som nå er blitt publisert på nett er basert på et 11 måneder langt feltarbeid blant kvinner som er tilknyttet Norges Muslimske Ungdom og Muslimsk Studentsamfunn.

Utviklingen av en norsk, muslimsk identitet innebærer både en etnifisering av den muslimske identiteten, og en deltakelse i og utviding av ”det norske”, skriver hun:

Informantene var aktive deltakere i det norske samfunnet gjennom studier, jobb og organisasjonsvirksomhet. Flere av informantene deltok i samfunnsdebatten gjennom organisasjoner, debatter, leserinnlegg og liknende. De utfordret etablerte forståelser av hva det vil si å være norsk og hva det vil si å være muslim.

(...)

De unge kvinnenes bruk av hijab, deltakelse i og utforming av de muslimske organisasjonene, og en begynnende tendens til ekteskap på tvers av etniske grupperinger er deler av konstitueringen av et norsk muslimsk kollektiv.

(...)

Å være muslim var en posisjon som gjorde det mulig å heve seg over og kritisere tradisjon, og bekjempe og utfordre stigmatisering. Gjennom referanser til islam skapte de unge muslimene handlingsrom hvor nye måter å være unge muslimske kvinner ble konstituert.

(...)

Vektlegging av en muslimsk identitet og referanser til en styrket kvinneidentitet i islam gjorde de unge muslimske kvinnene mindre utsatt for beskyldninger om ”fornorskning” og ga dem mulighet til å argumentere mot både ”vestlige” stereotypier og fordommer mot islam som en aggressiv og kvinnefiendtlig religion, og det de oppfattet som kvinneundertrykkende tradisjoner i sine/foreldrenes kulturelle bakgrunn.

Hun mener at beskrivelsene og analysen av de unge muslimenes erfaringer i studien "gir viktige innspill i forståelsen av hvordan det er å vokse opp som muslim i Norge i dag og i årene som kommer".

>> last ned hele oppgaven: "Å skape nye handlingsrom - konstituering av kvinnelig, norsk, muslimsk identiet" (pdf)

>> Monica Five Aarsets blogg

PS: En etnifisering av ens identitet har antropolog Jan-Kåre Breivik observert blant døve, se Døve som etnisk gruppe?.

SE OGSÅ:

Doktorgrad på unge norske muslimer: På vei til en transnasjonal islam. antropologi.info-intervju med Christine M. Jacobsen

Når unge muslimer chatter med imamen - Internettets betydning for minoritetsungdom

Islam i Europa: Majoritetssamfunnet som premissleverandør

Muslimer i Göteborg berättar i ny rapport

Muslims in Calcutta: Towards a middle-class & moderation

Danske muslimer: Ja til ekteskap med ikke-muslimer

Å leve med hijab - to nye studier

Lila Abu-Lughod: It's time to give up the Western obsession with veiled Muslim women

What does it mean to be Muslim in a secular society? Anthropologist thinks ahead

Islam: Embracing modernity while remaining true to their traditions and core beliefs

Unge muslimer vil ha "norsk islam"

Islam i Norge - Oddbjørn Lerivik sin oversikt

No feedback yet


Form is loading...

Siste nyheter

Siste nytt internasjonalt

Siste kommentarer

Kategorier

Retain only results that match:

Siste linker til denne bloggen

Twingly Blog Search link:http://www.antropologi.info/blog/nyheter/ 3

Bloggurat
Blogglisten

  XML Feeds

Licence

Creative Commons License
antropologi.info by Lorenz Khazaleh is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.
Multi-blog engine